ZDROWIE I URODA. Cudowny lek na depresję

2018-03-03 2:46:09

Obecnie na depresję choruje na świecie około 340 mln ludzi. Choroba ta jest drugą, po chorobach układu sercowo – naczyniowego, przyczyną śmierci według prognoz na 2020 rok


OBJAWY DEPRESJI

Najważniejszymi objawami depresji są obniżony nastrój i brak zainteresowania czymkolwiek. Badania pokazują, że depresja niezwykle często związana jest z małą aktywnością fizyczną, ale również, że zwiększenie aktywności fizycznej bardzo dobrze poprawia samopoczucie chorych i jest jedną z lepszych metod leczenia. Co więcej, leczenie ruchem daje efekt podobny do psychoterapii lub farmakoterapii.

LECZENIE RUCHEM

Połączenie psychoterapii i ćwiczeń przynosi nawet lepsze efekty niż tradycyjne leczenie depresji. Poza tym, ćwiczenia są zawsze bezpieczne i pozbawione działań ubocznych, więc można tę metodę wykorzystywać do leczenia, np. dzieci czy kobiet w ciąży. Badania wykazują, że pacjenci leczeni farmakologicznie mogli dzięki ćwiczeniom znacznie zmniejszyć dawki leków antydepresyjnych.

Ruch w leczeniu depresji nie ma działań ubocznych takich jak leki, czyli nie wpływa na przyrost masy ciała, suchość w ustach czy bezsenność. Dlatego właśnie rekomenduje się włączanie ćwiczeń do terapii depresji. Najnowsze badania dowodzą, że leczenie ruchem powinno być włączone przede wszystkim u osób z lekkimi i średnimi objawami depresji jako dodatek do leków oraz jako zapobieganie tej chorobie u osób ze zwiększonym ryzykiem jej wystąpienia. Dołączenie ćwiczeń do leków potęguje ich działanie. Szybciej poprawia się nastrój osoby chorej oraz zmniejszają objawy depresji. Ruch ma również wpływ na jakość snu.

JAKIE ĆWICZENIA DLA OSÓB Z DEPRESJĄ?

Badania nad tym zagadnieniem wciąż trwają, ale już wiadomo, że najprostszymi ćwiczeniami są spacery, jazda na rowerze, czy jogging. Ostatnio stwierdzono, że nawet zwiększenie aktywności domowej może poprawiać nastrój i zmniejszać objawy depresji. Nadal najlepszą forma ruchu dla osób z depresją pozostają zajęcia w grupie, ponieważ mają również wymiar społeczny. Można dzielić się doświadczeniami, otrzymać wsparcie od grupy, poczuć się lepiej ze sobą, ponieważ nie jest się jedyną osobą z depresją.

Niektórzy ludzie wolą jednak wybrać zajęcia indywidualne, które również przynoszą korzyści dla zdrowia psychicznego. Badania pokazują, że bardzo dobrą formą leczenia są programy zaplanowanych ćwiczeń z opieką lekarza, trenera, z zaplanowaną długością programu, zwiększaniem intensywności ćwiczeń. W skład takiego interdyscyplinarnego zespołu powinni wchodzić: psychiatra, psycholog, lekarz zajmujący się medycyną sportową i wykwalifikowany trener.

INTENSYWNOŚĆ ĆWICZEŃ

Najlepsze efekty przynosi przestrzeganie zaleceń WHO w tym względzie, czyli 150 minut wysiłku aerobowego w tygodniu, w sesjach co najmniej 30 – minutowych, o średniej intensywności. Programy zajęć powinny trwać co najmniej 10 tygodni, choć lepsze efekty dają takie 15 – tygodniowe. W przypadku depresji większe znaczenie ma jednak radość, jaką dają ćwiczenia, a nie ich intensywność. Ważniejsze jest gdzie, kiedy i z kim.

JAK LECZYĆ
DEPRESJĘ RUCHEM?

1. Ćwiczenia aerobowe i oporowe.
2. Ćwiczenia pod opieka trenera i lekarza.
3. Ćwiczenia o małej i średniej intensywności.
4. 45 min, do 1 godziny na jednej sesji treningowej.
5. Co najmniej 3 – 4 razy w tygodniu, więcej niż 150 min. tygodniowo.
6. Program przynajmniej 10 – tygodniowy.
7. Indywidualnie dobierany program ćwiczeń w zależności od upodobań uczestnika.
8. Ćwiczenia jako dodatek do leczenia farmakologicznego.

Coraz więcej badań potwierdza dobry wpływ ćwiczeń na leczenie depresji, jednak wiele jeszcze pytań pozostaje bez odpowiedzi, na przykład: jaką zaplanować grupę kontrolną do badań, jak długo utrzymuje się wpływ programów ćwiczeń na zdrowie psychiczne. Nie zbadano dokładnie wpływu ćwiczeń na leczenie rzadziej występujących form depresji, np. depresji poporodowej, depresji towarzyszącej chorobom przewlekłym, choroby dwubiegunowej. Na pewno wiemy, że ćwiczenia mają wymiar terapeutyczny w leczeniu depresji. Bardzo ważny jest jednak odpowiednio dobrany dla danej osoby program ćwiczeń.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *