Aktualności

Badaczka ze szpitala MSWiA: opracowaliśmy test identyfikujący pacjentów narażonych na…

Opracowaliśmy test identyfikujący pacjentów narażonych na ciężki przebieg COVID-19. Zwalidowaliśmy go klinicznie i laboratoryjnie. Test czeka na komercjalizację - powiedziała dr Paula Dobosz ze szpitala MSWiA w Warszawie. NCBR dofinansowało…

Za dwa tygodnie na Omikron może przypadać 90 proc. zakażeń

Należy oczekiwać, że za dwa tygodnie na Omikron może przypadać 90 proc. zakażeń – powiedział PAP dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. W szczycie kolejnej…

Zidentyfikowano gen odpowiedzialny za ryzyko ciężkiego Covid-19; powstanie test dla…

 Białystok, 13.01.2022. Minister zdrowia Adam Niedzielski (C), rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Adam Jacek Krętowski (P) oraz prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński (L) podczas konferencji prasowej na Uniwersytecie…

  • 1
  • 2
  • 3

ROCZNICE. 95 lat Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

2017-06-24 11:53:22

14 czerwca 2017 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, pod honorowym patronatem minister Anny Marii Anders, odbyły się obchody jubileuszu 95 – lecia utworzenia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.


Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów i wysłuchania hymnu państwowego oraz hymnu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Warto zaznaczyć, że Hymn Związku wykonany został po raz pierwszy i napisany specjalnie na jubileusz 95 – lecia.
Przybyłych gości powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W obchodach uczestniczyli
m. in.: Małgorzata Kidawa – Błońska – wicemarszałek Sejmu RP, Bożena Żelazowska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, płk Jacek Perkowski – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, ppłk. Piotr Romańczuk – reprezentujący dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, ppłk Kazimierz Mączka – p.o. Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, kmdr Wiesław Banaszewski – przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, ks. kmdr Janusz Bąk – reprezentujący Biskupa Polowego WP.
Najstarszym uczestnikiem uroczystości był 103 letni kombatant, członek ZOR RP, mieszkaniec Gminy Czosnów – kpt. w st. spocz. Andrzej Rak.
W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata przedstawił
nim genezę i działalność Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie międzywojennym. Związek jako organizacja ogólnopolska powstał w 1922 r., kiedy to po zatwierdzeniu 16 czerwca 1922 r. przez władze państwowe statutu, nastąpiło zintegrowanie
w jedną ogólnopolską organizację autonomicznych, tzw. prowincjonalnych związków oficerów rezerwy. Pod względem ideowym członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej łączyła dewiza: Bóg – Honor – Ojczyzna oraz hasło: „Wszystko dla państwa – państwo ponad wszystko”. Płk rez. Alfred Kabata przedstawił także prezentację multimedialną, w której ukazał różnorodne formy działalności współczesnego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który dziedziczy tradycje przedwojennej organizacji i kontynuuje jej działalność.


Uzupełnieniem wystąpienia prezesa płk. rez. Alfreda Kabaty był 10 min. film przedstawiający przebieg ćwiczenia „Obrońca 17” z udziałem organizacji proobronnych, którego patronem i współorganizatorem był Związek Oficerów Rezerwy RP.
Po wystąpieniu płk. rez. Alfreda Kabaty odczytano list okolicznościowy od minister Anny Marii Anders, która objęła patronatem obchody 95 – lecia Związku Oficerów Rezerwy RP. Minister Anna Maria Anders nie mogła uczestniczyć w obchodach ze względu na wyjazd do Uzbekistanu i Kazachstanu. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa – Błońska wyraziła uznanie dla działań Związku, zwłaszcza na niwie historycznej i kształtowania patriotyzmu wśród młodzieży szkolnej. Dodała, że Związek cały czas dynamicznie się rozwija i może być dumny ze swoich osiągnięć.
Podczas uroczystości w poczet członków Związku przyjęto 8 nowych osób
z Okręgów: Mazowieckiego, Lubelskiego i Śląskiego.


Ważnym wydarzeniem obchodów jubileuszowych było odznaczenie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem Pro Masovia „za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego”. Medal w imieniu Marszałka Adama Struzika na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty przekazała Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Obchody jubileuszu 95 – lecia były okazją do wręczenia odznaczeń członkom Związku i osób wspierających jego działalność. Wśród kilkudziesięciu odznaczonych Medalami, czterech członków Związku otrzymało Medale „Pro Patria”, nadane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medale „Pro Patria” otrzymali: ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski, ppłk w st. spocz. Lech Tomasiak, kpt.
w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Grzegorz Leśniewski. W gronie odznaczonych Brązowymi Medalami Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju znaleźli się 93 – letni kombatant Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Teresa Stroińska – Macińska.
Kilkanaście osób wyróżnionych zostało ryngrafami z wizerunkiem sztandaru Związku.
Płk rez. Alfred Kabata
w imieniu Zarządu Głównego ZOR RP wręczył okolicznościowe statuetki w uznaniu dotychczasowej współpracy i wspierania działalności statutowej Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednym z wyróżnionych statuetką był Paweł Kozera – wydawca naszego tygodnika. Ponadto statuetki otrzymali m.in.: Tomasz Dziurzyński – prezes Zarządu Sinevia Spółka z o.o., Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Marek Wrzesiński – Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.
Podczas uroczystości płk w st. spocz. Wiesław Leszek Ząbek – wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, uhonorował płk. rez. Alfreda Kabatę, Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, nadanym przez Zarząd Krajowy tej organizacji.
Obchody jubileuszu 95 – lecia zakończył podniosły koncert patriotyczny w wykonaniu artystów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Dziękując artystom za występ płk rez. Alfred Kabata przekazał na ręce prowadzącej kosz kwiatów.
W obchodach jubileuszowych uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów
z nowodworskich szkół, a mianowicie z Zespołu Szkół nr 2, Publicznego Gimnazjum nr 1 i z Zespołu Szkół Modlin Twierdza.
Po zakończeniu obchodów jubileuszu 95 – lecia utworzenia Związku Oficerów Rezerwy RP wszyscy jego uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową.
Przy organizacji obchodów partnerami Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej były firmy z Nowego Dworu Mazowieckiego: Sinevia Spółka z o.o. oraz Artixen.net Spółka z o.o., a patronami medialnymi: TVP Historia, TVP Polonia, Polska Zbrojna, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”, Tygodnik Do Rzeczy oraz portal SuperHistoria.pl.

Andrzej Krajewski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *