test

Rachunki za energię elektryczną jeszcze niższe

2023-09-20 9:22:43

Od 19 września zaczyna obowiązywać rozporządzenie dotyczące obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych. Jeszcze w tym roku jeden rachunek za prąd będzie
tańszy o ponad 120 zł. Rząd wprowadza kolejne, po Tarczy Solidarnościowej, rozwiązanie, którego celem jest ochrona gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen energii elektrycznej.

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Klimatu obniża ceny prądu o 12 procent. Przepisy obowiązują wstecz, czyli tańsza będzie także energia, za którą już zapłaciliśmy. Oznacza to uzyskanie nadpłaty, którą dostawcy rozliczą w jednym z rachunków jeszcze w tym roku. Dla statystycznej rodziny o przeciętnym zużyciu nowy mechanizm wsparcia odbiorców oznacza równowartość rachunku za energię za jeden miesiąc – wynika z wyliczeń PGE.

Do obniżenia rachunków będą zobowiązani wszyscy sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce. Aby móc skorzystać z upustu, gospodarstwa domowe muszą spełnić przynamniej jeden z warunków opisanych w rozporządzeniu.

Są to:
● wyrażenie zgody na korespondencję, w tym otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną,

● wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o oferowanych produktach i usługach,

● potwierdzenie poprawności swoich danych u sprzedawcy energii,

● zmniejszenie w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022 w  okresie,

● posiadanie prosumenckiej instalacji OZE,

● korzystanie z podwyższonych limitów zużycia w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej (dotyczy gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnością lub rolników).

Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku spełnienia przed odbiorcę energii jednego ze wskazanych warunków, rozliczenie obniżki ma nastąpić „bez zbędnej zwłoki” – nie później niż na ostatniej fakturze w 2023 r. Jeżeli natomiast odbiorca nie spełni żadnego z warunków, rozliczenie za 2023 r. ma nastąpić w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r. Jednak nie później niż do 31 marca 2024 r.

Jeden darmowy rachunek za prąd to nie jedyna dobra wiadomość w kontekście cen energii. Wcześniej rząd zdecydował o poszerzeniu Tarczy Solidarnościowej, która obniżyła ceny energii do 40 procent jej wartości rynkowej. Podniesione zostały limity zużycia, do których obowiązywać będą zniżki.

Nowe limity zużycia energii po preferencyjnej, zamrożonej stawce zostały podniesione z 2000 do 3000 kWh dla wszystkich gospodarstw domowych, z 2600 do 3600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami oraz z 3000 do 4000 kWh dla rolników i gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny –. Energia zużyta przez odbiorców indywidualnych poniżej limitu kosztuje tyle, co w ubiegłym roku, czyli ok. 41 gr za kWh netto.

Dodatkową ochroną przed wzrostem cen energii zostały również objęte samorządy, odbiorcy wrażliwi oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Dla tej kategorii odbiorców rząd zdecydował o obniżeniu od października ceny energii z ok. 78 gr do 69 gr za kWh.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *