PULSOMETR – zdalne monitorowanie pacjentów z COVID-19 na Mazowszu

2021-03-14 4:13:45

Jesienią ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19. W ramach jego realizacji każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr, niewielkie, proste w obsłudze urządzenie badające poziom nasycenia krwi tętniczej tlenem i przekazujące dane do centrum monitoringu. Dzięki temu, w razie pogorszenia parametrów, szybko zostanie wezwane do pacjenta pogotowie ratunkowe.

W opinii Zbigniewa Terka, dyrektora mazowieckiego NFZ, – poziom korzystania z udostępnionego pacjentom i świadczeniodawcom programu jest wciąż niezadowalający: – Tylko 259 świadczeniodawców z 684 (37,8%), realizujących na terenie Mazowsza umowy w zakresie świadczeń lekarza POZ, zgłosiło swoich pracowników do przekazywania informacji o pacjentach COVID kwalifikujących się do monitorowania pulsoksymetrem. Populacja pacjentów objętych opieką liczy 2.762.000 osób, co stanowi ok. 54,8% populacji z list lekarzy POZ. – Będziemy zachęcać lekarzy rodzinnych, aby w trosce o swoich pacjentów wzięli udział w programie – dodaje dyrektor Terek.
Kto może otrzymać pulsoksymetr

Pacjenci, którzy ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu DOM. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pracownik Poczty Polskiej dostarczy urządzenie do domu pacjenta.

Jeśli pacjent ma mniej niż 55 lat, aby otrzymać urządzenie musi wypełnić formularz kontaktowy Pulsocare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia:

https://form.govtech.gov.pl/ankieta/580284/formularz-pulsocare-dla-osob-ktore-ukonczyly-55-rok-zycia.html lub może zostać zakwalifikowany do projektu przez zarejestrowanego w systemie DOM lekarza rodzinnego. Lekarz po otrzymaniu informacji, że u pacjenta zdiagnozowano COVID-19 może na podstawie wywiadu medycznego zakwalifikować go do programu telemonitoringu. Pacjent otrzyma dane do logowania w systemie przez SMS, a pulsoksymetr zostanie dostarczony przez Pocztę Polską.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta (TIP) – 800 190 590.

Na czym polega program DOM?

Pulsoksymetry to proste urządzenia elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi oraz tętna. U osób zdrowych prawidłowa saturacja wynosi około 95-100%. Pacjent zakłada na palec pulsoksymetr, a urządzenie automatycznie łączy się z telefonem, na którym jest wgrana uprzednio aplikacja PulsoCare. Pacjent może też wprowadzić wyniki do systemu używając komputera bądź dzwoniąc na całodobową automatyczną infolinię: 22 256 53 23.

Jeśli parametry pogorszą się – konsultanci i lekarze pracujący w Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej otrzymują natychmiastowe powiadomienie. W takim przypadku pacjent może zostać skierowany na zdalną konsultację w formie lekarskiej teleporady, a w razie konieczności konsultanci wezwą do pacjenta pogotowie ratunkowe.

Po zakończeniu izolacji pulsoksymetr należy zwrócić. Gotowość zwrotu można zgłosić, dzwoniąc na automatyczną infolinię zwrotu pulsoksymetrów (22 256 53 75); wybierając opcję „zwrot pulsoksymetru” w aplikacji PulsoCare lub dzwoniąc na infolinię 792 654 100.

Program Domowej Opieki Medycznej jest bezpłatny i całkowicie finansowany ze środków własnych Ministerstwa Zdrowia w ramach rezerwy celowej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *