O mikcji

2016-10-05 2:00:49

Jedną z podstawowych czynności życiowych organizmu jest wydalanie. Ma ono na celu usunięcie toksycznych produktów przemiany materii. U zwierząt jest także podstawowym elementem równowagi mineralnej i bierze udział w utrzymaniu odpowiedniego bilansu płynów w tym ciśnienia krwi.

KRZYSZTOF ZDEB
lecznica@legwet.pl
Produkty przemiany materii rozpuszczalne w wodzie wydalane są z moczem. Istnieją jednak stany patologiczne, kiedy dochodzić może do zaburzeń wydalania. Bardzo często są to sytuacje bezpośrednio zagrażające życiu.
Niewydolność nerek doprowadza do retencji produktów przemiany materii i wewnętrznego zatrucia organizmu. Pojawiać się mogą objawy ogólne, w tym zaburzenia neurologiczne. Jest wiele przyczyn takiego stanu. Mogą to być choroby zakaźne, czasami wady wrodzone. Niewydolność nerek może być następstwem wstrząsu czy urazu.
Jedną z przyczyn powstawania niewydolności nerek może być powstawanie złogów w układzie moczowym. Wiele artykułów zarówno w prasie naukowej, jak i bardziej popularnej, poświęcona jest syndromów urologicznymi kotów. Nie jest to nic innego, jak właśnie zapalenie pęcherza, które sprzyjać może powstawaniu niedrożności cewki u kotów.

Do niedrożności dróg wyprowadzających mocz dochodzić może także w przypadku powstawania złogów mineralnych w układzie moczowym. W wielu przypadkach może istnieć tendencja genetyczna do tworzenia się złogów w drogach wyprowadzających mocz, które mogą oczywiście drażnić błony śluzowe i powodować zapalenie pęcherza, ale mogą także doprowadzać do całkowitego zamknięcia światła cewki. Tak dzieje się nierzadko u psów samców, u których cewka moczowa w końcowym odcinku umieszczona jest w kości prącia, przez co nie jest w stanie się rozciągnąć. Sklonowane złoto często nie mogą być przemieszczone nawet przy manipulacji i konieczne jest wyszycie cewki przed kością. Czyli doprowadzenie do powstania trwałej wygojonej przetoki, przez którą zwierzę oddaje mocz.

Zaczopowanie dróg wyprowadzających mocz, czy to wklinowanie kamienia w szyję pęcherza, czy zaczopowanie cewki, doprowadzają do wzrostu ciśnienia w drogach moczowych, rozciągnięcia ściemy pęcherza, znacznego bólu, ale także niewydolności nerek spowodowanej zwiększonym ciśnieniem w moczowodach. Taka sytuacja przy wcześnie postawionym rozpoznaniu i odpowiednio podjętym leczeniu daje dobre rokowanie. Nierzadko leczenie może wymagać interwencji chirurgicznej u niestabilnego pacjenta.

Zdarzają się jednak bardziej skomplikowane problemy. Może dochodzić do częściowego zamknięcia światła jednego moczowodu. Wklinowany złóg zmniejsza przepływ moczu w moczowodzie, doprowadzając wtórnie do obrzęku miedniczki nerkowej, a następnie zaniku istoty nerki i rozwijania się wodonercza. Niekoniecznie jednak musi się to wiązać z wystąpieniem objawów ogólnych niewydolności nerek. Istnieje przecież druga nerka, której rezerwa czynnościowa wystarczy do pracy za dwie. Nierzadko dlatego takie sytuacje wykrywa się już w zaawansowanym stadium.

Autor jest lekarzem weterynarii. Zajmuje się przede wszystkim chirurgią i ortopedią

Autor jest lekarzem weterynarii. Zajmuje się przede wszystkim chirurgią i ortopedią

Z pewnością mając pod swoją opieką pacjenta o tendencji genetycznej do powstawania złogów w układzie moczowym, potrzebne jest regularne kontrolowanie parametrów moczu, ale także diagnostyczne badanie obrazowe, które pozwoli na wykluczenie powstawania złogów. Nierzadko potrzebne jest zarówno badanie RTG, jak i USG, bo nie wszystkie kamienie moczowo cieniujących w promieniowaniu rentgenowskim.
W wielu przypadkach u pacjentów z tendencją do powstawania kamieni moczowych odpowiednie żywienie i profilaktyka mogą zmniejszyć tempo ich powstawania.
(kz)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *