ZDROWIE I URODA. Planowanie treningów i intensywność wysiłku fizycznego

2018-05-20 8:34:12

Organizm nie wytrenowany będzie męczył się szybciej , tym samym większa będzie praca włożona w wykonywanie ćwiczeń i duże prawdopodobieństwo ruchu w warunkach beztlenowych. Skutkiem takich zajęć będzie duże zmęczenie i mały pożytek kondycyjno – zdrowotny.


Brak odpowiedniej fazy wypoczynku będzie potęgował stan znużenia i zmęczenia, co może doprowadzić do zniechęcenia i rezygnacji z zajęć. Duże obciążenie fizyczne organizmu podczas nauki nowych elementów spowoduje, że ćwiczenia będą wykonane nieprawidłowo pod kątem technicznym.
Nakładające się zmęczenie przy braku stabilizacji funkcjonalnej pomiędzy zapotrzebowaniem na tlen, a możliwością jego pochłaniania, nie sprzyja wystąpieniu pozytywnych efektów treningowych. Dlatego tak ważne jest dostosowanie zajęć do możliwości kondycyjnych osoby ćwiczącej.
Intensywność wysiłku fizycznego określa się w najprostszy sposób za pomocą częstości skurczów serca. Znajomość możliwości fizycznych naszego organizmu pozwala na świadome kierowanie aktywnością ruchową , a także szybsze i korzystniejsze osiągnięcie stawianego przed sobą celu podejmowanych ćwiczeń.
W rekreacji ruchowej do zadań trenera, instruktora należy próba określenia możliwości fizycznych uczestników zajęć. Jest to cecha indywidualna dla każdego ćwiczącego. Należy dążyć do jak najszybszego poznania możliwości adaptacyjnych do podejmowanego wysiłku, tak by wysiłek był efektywny.
Podejmując próbę określenia indywidualnej intensywności ćwiczeń należy uwzględnić strefy wysiłku:
– niska – 50-60 procent, praca w warunkach tlenowych, nie wpływa na polepszenie kondycji.
– Umiarkowana-60-70 procent, praca w warunkach tlenowych, polecana dla osób rozpoczynających wysiłek fizyczny, korzystnie wpływa na proces spalania tkanki tłuszczowej przy zastosowaniu stałego obciążenia trwającego minimum 30 minut.
– Wysoka-70-85 procent, praca w warunkach tlenowo – beztlenowych, podczas której następuje szybka poprawa kondycji i dobre spalanie tkanki tłuszczowej.
– Maksymalna – powyżej 85 procent, praca w warunkach beztlenowych podczas której następuje blokada spalania tkanki tłuszczowej.
Zacznij od konsultacji lekarskiej, trenerskiej i bezpiecznie zaplanuj swoje treningi. Zapraszamy na konsultacje.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *