Golądkowo. Zawód z powołaniem

2021-03-30 10:43:56

Technicy weterynarii to miłośnicy zwierząt, którzy nie boją się z nimi pracować i chcą zaoferować im swą bezcenną pomoc. To ludzie przygotowani do tego, by być prawą ręką lekarza weterynarii lub kontynuować naukę na studiach. Jedną z niewielu szkół w naszej okolicy, która kształci w tym zawodzie jest Technikum w Golądkowie.


Uczniowie w trakcie 5 letniej nauki zdobywają dwie kwalifikacje. Pierwsza uprawnia do prowadzenia chowu i inseminacji zwierząt a druga do wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych. Po ukończeniu szkoły znajdują zatrudnienie w gabinetach weterynaryjnych, lecznicach dla zwierząt, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt oraz instytucjach nadzoru sanitarno – weterynaryjnego. Są przygotowani również do kontynuowania nauki na studiach, która umożliwia im pracę na stanowisku lekarza weterynarii lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.
Zajęcia praktyczne odbywają się w kompleksowo wyposażonym laboratorium oraz pracowniach zawodowych. Szkoła posiada własne gospodarstwo, a w nim krowy rasy polska czerwona i konie oraz mini zoo, w którym hodowane są kozy miniaturki, króliki i kuc. Wszystko to zapewnia uczniom stały kontakt ze zwierzętami, możliwość opieki nad nimi i sprawdzenia swoich predyspozycji, w kierunku dużych czy małych zwierząt.

Przygotowując przyszłych techników weterynarii do pracy w zawodzie szkoła współpracuje z Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy, Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt oraz Rolniczym Zakładem Doświadczalnym SGGW. Dzięki temu młodzież ma nieograniczony dostęp do specjalistycznej wiedzy i wyników badań naukowych. Uczniowie odbywają również 8 – tygodniową praktykę zawodową w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, zakładach weterynaryjnych i lecznicach dla zwierząt.

W ramach programu nauczania młodzież odbywa szkolenie kandydatów na kierowców kategorii B (samochód), a począwszy od roku szkolnego 2021/22 będą także realizowali obowiązkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych – inseminatora zwierząt.


Absolwenci golądkowskiego Technikum dbają o swoich pacjentów jak pielęgniarze, udzielają im pierwszej pomocy jak ratownicy medyczni, przy zabiegach operacyjnych pełnią funkcję anestezjologów, na zapleczu wchodzą w rolę laborantów, a przy każdej wizycie także – terapeutów. Jest to zawód wymagający ale jednocześnie dający ogromną satysfakcję.

red.

www.zsgoladkowo.eu
www.fb.com/goladkowo

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *