Golądkowo. Architekt krajobrazu- inżynier czy artysta?

2021-04-20 12:00:57

Technik architektury krajobrazu zajmuje się planowaniem i projektowaniem przestrzeni, w której funkcjonuje człowiek. Skupia się na krajobrazie, przestrzeni zielonej i wprowadzaniu elementów przyrody do naszego otoczenia.

Zawód ten znajdziemy w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Technicy architektury krajobrazu zdobywają umiejętności zawodowe w pracowniach szkolnych oraz ogrodzie, który został od początku do końca zaprojektowany i wykonany przez uczniów, pod okiem nauczycieli. Jest on miejscem do nauki i odpoczynku i stanowi dumę golądkowskiej szkoły.


W trakcie nauki młodzież odbywa 8 –tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu. Uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności również podczas staży zawodowych realizowanych w kraju i za granicą. W ubiegłym roku mieli okazję podziwiać prawdziwe perełki architektury krajobrazu, podczas pobytu w Grecji.
Szkoła stwarza możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Począwszy od roku szkolnego 2021/22 uczniowie realizowali będą obowiązkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych – kurs florystyczny. Dzisiejsza florystyka to nic innego jak dziedzina sztuki wykorzystująca kwiaty.


Absolwenci tego kierunku to ludzie renesansu, dysponujący wiedzą i umiejętnościami z różnych obszarów nauki i sztuki. To artyści, z rozbudowanym zmysłem estetyki. Przyrodnicy znający rośliny, ich wygląd, wytrzymałość w różnych warunkach, podłoże i ukształtowanie terenu, jakiego potrzebują, a przede wszystkim ich użyteczność dla danego miejsca i celu. Trudno tez wyobrazić sobie architekturę bez matematyki, pomiarów i obliczeń.


Zawód technika architektury krajobrazu powstał z potrzeby połączenia wiedzy i umiejętności budowlanych, architektonicznych i ogrodniczych, która jest niezbędna by kształtować nasze otoczenie zgodnie z obecnymi trendami. Specjaliści z tej branży są poszukiwani na rynku pracy, a fachowa, specjalistyczna wiedza zdobyta na przedmiotach zawodowych przygotuje również do podjęcia studiów przyrodniczych.

red.

www.zsgoladkowo.eu
www.fb.com/goladkowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *