ZE SMAKIEM. Najważniejsze – kontakt z drugim człowiekiem

2021-10-07 10:09:38

Najważniejsze – kontakt z drugim człowiekiem
W dniu 23.09.2021 miałam zaszczyt być gościem w Gospodarstwie Edukacyjnym Państwa Kowalskich w Winnikach, gmina Nasielsk, powiat nowodworski

Jadwiga Wołynik
j.wolynik@tio.com.pl

Tego dnia, z inicjatywy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie i Państwa Kowalskich, odbyło się tu Międzypowiatowe Spotkanie Integracyjne, gdzie myślą przewodnią była idea – „Więcej nas łączy niż dzieli…”.

Przy dźwiękach skocznej muzyki ludowej, w mistrzowskim wykonaniu rodzinnej „Kapeli Pana Jacka” oraz pysznym poczęstunku, biesiadowali wspólnie uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i zajęć klubowych z rodzinami, uczestnicy Klubu Seniora+ i Stowarzyszenia Świerczewianka w Świerczach, wolontariusze Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, młodzież z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Płońsku. Było to prawdziwe spotkanie międzypokoleniowe, juniorów i seniorów, gdzie we wspólnych korowodach tanecznych łączyli dłonie piękni i młodzi z dojrzałymi i… dalej pięknymi.

Uroczystość tą, swoją obecnością uświetniły władze samorządu powiatowego i gminnego oraz dyrektorzy i kierownicy placówek pomocy społecznej i oświaty, okoliczni pracodawcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz społeczność lokalna.


Taka forma integracji społecznej to jedna z najlepszych i pomocnych dróg na włączanie osób z niepełnosprawnością w środowisko lokalne. Ponieważ pomysł dobrze zaprocentował już po pierwszym roku, organizatorzy odważyli się powtórzyć go kolejny raz. Ten rok to już czwarte takie spotkanie.
W założeniach, celem tych spotkań jest:
– przeciwdziałanie stereotypom postrzegania osób z niepełnosprawnościami,
– przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji społecznej osób z grup defaworyzowanych (seniorzy, niepełnosprawni),
– integracja międzypokoleniowa,
– zaszczepianie wśród młodzieży pozytywnych wzorców zachowań,
-uwrażliwianie na potrzeby innych i słabszych,
– wskazywanie pozytywnych wzorców,
– przełamywanie stereotypów myślowych,
– nauka wrażliwości i troski o drugiego człowieka,
– promocja Placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej, jako miejsca otwartego na realizację potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Kilka słów o w/w organizatorze spotkania: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego w Świeszewie, gmina Świercze, powiat Pułtusk. Placówka ta była wielokrotnie wyróżniona przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, za zaangażowanie w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu, znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, ostatnie wyróżnienie zostało wręczone w 2021 roku w kategorii reintegracja.

Prezes Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego i kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie, Bogumiła Szlaska, jest tegoroczną laureatką konkursu Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek w kategorii życie zawodowe.

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, koncentrując swoją działalność głównie na pomocy osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom, które nie radzą sobie z sytuacją ekonomiczną, społeczną, zawodową czy zdrowotną.
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego prowadzi w Świeszewie warsztaty terapii zajęciowej działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w obszarze ich rehabilitacji oraz adaptacji zawodowej. Proces ten jest realizowany poprzez kształcenie i rozwijanie u nich nawyków radzenia sobie z codziennymi czynnościami życiowymi oraz nabywanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności, które w końcowym efekcie, umożliwiają uczestnictwo w szkoleniu zawodowym i podjęciu pracy.

Stowarzyszenie zatrudnia zespół specjalistów, którzy odpowiadają za proces rehabilitacji tych osób oraz ich przygotowanie do wyjścia na otwarty rynek pracy. Po zakończonej rehabilitacji zawodowej ponad 20 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym skutecznie podjęło zatrudnienie i co najważniejsze, utrzymuje je do dnia dzisiejszego.

Te sukcesy to wynik dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem oraz asymilacji społecznej i zwyczajnym wyjściu „do ludzi”. W Świeszewie po prostu stawia się na szeroką aktywizację społeczną i jak widać taktyka ta przynosi efekty.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie świadczą rehabilitację społeczną, zawodową i medyczną na rzecz 86 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczestnicy na codzienne zajęcia są dowożeni z terenu czterech powiatów: pułtuskiego (Gmina Świercze i Gmina Winnica), nowodworskiego (Gmina Nasielsk, Pomiechówek, Nowy Dwór Maz.), płońskiego (Gmina Nowe Miasto i Gmina Załuski) i makowskiego (Gmina Szelków). Każdy z uczestników objęty jest indywidualnym programem rehabilitacji opracowanym przez zespół specjalistów. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w ośmiu pracowniach: multimedialnej, administracyjno – biurowej, reklamy i technik artystycznych, ogrodniczo – technicznej, plastyczno – florystycznej, krawieckiej i rękodzieła artystycznego, muzyczno – teatralnej oraz gospodarstwa domowego. Podczas zajęć powstają niepowtarzalne prace, które znajdują nabywców. Dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na integrację społeczną uczestników WTZ.

W Świeszewskiej placówce wszelkie podejmowane działania ukierunkowane są na tworzenie warunków do fizycznego i osobowego rozwoju osób z niepełnosprawnościami. Stawia się na wyrównywanie szans oraz zapewnienie im godnego i należnego miejsca w społeczeństwie. To trudna, ale pozytywna praca, która przy konsekwentnym podejściu przynosi efekty.

Zmiana nastawienia do osób z niepełnosprawnościami, nauka samodzielności, organizacji pracy i czasu wolnego, jak również rozwój zainteresowań uczestników warsztatów, to dla wielu z nich szansa na normalne życie i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Specjalne podziekowania kieruję do Pana Jacka i jego rodziny, czyli do zespołu muzycznego „KAPELA PANA JACKA”. Mimo, iż w drodze do Winnik byli uczestnikami wypadku drogowego i ich samochod został rozbity, dzielnie dotarli na czas i „z przytupem” oraz sercem dla wszystkich uczestników uświetnili swoim występem całą zabawę.
Tak zwyczajnie po koleżeńsku, polecam ich usługi na: wesela, bale, pikniki, imprezy plenerowe i inne. Tel. 501 484 729. Kapela jest wprost uniwersalna i gra po… królewsku!
Dziękuję też panu Łukaszowi Jabłońskiemu za udostępnienie zdjęć.

J.W.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *