Aktualności

Ukraińska kontrofensywa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Iziumie, odwiedzający miasto wyzwolone spod rosyjskiej okupacji 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀 𝐒𝐘𝐓𝐔𝐀𝐂𝐉𝐈 𝐍𝐀 𝐔𝐊𝐑𝐀𝐈𝐍𝐈𝐄 𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐍𝐎𝐙𝐀 𝐍𝐀 𝐍𝐀𝐉𝐁𝐋𝐈𝐙̇𝐒𝐙𝐄 𝐓𝐘𝐆𝐎𝐃𝐍𝐈𝐄 (stan na 20.09.2022 r.) - Tomasz…

Nasze Wilkowyje: FRANCISZEK PIECZKA. IN MEMORIAM

Kiedy podszedłem, Japycz już siedział na ławeczce. Trochu jakby przezroczysty, nierzeczywisty i smutny. Siadłem obok niego, nie bardzo wiedząc jak się zachować, a Japycz położył mi swoją dłoń na mojej dłoni i spojrzał…

MOTORYZACJA. Nowe zasady we wrześniu – koniec luzu dla kierowców

Wrzesień to ważny miesiąc dla wszystkich dzieci i nastolatków, którzy wracają do szkół. Okazuje się, że w tym roku będzie równie istotny dla polskich kierowców. Już od 4 września wejdą…

  • 1
  • 2
  • 3

Polityka redakcyjna

Polityka redakcyjna

Czym Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o.?

Agencja To i Owo Paweł Kozera istnieje od 1990 roku. Aktualnie jest wydawcą:

portali:  To i Owo.eu, Nowodworski.info, Pultuszczak.pl, Jarmark24.pl

serwisu poświęconego ogłoszeniom (otodrobne.pl),

tygodnika Mazowieckie To i Owo,

tygodnika Nowodworskiego,

tygodnika Pułtuskiego

bezpłatnej wkładki do wyżej wymienionych tygodników: Jarmark Mazowiecki

Wydaje także publikacje poświęcone edukacji lokalnej i regionalnej. Od wielu lat konsekwentnie rozwija działania wynikające z przekonania o społecznej odpowiedzialności mediów, w tym szczególnie inicjatywy.

Misja

Misją Agencji TiO Paweł Kozera. jest dawanie Ci szerszej perspektywy na sprawy lokalne, które mają bezpośredni wpływ na Twoje życie. Nie gonimy za sensacjami. Koncentrujemy się na jakości i wartościach dziennikarskich. Chcemy lepiej rozumieć rzeczywistość wokół nas i dzielić się tą wiedzą z Tobą. Robimy to poprzez tworzenie ciekawych, angażujących, rzetelnych treści opisujących naszą małą ojczyznę – powiaty: legionowski, nowodworski oraz pułtuski. Skupiamy się przede wszystkim na budowaniu kontekstu – politycznego, społecznego, kulturowego dla informacji, które przekazujemy, aby dać Ci wiedzę i pomóc zrozumieć opisywane zagadnienia.

Wybór treści

Nasi dziennikarze oraz autorzy przed stworzeniem materiału muszą odpowiedzieć na pytania:

Jaką wartość dany artykuł czy historia daje mnie, Czytelniczce/Czytelnikowi, redakcji?

Czy jesteśmy w stanie dotrzeć na miejsce?

Czy możemy pogłębić temat, napisać więcej niż można obecnie znaleźć w dostępnych źródłach?

Jaki szerszy problem pokazujemy?

Czy możemy pogłębić historię o dodatkowy kontekst?

Jakie materiały audiowizualne możemy dodać?

Jacy bohaterowie będą częścią historii?

Źródła informacji

Publikujemy wszystkie źródła naszych informacji. Są one jawne i publiczne. Anonimowość stosujemy w przypadku, gdy poprosi o nią bohater naszego materiału, myśląc o swoim bezpieczeństwie. Wykorzystujemy wyłącznie źródła, które są kompletne, wiarygodnie i sprawdzone.

Prywatność

Szanujemy prywatność naszych bohaterów oraz informatorów. Jednocześnie uznajemy, że osoby prywatne mają do niej większe prawo niż urzędnicy publiczni, osoby pełniące ważną funkcję polityczną czy społeczną.

Reprezentacja

Współpracownicy portali To i Owo.eu, Nowodworski.info, Pultuszczak.pl, Jarmark24.pl czy wykonujący dla nas zlecenie – czynią to w sposób jawny, w pełni identyfikują się z Agencją TiO Paweł Kozera. Zawsze ujawniamy się jako dziennikarze, reporterzy, fotografowie. Informujemy również rozmówców i bohaterów o celu naszej pracy.

Nieujawnienie nazwy oraz charakteru pracy mogłoby nastąpić tylko w sytuacji wyjątkowej, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez redaktora naczelnego.

Poprawność

Dbamy o staranny i poprawny język wypowiedzi. Błędy i pomyłki zawsze wymagają sprostowania. Za błąd, naruszenie wartości, etyki odpowiada zarówno autor, jaki i wydawca oraz dziennikarz.

Sceny śmierci, katastrof, konfliktów – pokazujemy bez epatowania i z oznaczeniem, że scena może być odebrana jako drastyczna.

Dziennikarz a konflikt

W relacjach z zamieszek, demonstracji przyjmujemy postawę neutralnego obserwatora. Nie oceniamy, ale pomagamy potrzebującym i rannym po obu stronach konfliktu.

Nie angażujemy się w działalność polityczną i partyjną. Nie łączymy pracy dziennikarskiej z funkcjami w administracji publicznej i w partiach politycznych.

Oznaczenia materiałów

Materiały redakcyjne są zawsze oddzielone od materiałów reklamowych i promocyjnych.