test

Ergonomia upakowania

2016-11-26 4:00:13

W najpopularniejszej księdze świata jest treść: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną”. Od dawnych czasów nasze przeświadczenie bycia gatunkiem wybranym stopniowo doprowadza do zmiany kształtu planety na jakiej żyjemy. Natura jednak rządzi się swoimi prawami, wobec których nasze wysiłki są po prostu śmieszne.
KRZYSZTOF ZDEB
lecznica@legwet.pl
Jednym z nich jest zasada wzajemnej konkurencyjności i pewność, że nie lubi ona próżni. Z drugiej strony skali zagęszczenia jest przeładowanie. Widzimy to w naszej codzienności. Intensywne rolnictwo opierające się na tworzeniu bezkresnych pól zasianych monokulturą jednej rośliny sprzyja występowaniu czynników, które dzięki zasadom doboru naturalnego i konkurencyjności, nie miałyby szansy na takie rozwinięcie. Znaczne zagęszczenie osobników jednego gatunku na danym obszarze sprzyja występowaniu chorób. Dotyczy to chorób zakaźnych, jak chociażby infekcji grzybiczych na kłosach zbóż. Mogą być one bardzo groźne właśnie dzięki zagęszczeniu, które ułatwia szybkie rozprzestrzenianie się.

Podobnie jest w stanie kurczaków. Prewencja, profilaktyka i izolacja zwierząt od czynników środowiska zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia chorób zakaźnych. Jednak trzeba się liczyć z faktem, że jakiekolwiek niedopatrzenie i efekt wystąpienia choroby jest piorunujący. Podobnie jest chociażby z kaszlem kennelowym u psów czy infekcjami grypy u dzieci w przedszkolu. Ma to charakter małej epidemii wynikającej z bezpośredniego kontaktu.

Zagęszczenie ma też inne skutki. Rośliny jednego gatunku rosnące na małym obszarze w dużym zagęszczeniu znacznie wyjaławiają środowisko swego życia. Nienaturalny brak zróżnicowania doprowadza do występowania chorób wynikających bezpośrednio z zagęszczenia. To samo widoczne jest u zwierząt. Przykładem mogą być sytuacje wynikające ze stresu, które obserwuje się
w schroniskach dla psów. Część zwierząt wykazuje objawy wynikające ze stresu, takie jak samookaleczenia czy pogryzienia. W dużej mierze tego typu reakcją rządzą też naszym ludzkim życiem. Samo zagęszczenie powoduje wszystkim znane reakcje
w autobusie czy tramwaju. Zdenerwowanie tym, że musimy się ocierać o innego człowieka, że ma ze sobą plecak, psa, że jest wysoki, niski czy gruby, już nas denerwuje. Podobnie w kolejce w sklepie gdzie tak minimalnie istotne czynniki są nas w stanie wyprowadzić z równowagi.

Mieszkając w tak zagęszczonym mieści jak Legionowo, powinniśmy takę zastanowić się na odpowiednim gospodarowaniem środowiskiem jakie mamy. Podobnie jak te rośliny w monokulturze zatruwamy środowisko w szybszym tempie wykorzystując jego zasoby i zdolność znoszenia naszego istnienia. Dlatego też dbanie
o jego stan jest koniecznym elementem, na punkcie którego powinniśmy być wyczuleni. Brak troski o to środowisko z automatu doprowadza do sytuacji, gdzie mamy najbardziej zatrute powietrze czy najbardziej okupione trawniki. Bo każdy z nas osobna ma wpływ na jego kształt. Natura rządzi się swoimi prawami
i da sobie radę. Tylko, że może się to odbyć nie do końca zgodnie z naszymi planami.
(kz)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *