test

ZDROWIE I URODA. Badania USG ciąży: najnowsze wytyczne. Poradnik dla przyszłych rodziców.

2019-12-09 11:46:52

USG ciąży to badanie, które umożliwia ocenę stanu i anatomii płodu oraz narządów rodnych u matki. W trakcie kolejnych badań ultrasonograficznych oceniamy rozwój płodu i jego narządów, anatomię czyli prawidłowość rozwoju poszczególnych części ciała, jak również wady i nieprawidłowości rozwojowe

Oczekuj najwyższych standardów

USG ciąży to podstawowe i najważniejsze badanie, dzięki któremu rodzice wiedzą, jak rozwija się ich dziecko w kolejnych trymestrach. Rzetelność, wiedza i kompetencje lekarza wykonującego USG jest kluczowa dla właściwie postawionej diagnozy i oceny rozwoju malucha. Gwarantuje to wybór certyfikowanego specjalisty, który badania wykonuje zgodnie z standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Fetal Medicine Foundation (FMF). Certyfikaty FMF wydawane lekarzom mają ograniczenie czasowe. Rzetelność badań wykonywanych przez specjalistę jest weryfikowana co kilka miesięcy. W przypadku nieprawidłowości w pomiarach, certyfikat może zostać nieprzedłużony!
Warto o tym wiedzieć i wymagać najlepszej opieki dla siebie i dziecka!
Zgodnie z standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie prowadzenia ciąży przebiegającej prawidłowo, badanie USG powinno być oferowane wszystkim ciężarnym, co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży. W zależności od tygodnia ciąży, w którym badanie jest wykonywane, jego cel jest inny.
USG ciąży – zalecenia

Do podstawowych badań USG zalecanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wg rekomendacji z 2015 roku należą:

1) Badanie wczesnej ciąży – od 6. do 10. tygodnia ciąży
Na tym etapie można potwierdzić obecność zarodka/zarodków, czynności serca, określić wiek ciąży oraz wykluczyć ewentualne nieprawidłowości związane z dalszym rozwojem ciąży.

2) Badanie I trymestru – pomiędzy 11 a 13+6 tygodniem ciąży
W trakcie tego badania oceniamy charakterystyczne markery genetyczne (przezierność karkowa, kość nosowa, przewód żylny, zastawka trójdzielna w sercu płodu), na podstawie których szacujemy ryzyko wystąpienia najczęstszych nieprawidłowości chromosomowych, przede wszystkim trisomii 21 chromosomu, czyli zespołu Downa. Celem badania jest również ocena ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych, w tym mnogich wad wrodzonych.
Badanie powinno być wykonywane u każdej ciężarnej (bez względu na wiek pacjentki!) Kompleksowa ocena ryzyka wad chromosomowych, czyli nieinwazyjna diagnostyka prenatalna, składa się z badania ultrasonograficznego oraz testu biochemicznego z krwi matki (bHCG + PAPPA), który również jest zalecany u każdej ciężarnej. Na podstawie uzyskanych informacji możemy oszacować ryzyko wystąpienia wad genetycznych związanych z wiekiem matki (trisomie) oraz udzielić informacji dotyczących dalszej diagnostyki płodu. Na tym etapie ciąży dokonujemy również oceny przepływów w tętnicach macicznych u matki, co w połączeniu z testem podwójnym (PAPP-A + bHCG) daje dodatkową możliwość oszacowania ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego w ciąży (tzw. preeklampsji) oraz zaburzeń wzrastania płodu (tzw. hypotrofii płodu).

Czego powinnaś oczekiwać?

Opis badania USG wykonany wg standardów FMF powinien zawierać wymagane pomiary płodu oraz wyniki wyliczonego ryzyka podstawowego dla poszczególnych Trisomii, wynikające z samych pomiarów płodu oraz ryzyka skorygowanego po wprowadzeniu do specjalnego programu wyników badania krwi (PAPP-A + bHCG). Ponadto zawiera komentarz wskazujący na prawidłowość wyniku badania bądź opis zalecający konsultację genetyczną i diagnostykę w ośrodku referencyjnym.
WAŻNE! Każda nieprawidłowość lub wątpliwość w badaniu USG I trymestru ciąży powinna stanowić wskazanie do badania płodu w ośrodku referencyjnym.
Badania prenatalne u kobiet ciężarnych po 35 r.ż. są refundowane przez NFZ. Ponadto do skorzystania z diagnostyki prenatalnej w ramach NFZ uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jeden z warunków:

● wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
● stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub ojca dziecka;
● stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną genetycznie lub wieloczynnikową;
● stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

3) Badanie pomiędzy 18. a 22. tygodniem ciąży: tzw. badanie połówkowe.
To drugie najważniejsze badanie USG w trakcie ciąży. Pozwala na analizę anatomii płodu czyli oceny układu nerwowego z mózgowiem, twarzoczaszki, budowy serca, narządów jamy brzusznej, układu moczowego, kręgosłupa i kończyn płodu oraz sznura pępowinowego i łożyska. Oceniamy charakterystyczne markery ultrasonograficzne, które mogą sugerować nieprawidłowości genetyczne. W badaniu II trymestru zostaje oszacowana masa płodu (biometria z uwzględnieniem struktur mózgowia) oraz jego położenie, jak również ilość płynu owodniowego. W uzasadnionych przypadkach dokonujemy pomiaru długości kanału szyjki macicy celem oszacowania ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego.

4) Badanie pomiędzy 28. a 32. tygodniem ciąży.
W badaniu III trymestru ponownie oceniamy anatomię płodu (niektóre nieprawidłowości anatomiczne i rozwojowe mogą być widoczne dopiero na tym etapie ciąży) oraz dokonujemy pomiarów biometrycznych i oceny wzrastania płodu. W trakcie tego badania możemy wstępnie ocenić masę urodzeniową dziecka (przy dopuszczalnym błędzie pomiaru do 10% ) oraz jego położenie, dokonać oceny dojrzałości łożyska oraz ilości płynu owodniowego. W uzasadnionych przypadkach dokonujemy oceny przepływów naczyniowych i dobrostanu płodu. W III trymestrze możemy również dokonać obrazowania 3 i 4 D, czyli rekonstrukcji trójwymiarowej z opcją obrazowania w czasie rzeczywistym. Takie badanie pozwala przyszłym rodzicom na obserwowanie twarzy dziecka (zobaczą ziewanie, grymasy, uśmiech), poruszania się w macicy i jego zachowania, co daje wiele radości i pozwala na zawiązanie pierwszej więzi emocjonalnej z nienarodzonym dzieckiem

5) Badanie pomiędzy 36. a 38. tygodniem ciąży.
Celem badania jest ocena wielkości i szacowanej urodzeniowej masy płodu, ilości płynu owodniowego, dobrostanu płodu, jego położenia oraz stopnia dojrzałości łożyska. Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza prowadzącego w uzasadnionych przypadkach.

Które USG wybrać: 2, 3 czy 4D?

Jakość obrazu zarówno w projekcji 2D oraz 3/4D zależy od wielu czynników i jest inna u każdej pacjentki. Zależy to między innymi od:
● zaawansowania wieku ciąży
● ułożenia płodu w jamie macicy
● preparatów kosmetycznych stosowanych przez pacjentki na skórę brzucha
● przepuszczalności tkanek dla ultradźwięków (ilość tkanki tłuszczowej)
● ilości płynu owodniowego
● ciąży pojedynczej/ciąży mnogiej.
Podczas badania pomiary wykonywane są zawsze przy wykorzystaniu opcji 2D. Wykonanie USG 3D/4D – NIE jest konieczne w standardowym badaniu i w tej kwestii nie istnieją żadne zalecenia. Diagnostycznie nie wnosi do jakości badania nic, poza atrakcyjnymi w odbiorze obrazkami. Podobnie jest z kwestią badania płci płodu. Nie jest ono zalecane jako element przesiewowego badania ultrasonograficznego w II i III trymestrze ciąży. Może zostać wykonane na życzenie i po uzyskaniu zgody rodziców. Badania USG są całkowicie bezpieczne a różnica w obrazie z użyciem opcji 3D czy 4D wynika z przetwarzania obrazu przez moduły w aparacie. Po co robimy obrazy 3D? Właśnie dla radości rodziców. W praktyce zazwyczaj badania II i III trymestru mają szansę na dobrą jakość zdjęć 3D, ale najwięcej zależy od współpracy dziecka podczas badania, a na to jak się ułoży nie ma wpływu ani lekarz wykonujący badanie ani przyszła mama.

Dlaczego warto wykonać badanie w Ultramedica ?

– Lekarze wykonujący badania prenatalne w Ultramedica posiadają ważne certyfikaty Fundacji The Fetal Medicine (FMF), która szkoli według ściśle określonych standardów, nadaje certyfikaty oraz regularnie kontroluje pracę specjalistów.
– Badania ultrasonograficzne wykonywane są zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG);
– Badania biochemiczne (PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A i B-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta) wykonywane są analizatorem biochemicznym spełniającym kryteria określone przez FMF.
– Do obliczenia ryzyka wystąpienia wad genetycznych wykorzystujemy oprogramowanie certyfikowane przez FMF.
– Badania USG wykonywane są na najwyższej jakości aparatach ultrasonograficznych marki GE.
Dokumenty potwierdzające uprawnienia lekarzy do diagnostyki USG to: Certyfikat podstawowy Sekcji USG PTG, Certyfikat Badań Prenatalnych Sekcji USG PTG, Certyfikat Badań Dopplerowskich Sekcji USG PTG, Certyfikat Badania Serca Płodu Sekcji USG PTG, oraz certyfikaty międzynarodowych organizacji tj. Certyfikat kompetencji badania przezierności karku u płodu (NT) wg FMF wraz z dodatkowymi markerami ultrasonograficznymi (NB, TR oraz DV PIV).

Więcej:

http://www.usgptg.pl/media/dopobrania/rekomendacje2015/Rekomendacje_ciaza_prawidlowa.pdf

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej:
www.umedica.pl
tam staramy się na bieżąco zamieszczać wszelkie informacje dotyczące ww. badań. Jeżeli masz pytania, wątpliwości dzwoń! Nasze rejestratorki z pewnością odpowiedzą na wszelkie nurtujące przyszłe mamy pytania i zapiszą na badanie do naszych specjalistów.
Tel. 518 447 748; 22 732 24 86
r,

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *