MAZOWSZE. Cyberarmia w Legionowie – Nowy wymiar myślenia o siłach zbrojnych

2019-09-09 9:01:47

Losy Legionowa i jego mieszkańców na trwałe splecione są z polskimi Siłami Zbrojnymi. To tu, za murem, który obecnie zdobi najdłuższy w Europie mural patriotyczny pt.: „1050 lat chwały oręża polskiego”, mieściły się kolejne jednostki wojskowe, a dziś, dzięki decyzjom ministra Mariusza Błaszczaka – jedna z najważniejszych instytucji w całym resorcie obrony narodowej – Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jest instytucją młodą, ale opartą na wieloletnich tradycjach jednostek zasłużonych dla obronności Polski. NCBC kontynuuje tradycje Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki, a te opierają się na dokonaniach Biura Szyfrów. To właśnie w nim pracowali trzej wybitni matematycy i kryptolodzy – Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy w grudniu 1932 roku złamali szyfr niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, co w powszechnej opinii przyczyniło się do skrócenia czasu II Wojny Światowej.

Zagrożenia w cyberprzestrzeni
Dlaczego NCBC jest tak ważne? Rozwój środowiska cyberprzestrzeni przyniósł ze sobą pojawienie się nowych zagrożeń. Nowoczesne, coraz bardziej wydajne komputery są praktycznie wszędzie: w pracy, w domu, a niebawem zminiaturyzowane – w kieszeni. Dziś tradycyjne, kinetyczne działania stanowią jedynie ok. 25 proc. wszystkich aktywności podejmowanych przez adwersarzy. Cyberwojny i cyberkonflikty na progu wojny, to nowa forma konfrontacji między państwami, z którą resort obrony narodowej musi się zmierzyć. To wyzwania, przed którymi wojsko stoi każdego dnia – już dziś, właśnie w tej chwili. Gdyż zagrożenia w cyberprzestrzeni mają różną skalę i występują także w czasie tradycyjnie rozumianego pokoju. Żołnierze broniący polskiej cyberprzestrzeni muszą być w ciągłej gotowości, stale doskonaląc swoje umiejętności, by być w każdej chwili gotowymi do odparcia potencjalnych ataków. Działają w trybie 24/7 h przez 365 dni w roku.
Jakie to zagrożenia? Ataki informacyjne, socjotechniczne, wyspecjalizowane grupy hackerów, a czasem nawet zorganizowane oddziały wojskowe. To właśnie ci ludzie i te grupy stanowią obecnie największe zagrożenie dla cyberprzestrzeni. Dysponują wiedzą, środkami i motywacją niezbędną do prowadzenia skutecznych operacji w cyberprzestrzeni, a wojsko podejmuje działania, by ich skutecznie powstrzymać.

Zobowiązania sojusznicze – współpraca

Nie wszyscy wiedzą, że cyberprzestrzeń jest kolejną, obok lądu, morza i powietrza domeną działań operacyjnych podniesioną do tej rangi na szczycie NATO w Warszawie w 2016 r. To nie tylko strategiczny dokument, ale przede wszystkim nowy wymiar myślenia o siłach zbrojnych jako armii na miarę XXI wieku, która tworzy wzajemnie powiązany ekosystem stojący wobec wyzwań hybrydowych i potrafiący na nie kolektywnie odpowiadać.
Jesteśmy 20 lat w NATO i tworzymy jedność i siłę w sojuszach: międzynarodowych, lokalnych oraz w ramach współpracy z biznesem i firmami.
NCBC prowadzi dwustronną współpracę międzynarodową m.in. z USEUCOM, z którym w czerwcu br. została podpisana umowa w zakresie cyberobrony, która przewiduje zwiększanie wspólnych zdolności obronnych, wymianę informacji, wspólne treningi i szkolenia.

Koncepcja formowania WOC

Konsekwencją warszawskiego szczytu NATO z 2016 r. i naszych międzynarodowych zobowiązań jest m.in. to, że w instytucjach takich, jak Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Legionowie tworzona jest nowa przyszłość Sił Zbrojnych w Polsce, rozwijane są rodzime zdolności do działań w cyberprzestrzeni.W lutym 2019 r. rozpoczął się proces budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni. Jesienią 2019 r. Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej przedstawi w szczegółach koncepcję tworzenia WOC.
Sama koncepcja nie jest jeszcze dokumentem jawnym. Wiadomo jednak, że tworząc WOC resort wzoruje się na doświadczeniach budowy cyberwojsk, zrealizowanych przez sojuszników m.in. rozwiązań amerykańskich (USCYBERCOM), izraelskich (budowa Izraelskiego Narodowego Biura Cybernetycznego), czy niemieckich (Dowództwo Cybernetyczne i Przestrzeni Informacyjnej). Ma być też wykorzystany dorobek i potencjał już istniejących struktur w zakresie krypto i cyber.

Rekrutują do cyber armii

Ambitne plany związane z rozwojem zdolności do działań w cyberprzestrzeni wymagają kadr eksperckich. Ich pozyskaniu służy program Cyber.mil.pl oraz rekrutacja, jaką resort obrony narodowej prowadzi przez stronę www.cyber.mil.pl. Tylko w ciągu 4 pierwszych miesięcy funkcjonowania programu RON otrzymał 552 aplikacji do pracy, mimo że wymagania jakie stawiane są kandydatom są bardzo wysokie, a praca wymagająca i niezwykle odpowiedzialna.
Wojsko potrzebuje ekspertów, a najlepszych potrafi docenić na wiele sposobów: także tych  materialnych. – Zachęcam do przysyłania zgłoszeń i spróbowania swoich sił w strukturach RON podsumowuje minister Mariusz Błaszczak.

SP

Komentarze

1 komentarz

  1. PanBł odpowiedz

    Z jednej strony ważna jednostka dzisiejszej obrony. Z drugiej strony jeden z pierwszych i głównych celów ataku wrogich wojsk. Czy w razie wojny możemy jako mieszkańcy Legionowa czuć się bezpieczni? Śmiem wątpić. Dla mnie takie jednostki powinny być ulokowane poza dużymi obszarami zaludnienia, aby w razie ataku nie narażać życia dziesiątek tysięcy obywateli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *