Szkolne pracownie pełne doświadczeń

2018-05-20 10:02:36

Projekt Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP) to przykład rozwiązania, z którego mogą skorzystać samorządy chcące wyposażyć szkoły podstawowe w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

Projekt został opracowany przez Centrum Nauki Kopernik na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej i zrealizowany we współpracy z finansującą go Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. To propozycja nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, w której nacisk położony jest na samodzielne poznawanie świata przez uczniów poprzez obserwację i eksperymentowanie. Tematem pierwszego modułu jest woda. Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni/laboratoriów przedmiotowych oraz Projekt Modułowych Pracowni Przyrodniczych.

Laboratorium w pudełku

Czym jest pojedynczy moduł? W dużym pudełku mieszczą się akcesoria umożliwiające wykonanie kilkudziesięciu różnych doświadczeń przez całą klasę. Każda szkoła powinna zostać wyposażona w 10 modułów, aby uczniowie mogli pracować indywidualnie lub w niewielkich grupach. W pudełku znajdują się również karty pracy dla uczniów oraz materiały dla nauczycieli – zarówno merytoryczne (związane z tematem modułu) jak i praktyczne (pomagające w organizacji różnorodnych zajęć). Moduł jest prosty i mobilny, można z niego korzystać w każdej sali lekcyjnej, a także w innych miejscach – np. w terenie.
Każdy z modułów inspirowany będzie jednym tematem, który można badać z różnych perspektyw. Takie interdyscyplinarne rozwiązanie doskonale sprawdzi się na kilku poziomach nauczania (klasy IV – VIII szkół podstawowych) i w dodatku na lekcjach różnych przedmiotów: przyrody, biologii, geografii, chemii czy fizyki. Stworzy nauczycielom okazję do współpracy, a uczniom pozwoli zobaczyć świat jako połączoną i współzależną całość, badaną i opisywaną przez różne dyscypliny naukowe.

Cele, realizowane przez Modułowe Pracownie Przyrodnicze to:
– rozbudzanie zainteresowania uczniów światem przyrodniczym,
– kształtowanie u uczniów postawy badawczej,
– wykształcenie u uczniów nawyków bezpiecznego eksperymentowania,
– rozwinięcie u uczniów umiejętności prawidłowego prowadzenia eksperymentów naukowych,
– rozwinięcie u uczniów kompetencji pracy w grupie,
– rozwinięcie kompetencji XXI wieku, w tym krytycznego i twórczego myślenia, kreatywności i weryfikacji informacji.

Pierwszy moduł – Woda

Prototyp pierwszego modułu jest już gotowy. 30 sprawdzonych scenariuszy pozwala zbadać właściwości wody, prowadząc eksperymenty o różnym stopniu trudności. Każdy z nich uda się przeprowadzić podczas jednej lekcji. W zestawie znajdują się m. in. probówki, szalki Petriego, przewody elektryczne, odczynniki, barwniki oraz sprzęt do różnorodnych pomiarów. Korzystając z tych akcesoriów, uczniowie będą badać napięcie powierzchniowe wody, jej gęstość, proces formowania się kropli, a także transport wody w łodygach i liściach roślin, zjawisko parowania i polimeryzacji oraz wiele innych.
Centrum Nauki Kopernik stworzyło 50 prototypowych egzemplarzy Modułu Woda. Na wykonanie kolejnych pudełek będzie udzielana licencja. Produkcja przejdzie w ręce zainteresowanych firm. Od nich gotowe moduły będą mogły kupować samorządy, finansujące konkretne szkoły.

Noc muzeów w Koperniku

Żywe eksponaty, nowa przestrzeń do samodzielnego eksperymentowania, pokazy naukowe i seanse w planetarium – zapraszamy 19 maja na Noc Muzeów do Kopernika. Daj się skusić nauce.
Czeka na ciebie ponad 400 eksponatów, w tym wiele zupełnie nowych! Przetestujesz swoją podatność na iluzje optyczne. Przekonasz się, że potrafisz świecić, a nawet znikać. Własnoręcznie usypiesz mapę, znajdziesz ukrytą perspektywę i wykonasz lustrzany rysunek. Sprawdzisz, jak znikają kolory w świetle sodowym i zajrzysz do wnętrza ludzkiego ciała.
Dzięki eksponatom, pozwalającym obserwować żywe organizmy zapoznasz się z ogromem procesu fotosyntezy. Będziesz podglądać mikroskopijne stułbie i rozwielitki oraz grzyby redukujące materię organiczną.
W planetarium spojrzysz w niebo i wyruszysz w kosmiczną podróż, nie ruszając się z fotela. Przetestujesz możliwości nowego systemu projekcyjnego i zobaczysz krótki pokaz laserowy.
By umilić oczekiwanie na wejście do Centrum, uruchomimy także naszą scenę plenerową. Przez cały wieczór będą odbywać się na niej różnorodne pokazy naukowe:
● Muzyka – spojrzysz na muzykę okiem fizyka i przekonasz się, że wszystko może być instrumentem.
● Ciśnienie – zbadasz zjawiska związane z pogodą. Dowiesz się, co ma wspólnego atmosfera ze skórką jabłka i dlaczego w górach łatwiej o zadyszkę.
● Tajniki Aerodynamiki – sprawdzisz, jak działa komin, w jaki sposób strzelić gola z rzutu rożnego i dlaczego nie ma sensu chować się przed wiatrem za okrągłym słupem.
● Grające Tesle – spotkasz się z milionem woltów. Ta moc zabrzmi tak, jak jej zagrasz.
Niektóre doświadczenia będą zaprezentowane w technologii super slow-mo, dzięki technice udostępnionej przez firmę Samsung – partnera strategicznego i technologicznego Kopernika.
Centrum Nauki Kopernik i planetarium Niebo Kopernika będą czynne w godz. 20.00 – 2.00 (ostatnie wejście o 1.30)
Na seanse w planetarium (każdy trwa pół godziny) obowiązują bezpłatne wejściówki. Będą one dostępne w kasie planetarium w dniu imprezy, od godz. 10.30.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *