TARCZA ANTYKRYZYSOWA.. Mikropożyczki – ważna kropla w oceanie potrzeb.  Pomoc dla najmniejszych przedsiębiorstw

2020-06-05 12:27:37

5 000 zł – o tyle może wnioskować mikroprzedsiębiorca w ramach pożyczki z tarczy antykryzysowej. Jak się okazuje, jest to bardzo popularna forma pomocy. Jak wygląda to w powiecie legionowskim, nowodworskim i pułtuskim?


Według danych ALEO.com w Polsce działa 3 314 467 firm, z czego około 2,2 miliona to mikroprzedsiębiorstwa. W ramach tarczy antykryzysowej mikroprzedsiębiorca może skorzystać z mikropożyczki w wysokości 5 000 zł.
– Termin naboru wniosków według ustawy jest ciągły i nieograniczony. Do końca tego roku można składać wnioski o mikropożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw, czyli dla firm zatrudniających do 9 osób lub samozatrudnionych. Firma musi być zarejestrowana czy być aktywna na dzień 31 marca, początkowo był to termin 29 marca, ale zmieniono to ostatnią „tarczą” – mówi pani dyrektor nowodworskiego Powiatowego Urzędu Pracy, Marzena Boczek.
Jak informuje portal businessinsider.com.pl, według oficjalnych rządowych szacunków, ze wsparcia skorzystać może około 1 mln 930 tys. przedsiębiorców. Na dzień 21 maja br. zrobiło to ponad 1 mln 300 tys. podmiotów. Dotychczas pozytywnie rozpatrzono 791,2 tys. wniosków i wypłacono na konta przedsiębiorców łącznie 3,95 mld zł. Każda z osób, która otrzymała mikropożyczkę będzie mogła za kwartał wnioskować o jej umorzenie. Jedynym warunkiem będzie utrzymanie działalności przez 3 miesiące od chwili jej przyznania. Jak wygląda to w powiecie nowodworskim, legionowskim i pułtuskim?
Powiat legionowski
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie wpłynęło według stanu na dzień 25 maja: ok. 7 tysięcy wniosków o mikropożyczkę. Jak informuje dyrektor legionowskiego PUP, pani Elżbieta Szczepańska: do tej pory rozpatrzono 4583 wnioski, co stanowi 67% wszystkich złożonych wniosków. Dziennie daje więc to liczbę, aż 300 rozpatrywanych wniosków. Dokumenty rozpatrywane są chronologicznie, zgodnie z datą wpłynięcia do PUP-u i w tym momencie rozpatrywane są wnioski, które wpłynęły 4 maja.
W związku z wieloma, dodatkowymi obowiązkami, które spadły na urzędy pracy w związku z tarczą antykryzysową, pracownicy często pracują również poza ustawowymi godzinami pracy. – W legionowskim urzędzie pracy pracownicy pracują po 10-12 godzin dziennie, a także w weekendy – informuje dyrektor legionowskiego PUP, pani Elżbieta Szczepańska.
Powiat nowodworski
Na stronie internetowej nowodworskiego urzędu pracy znajduje się licznik napływu i realizacji wniosków w ramach COVID-19, który jest codziennie aktualizowany po godz. 15:00. Według stanu na dzień 22 maja ogółem złożono 3 539 wniosków z czego rozpatrzono 3 289. Lwią część stanowią wnioski właśnie o mikropożyczki.
– Według stanu na dzień 22 maja wpłynęło 3 091 wniosków, z czego rozpatrzono 2 337. Pozytywnie rozpatrzono 2 342 wnioski i niemal wszystkim tym przedsiębiorcom zostały już wypłacone pieniądze na łączną kwotę już ponad 11 mln 675 tys. zł – informuje dyrektor nowodworskiego Powiatowego Urzędu Pracy, Marzena Boczek.
Zdecydowana większość złożonych wniosków wpłynęła do nowodworskiego urzędu pracy drogą elektroniczną. 559 wniosków dotarło w wersji papierowej, jednak należy pamiętać o tym, że również procedura takiego dokumentu jest dłuższa. Wnioski muszą przejść przez 72-godzinną kwarantannę, a następnie muszą zostać wprowadzone do systemu. Niestety, takie wnioski często zawierają błędy, które należy skorygować. Takiej możliwości nie ma w systemie elektronicznym, który sam wstępnie weryfikuje poprawność złożonego dokumentu. Ponadto, w przypadku wniosków elektronicznych ta procedura jest dużo szybsza i oczywiście preferowana przez pracowników i rekomendowana dla przedsiębiorców.
Najwięcej wniosków – jak informuje pani dyrektor M. Boczek – wpłynęło na przełomie kwietnia i maja, gdzie było to nawet 180 w ciągu dnia. Obecnie ta liczba zmalała do kilkudziesięciu dziennie. Pracy jednak jest na tyle dużo, że pracownicy pracują również w soboty, jednak przyjęcia petentów są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30. Od 25 maja również możliwe są wizyty osobiste w urzędzie.
Powiat pułtuski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Witold Chrzanowski, przedstawił dane na dzień 21 maja br. odnośnie realizowanych wniosków. Wynika z nich, że na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 złożyło wniosek 49 mikroprzedsiębiorców. Rozpatrzono 10 wniosków, a 8 zostało rozpatrzonych pozytywnie. 2 zostały wycofane na wniosek strony.
Wnioski na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 złożyło 123 mikroprzedsiębiorców, z czego rozpatrzono do tej pory 58 wniosków (50 pozytywnie). Kwota udzielonej dotychczas pomocy to 290 160 zł.
Największym zainteresowaniem cieszyła się mikropożyczka, o którą ubiegają się 1842 podmioty. Rozpatrzono 646 wniosków, z czego 582 pozytywnie, 10 negatywnie, a 54 wnioski zostały wycofane. Kwota udzielonej dotychczas pomocy to 2 908 800 zł.
Pracownicy pułtuskiego urzędu pracy pracują w dni powszednie, dłużej niż zwykle.
Ewa Gruszka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *