MOJE AKTYWNOŚCI (12). Dzień Wyklętych

2017-01-18 1:04:49

Jak co roku, w okolicach 1 marca i tego dnia także, w całej Polsce odbędzie się wiele uroczystości poświęconych pokoleniu podziemia niepodległościowego, które w obliczu przesuwania się frontu niemiecko-sowieckiego na polskich ziemiach nie złożyło broni lub podziemnej funkcji politycznej i przysięgi, a następnie w kolejnych latach powojennych czynnie przeciwstawiało się stalinizacji Ojczyzny. Tego dnia pamięcią ogarniamy zarówno kresowych żołnierzy Armii Krajowej, łagierników i sybiraków, jak i polskich patriotów z Zrzeszenia WiN, SN-NZW, czy NSZ-OP, a także lokalnych formacji zbrojnych i politycznych, w końcu młodzież, w tym harcerzy, którzy w latach 50-tych tworzyli ostatnie grupy podziemne i samokształceniowe nie godząc się z programem wychowania „nowego człowieka”.

Jak co roku zatem, my, czyli Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – któremu mam honor przewodniczyć – apelujemy do organizatorów uroczystości lokalnych w stolicy i w powiatach okalających Warszawę o nadsyłanie informacji dotyczących planowanych uroczystości (oraz z prośbami o pomoc). Apelujemy, by odbyły się one głównie w dniach weekendowych poprzedzających 1 marca, czyli w sobotę i w niedzielę 25 – 26 lutego. W tych dniach odbędzie się także – bodaj – ponad 300 biegów „Tropem Wilczym” w skali całego Kraju. Bardzo prosimy o nadsyłanie, najlepiej do końca stycznia b.r. informacji o przygotowywanych uroczystościach na adres emailowy: skondp@gmail.com, lub na adres emailowy senatora RP Jana Żaryna: senator.zaryn@gmail.com. Dzięki temu będziemy mogli, przy współpracy z MON, jeszcze w lutym wydać agendę uroczystości i rozesłać ją do zainteresowanych środowisk i organizacji społecznych. Wojsko Polskie deklaruje także wolę uczestniczenia w uroczystościach lokalnych, a jak wiadomo asysta honorowa żołnierzy i odczytanie Apelu, nada naszym uroczystościom dodatkowego blasku. Musi jednak o nich wcześniej wiedzieć!

Jak co roku, nasz Ogólnopolski Komitet oraz grupa posłów i senatorów (w tym Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, któremu przewodniczę) organizuje w Sali Kolumnowej Sejmu RP dnia 28 lutego (szczegóły w drodze emailowej) spotkanie z kombatantami oraz z laureatami i organizatorami konkursów młodzieżowych z całej Polski, a także spoza Kraju. Prace laureatów będą pokazane w Sejmie RP, a zatem warto je przesłać, oczywiście w formie scanów wraz z opisem. Uroczystość w parlamencie swoim najwyższym patronatem objął Pan Prezydent Andrzej Duda.

145685860911955877058

Centralne uroczystości 1 marcowe, podobnie jak w zeszłym roku, odbędą się w Środę Popielcową na placu Piłsudskiego w stolicy, zapewne z udziałem Pana Prezydenta i wielu ministrów polskiego rządu RP, posłów oraz senatorów. Jak co roku będziemy potem nieść baner z napisem „Podziemna Armia Powraca” i portrety naszych bohaterów , by dojść do katedry świętojańskiej, gdzie zakończymy nasze obchody. W drodze będą nam towarzyszyć pięknie zaprojektowane żagle, autorstwa pani Małgorzaty Grabowskiej-Kozery. Innych atrakcji nie zdradzam, by zachęcić jedynie do wzięcia udziału w tych ważnych uroczystościach. W zeszłym roku, gdy po raz pierwszy 1 marca o godz. 19.00, stanął na placu Piłsudskiego Prezydent RP by oddać hołd Niezłomnym-Wyklętych, powiedziano głośno, że ten dzień – dzień egzekucji członków IV Zarządu Zrzeszenia WiN z ppłk Łukaszem Cieplińskim na czele, 1 marca 1951 r. – staje się od tej pory jednym z najważniejszych w kalendarzu narodowych świat, obok 3 maja, 15 sierpnia, czy 11 listopada. Dajmy temu wyraz poprzez uczestnictwo w uroczystościach, a także zaangażowanie w ich przygotowanie (poprzez np. odsłonięcie tablicy; udział w licznych konkursach; zob. najbliższy nr „W sieci Historii”, gdzie jest o wybranych konkursach poda bliższa informacja).
Jan Żaryn

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *