Szkoła ogromnych szans

2022-01-26 10:11:28

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie od blisko 100 lat kształci w zawodach związanych z szeroko rozumianym rolnictwem. Jest to szkoła mocno osadzona w lokalnej społeczności i otwarta na jej potrzeby, szkoła nowoczesna, zapewniająca wysoki poziom i komfortowe warunki nauczania. Dziś prezentujemy ją widzianą oczami ucznia, absolwenta, pracodawcy, organu prowadzącego i publicznych służb zatrudnienia.

Henryk Kowalczyk
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Mówiąc o szkole w Golądkowie zawsze podkreślam, że z wielu względów jest bliska mojemu sercu. Tam rozpocząłem swoją ścieżkę zawodową i przez 11 lat pracowałem jako nauczyciel matematyki. Później obserwowałem funkcjonowanie szkoły z perspektywy bliskiego sąsiada, mieszkańca gminy. Dziś, jako minister rolnictwa i rozwoju wsi, jestem dla golądkowskiej szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny. Zawsze chętnie uczestniczę w życiu szkolnej społeczności i dostępnymi środkami wspieram jej inicjatywy, ponieważ jest to szkoła z ogromnym potencjałem. Z radością obserwuję, jak w ciągu ostatnich lat, doskonale zarządzana i dofinansowana, rozwinęła skrzydła, stając się jedną z najlepszych szkół rolniczych w kraju. Kompleksowo przygotowuje uczniów do wykonywania zawodu i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Jej absolwenci są konkurencyjni zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy. W mojej opinii Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie to dobry początek drogi do zawodowego sukcesu.

Witold Chrzanowski
– dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie jest adekwatna do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Brakuje między innymi specjalistów z zakresu obsługi maszyn i urządzeń. Zjawiskiem obserwowanym zarówno na krajowym, jak i pułtuskim rynku pracy jest również deficyt osób posiadających wykształcenie w zakresie na przykład architektury krajobrazu. Absolwenci tego kierunku, przygotowani do projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz organizowania prac z tym związanych, z pewnością będą atrakcyjni dla naszych pracodawców w ramach zatrudnienia bądź też własnej działalności gospodarczej.

Izabela Lis
– HR Manager
Hotel Narvil Conference & Spa
Aktualnie branża gastronomiczno-hotelarska boryka się z ogromnymi problemami kadrowymi. Po kryzysie związanym z pandemią wiele osób przekwalifikowało się zmieniając zawód. Tym bardziej doceniamy naszą ponad siedmioletnią współpracę z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, która w sposób profesjonalny i praktyczny przygotowuje swoich absolwentów do pracy w zawodzie. Chciałabym zauważyć, że uczniowie szkoły w Golądkowie charakteryzują się ciekawością zawodu, zaangażowaniem, chęcią praktycznego poznawania pracy w naszej branży. Program nauczania oparty na wiedzy merytorycznej jak i zajęciach praktycznych realizowanych między innymi w Hotelu Narvil pozwala absolwentom po licznych praktykach od razu wejść w życie zawodowe z cennym doświadczeniem, a dla potencjalnych pracodawców jest gwarancją pozyskania rokujących nowych pracowników.

Hubert Gajewski
– właściciel firmy Instal Perfekt
Jako właściciel firmy od lat borykam się z problemem braku specjalistów w dziedzinie energetyki odnawialnej. Ta gałąź gospodarki dynamicznie się rozwija i będzie rozwijać w najbliższych latach. Nowe technologie wymagają nowych kompetencji. Potrzebni są ludzie przygotowani do wykonywania montażu, uruchamiania, konserwacji i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Absolwenci golądkowskiego technikum, posiadający niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, z pewnością znajdą zatrudnienie. Zielona energetyka jest przyszłością nie tylko dla klimatu, ale także szansą dla młodych ludzi na zawodowy sukces.

Aleksandra Łysik
– absolwentka technikum kształcącego
w zawodzie technik weterynarii
Ukończenie szkoły w Golądkowie umożliwiło mi realizację moich zawodowych aspiracji. Te cztery lata wymagały dużo wysiłku włożonego w naukę, ale dziś wiem, że zdane egzaminy zawodowe i dostanie się na studia było tego warte. Jestem studentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na kierunku: Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich. Wiedza i umiejętności wyniesione z technikum okazały się doskonałym przygotowaniem do kontynuowania nauki na studiach. Myślę, że jest mi o wiele łatwiej niż moim kolegom i koleżankom, którzy kończyli liceum i nie mieli wcześniej przedmiotów zawodowych. Jednocześnie pracuję w laboratorium weterynaryjnym, a wcześniej byłam zatrudniona jako technik weterynarii oraz groomer. Technikum w Golądkowie pozwoliło mi powiązać pasję z życiem zawodowym i tak jest do tej pory.

Sebastian Stasiak
– uczeń klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Jako uczeń, który za chwilę stanie się absolwentem, mogę powiedzieć, że 4 lata temu podjąłem właściwą decyzję. Gdybym jeszcze raz miał okazję wybierać szkołę z pewnością postawiłbym na technikum w Golądkowie. Powodów ku temu jest wiele. Przede wszystkim doskonała baza dydaktyczna, nowoczesny park maszynowy i wyposażenie warsztatów szkolnych, w tym urządzenia wykorzystujące infrastrukturę elektroniczną. Czuję, że jestem dobrze przygotowany do pracy w swoim zawodzie oraz do prowadzenia własnego gospodarstwa metodami rolnictwa precyzyjnego. Szczególnie cenne i ciekawe były dla mnie zajęcia praktyczne z zakresu systemów mechatronicznych w rolnictwie. Między innymi dzięki nim udało mi się zdobyć wyróżnienie w I edycji Pucharu Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym. Znalazłem się na 14 miejscu wśród 1467 uczniów z całej Polski. Szkoła w Golądkowie stworzyła mi wiele możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań, zdobywania dodatkowych uprawnień i sprawdzenia swoich sił w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Na przełomie czerwca i lipca 2021 roku zdawałem mój pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Udało mi się uzyskać wysoki wynik zarówno z części pisemnej jak i praktycznej. Podobnie koledzy z mojej klasy. Wszyscy zdaliśmy ten egzamin, co świadczy o wysokiej jakości nauczania w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie.

Różne punkty widzenia, różne doświadczenia, ale jedno jest pewne – szkoła w Golądkowie stwarza swoim uczniom wiele możliwości rozwoju i nabywania doświadczenia, daje szanse na zdobycie zawodu poszukiwanego na rynku pracy, zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii. Tylko od młodych ludzi zależy, czy będą chcieli skorzystać z tej bogatej oferty, czy będą chcieli inwestować w siebie i odnieść sukces w życiu zawodowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *