Regulamin plebiscytu – Wybieramy najpiękniejszą Parę Młodą – III edycja

2015-10-26 2:21:06

NAJPIĘKNIEJSZE PARY MŁODE

§1. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs jest organizowany przez Agencję TiO z siedzibą w Legionowie 05-120 przy ul. Rynek 2, wydawcę tygodników:
– Mazowieckie To i Owo,
– Tygodnik Nowodworski,
– Tygodnik Pułtuski,
– Tygodnik LOKALNA.

§2. Czas trwania konkursu.

1. Konkurs rozpoczyna się o godz. 8:00 27 października 2015 roku, kończy się o godz. 23:59 29 listopada 2015 roku.

§3. Zasady konkursu.

1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym.
2. Wysyłając zgłoszenia konkursowe, młode pary wyrażają zgodę na publikację przesłanych zdjęć i danych na stronach internetowych należących do Agencji TiO, profilach społecznościowych (facebook), a także na łamach tytułów prasowych Agencji TiO.
3. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod nadzorem opiekunów prawnych. Osoby biorące udział w konkursie zwane będą dalej uczestnikami.
4. Głosujący oddają głos na wybraną parę młodą poprzez wysyłanie dowolnej liczby wiadomości sms na numer 71051 o treści podanej w opisie pod zdjęciem młodej pary opublikowanym w gazecie.
5. Koszt przesłania jednego sms-a wynosi 1,23 zł z vat.
6. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń. Wiadomość musi być wysłana z telefonu komórkowego. Sms wysłany za pomocą komputera nie bierze udziału w konkursie.
7. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia zwycięzców konkursu.
8. Młoda para, na którą zostanie oddanych najwięcej głosów spędzi weekend w Hotelu Zamek Gniew na koszt fundatora – Zamek Gniew Sp. z o. o., Gniew 83-140, ul. Zamkowa 3.
9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Agencję TiO telefonicznie lub poprzez e-mail.
10. Nagrodę będzie można zrealizować po uprzednim skontaktowaniu się z fundatorem w celu rezerwacji terminu oraz omówieniu innych szczegółów pobytu.

§4. Postanowienia końcowe.

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Agencja TiO. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Agencję TiO dla celów prowadzenia konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
2. Reklamacje należy zgłaszać do Agencji TiO na adres siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia roszczeń.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości sms.
4. Oddając głos w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik bądź jego opiekun prawny podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursu i akceptuje jego treść.
5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych tygodników wydawanych przez Agencję TiO, biorących udział w konkursie.
6. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *