Sięgnij po fundusze unijne (9). Pomoc dla rodzin i wychowanków pieczy zastępczej

2016-12-01 5:24:35

Instytucje niosące pomoc osobom mającym trudności z adaptacją społeczną i znalezieniem stałej pracy mogą zdziałać więcej, korzystając z Funduszy Europejskich. W ogłaszanych konkursach są pieniądze na to, by zorganizować wsparcie dla rodzin, szczególnie wielodzietnych, osób borykających się z problemem bezrobocia czy niepełnosprawności, a także dla rodzin zastępczych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodziny z terenu Płocka, mające trudną sytuację finansową i społeczną, które posiadają co najmniej dwoje dzieci (łącznie 50 rodzin), podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od czerwca br. uzyskują wsparcie w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny”

.

Każdy znalazł coś dla siebie 

– Jako rodzina skorzystaliśmy z porad psychologa, coacha, pedagoga i prawnika. Nasza 9-letnia córka ma godzinne ćwiczenia u logopedy i uczestniczy w terapii metodą Tomatisa. Ja uczęszczam na kurs sprzedawcy- magazyniera-fakturzysty, połączony z nauką obsługi wózka widłowego – opowiada Małgorzata Olkowicz, niepracująca zawodowo mama pięciorga dzieci (najmłodsza córka ma 4 latka), z wykształcenia technik krawiec.
Rodziny takie jak państwa Olkowiczów korzystają z: terapii (rodzinnej, logopedycznej, dla małżeństw i par, metodą Tomatisa) i poradnictwa, biorą udział w warsztatach (dotyczących planowania budżetu domowego, kulinarnych, fotograficznych) oraz w zajęciach Akademii Rodziców (rozwijanie kompetencji rodzicielskich, savoir-vivre`u, zachowania przy stole itp.).
Dla dzieci powstała Akademia Sportu i Ruchu, w ramach której odbywa się gra w piłkę nożną i ręczną, treningi sztuk walki, zajęcia z tańca nowoczesnego oraz artystyczno-plastyczne. Sztuki walki zainteresowały nastoletnich synów Małgorzaty Olkowicz, a taniec jej najstarszą córkę. Rodzice lub ich dorosłe dzieci, jeśli mają potrzebę zmiany zawodu, zdobycia nowych kwalifikacji lub podniesienia obecnych, mogą uczestniczyć w szkoleniach zawodowych. – Szkolenia w zawodach technolog robót wykończeniowych w budownictwie, fakturzysta-sprzedawca- magazynier, monter urządzeń energii odnawialnej oraz w zakresie zakładania i pielęgnacji terenów zielonych realizuje nasz partner – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, bardzo dobrze znający potrzeby lokalnego rynku pracy – mówi Jowita Kęsicka, kierownik projektu, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Dodaje: – Osoby uczestniczące w szkoleniach mają zapewnione pośrednictwo pracy oraz opiekę nad dziećmi w trakcie kursów.
Okazało się, że panie, często niepracujące zawodowo jak Małgorzata Olkowicz, chcą się spotykać we własnym gronie. Biorąc to pod uwagę, animatorki z Centrum Wsparcia Rodzin od października br. prowadzą program Klubu Kobiet. To dodatkowe działanie poza projektem. Panie mają zaplanowane spotkania z fryzjerem, kosmetyczką i stylistą, wymieniają doświadczenia i miło spędzają czas.
– Wreszcie mogę wyjść z domu, zrobić coś dla siebie, a nie tylko dla dzieci i domu – wyznała płocczanka.

 

Dla rodzin zastępczych i ich wychowanków 

Z myślą o osobach niepełnosprawnych oraz rodzinach zastępczych i usamodzielniających się wychowankach rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku planuje wdrożenie dofinansowanego ze środków unijnych projektu „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”. Weźmie w nim udział 36 mieszkańców powiatu pułtuskiego.
– Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z poradnictwa psychologicznego, zawodowego i prawnego, ze szkoły dla rodziców, treningu kompetencji społecznych, grupy wsparcia, kursów i szkoleń zawodowych oraz staży. Poza tym przewidujemy zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków. Zaplanowaliśmy też działania o charakterze społeczno- -integracyjnym – zapowiada Anna Frejlich, dyrektor PCPR w Pułtusku. Wsparcie unijne do osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze dotrze także za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. W powiecie ciechanowskim mieszkają aż 83 rodziny zastępcze, w których pozostaje ponad 130 dzieci. – Nasze działania będą opierać się na zdiagnozowanych potrzebach 36 uczestników projektu, w tym 14 osób niepełnosprawnych – zapewnia Anna Karaś, kierownik PCPR w Ciechanowie. Wspomina m.in. o poradnictwie, szkoleniach zawodowych, pracy socjalnej, pikniku dla rodzin zastępczych i aktywizacji zdrowotnej dla osób z trudnościami psychoruchowymi.
Zarówno MOPS w Płocku, jak i PCPR w Pułtusku czy Ciechanowie oraz inne instytucje chcą zwiększyć aktywność społeczną i zawodową rodzin borykających się z różnymi problemami, w tym rodzin zastępczych, a także usamodzielniających się wychowanków, co jest możliwe dzięki środkom unijnym. Zainteresowani mogą zgłaszać się do tych instytucji, a więcej dowiedzą się również z informacji umieszczonych na stronie www.funduszedlamazowsza. eu.

IZABELA KOBA

Czytaj także:

Unia wspiera aktywność zawodową wszystkich osób

Szkolenia, staże, własna działalność gospodarcza. Unijne wsparcie po trzydziestce

Otwarcie firmy na rynki zewnętrzne.
Unia wspiera internacjonalizację

Za unijne fundusze Polska zmienia się cyfrowo

Unia promuje innowacje
Firmy mogą się rozwijać dzięki współpracy z nauką

Zdobywają doświadczenie zawodowe lub otwierają własne firmy
Młodzi z POWER-em

Nie tylko Starter i BizNest
Z myślą o młodych i przedsiębiorczych

Szansa dla zaniedbanych terenów
Zrewitalizują za fundusze unijne

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *