Sięgnij po fundusze unijne (3). Nie tylko Starter i BizNest. Z myślą o młodych i przedsiębiorczych

2016-10-19 12:28:18

Wiele biznesowych zamierzeń nie może być zrealizowanych z powodu braku kapitału. Młode, przedsiębiorcze osoby z pomysłami na innowacyjną firmę raczej nie mają wielkich szans na kredyt. Z pomocą mogą im przyjść unijne fundusze.

Obecnie są one dostępne przede wszystkim w województwach ściany wschodniej. W przyszłym roku będą z nich mogli skorzystać także mieszkańcy Mazowsza. Są też inne, ogólnodostępne mechanizmy wsparcia. W latach 2007-2013 dofinansowano ponad 900 start-upów, czyli nowych, innowacyjnych firm działających z reguły w branży technologicznej.Obecnie w 5 województwach Polski Wschodniej start-upy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w ramach tzw. platform startowych.
Taka opieka obejmuje m.in. mentoring, coaching i inne specjalistyczne usługi. Można uzyskać nawet 800 tys. zł bezzwrotnej dotacji na swoją działalność. Dla obiecujących projektów we wczesnych etapach rozwoju, w ramach programu Inteligentny Rozwój, stworzono instrumenty Starter (Inwestycje w innowacyjne start-upy) i BizNest (Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP). Są one skierowane do start-upów z udziałem inwestorów prywatnych. Fundusze te zostaną uruchomione w 2017 roku. Warto z nich korzystać.

Pod okiem specjalistów PARP
W przypadku Startera pomoc odbywa się za pośrednictwem funduszy zalążkowych i venture capital oraz innych podmiotów posiadających doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach. W instrumencie BizNest pośrednikami są tzw. aniołowie biznesu i ich zrzeszenia (tzw. sieci).
Anioł biznesu to osoba prywatna prowadząca działalność gospodarczą, która poszukuje firm z pomysłem gwarantującym w przyszłości zysk. Często osoby takie angażują się w start-upy także z własnej pasji, chęci stworzenia czegoś nowego i pomocy w realizacji projektów.
Fundusze venture capital to większe firmy, podmioty rynku kapitałowego. One także inwestują w firmy znajdujące się na początku kariery, czyli te najbardziej ryzykowne. Bardzo często są to takie przedsiębiorstwa, których pomysł jest innowacyjny, a produkt lub usługa są jeszcze słabo znane na rynku.
Oba instrumenty zakładają wsparcie ze strony prywatnego i publicznego kapitału na zasadzie objęcia udziałów bądź zakupu akcji innowacyjnych przedsięwzięć o dużym potencjale. Inwestor przekazuje nie tylko pieniądze, ale też służy doradztwem i innego rodzaju niezbędną pomocą, gdy rozpoczyna się prowadzenie firmy.
Zarówno fundusze zalążkowe, jak i sieci aniołów biznesu będą pełnić role pośredników. Dokonają wstępnej selekcji projektów, w które warto inwestować. Ostatnie zdanie w tej materii będzie należało do specjalistów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W ramach instrumentu BizNest innowacyjny projekt może otrzymać nawet 4 mln zł. W tym przypadku na kapitał pomocowy po połowie zrzucą się Sieć Aniołów Biznesu i PARP.

Dodatkowe możliwości
Młodzi, przedsiębiorczy mogą także liczyć na wsparcie w dostępie do rynku kapitałowego w ramach działania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jakim jest 4 Stock. W tym przypadku fundusze przeznaczyć można na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym w celu wprowadzenia innowacyjnych zmian w produktach lub technologiach.
Realizowany jest także instrument Scale UP. Odbył się już pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland, w którym planowane jest wyłonienie tzw. akceleratorów. Każdy z nich obejmie wsparciem minimum 20 start-upów. Celem tego działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z doświadczeniem dużych korporacji, w tym spółek Skarbu Państwa. Młode firmy otrzymają pomoc w wysokości do 250 tys. zł.

Mikropożyczki na innowacje
W 2017 roku ruszy ponadto Fundusz Pożyczkowy Innowacji tylko dla mikroprzedsiębiorstw i małych firm. Będzie im oferować od 200 tys. zł do 2 mln zł w zakresie współpracy z funduszem venture capital i z aniołami biznesu. Głównie z myślą o start-upach dostępne są już teraz bony na innowacje i inne proinnowacyjne usługi dla firm z otoczenia biznesu, o których już informowaliśmy.
Dofinansowanie mogą ponadto otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych (projekt Marki Polskiej Gospodarki).
W ramach programu operacyjnego naszego województwa są zaplanowane fundusze na wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw.
O dotacje będą mogły ubiegać się instytucje otoczenia biznesu od 31 października br. do 9 stycznia 2017 roku. Docelową grupą tego projektu są małe i średnie przedsiębiorstwa. Konkursów będzie przybywać. Warto je śledzić. Dodatkowe informacje dostępne są m.in. w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich i na stronach internetowych: www.funduszedlamazowsza.ue i www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

ROMAN NADAJ

Czytaj także:

Unia promuje innowacje
Firmy mogą się rozwijać dzięki współpracy z nauką

Zdobywają doświadczenie zawodowe lub otwierają własne firmy
Młodzi z POWER-em

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *