Polsko-Ukraińskie forum samorządowe

2023-04-09 1:20:02

21 marca 2023 r. w Hotelu Narvil Conference&Spa w Serocku odbyła się konferencja zrealizowana w ramach  I Polsko-Ukraińskiego Forum Samorządowego, które trwało do 24 marca. Podczas konferencji dyskutowano o współpracy administracji rządowej i samorządowej, wyzwaniach, jakie stają przed samorządami a jednym ze zdefiniowanych celów spotkania było wypracowanie możliwych kierunków wsparcia Ukrainy tak dziś, jak i po odbudowie po rosyjskiej agresji i stały rozwój ukraińskich samorządów.
Organizatorami konferencji byli: Miasto i Gmina Serock, Stowarzyszenie Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock, spółka Serockie Inwestycje Samorządowe oraz Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego i Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, a także patronatami:
– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
– Ministerstwa Aktywów Państwowych,
– Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
oraz
– Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej,
– Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego,
– Związku Miast Polskich,
– Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

Partnerami i sponsorami konferencji byli:
– PGNiG Grupa ORLEN,
– Fundacja PKO Banku Polskiego
– Hotel Narvil Conference&SPA w Serocku.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej i biznesu. Zaproszenie na konferencję przyjął Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński oraz Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Prószyński, uczestników powitała także Pani Ołena Szulak – deputowana Rady Najwyższej Ukrainy (online).

W I panelu dyskusyjnym, poświęconym współpracy rządu i samorządów, udział wzięli:
Moderator: dr Gracjana Dutkiewicz – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Uczestnicy panelu:
Pani Patrycja Dubaniewicz – z Radzymińskiego Klubu Biznesu
Pan Wiktor Karpinec – Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu Ukraińsko-Polskiego Kredobanku
Pan prof. Piotr Kosiak – profesor Collegium Civitas w Warszawie
Pan Karol Kubica – Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kijowie
Pan Michał Prószyński – Szef Gabinetu Politycznego MSWiA
Pan Dariusz Szymczycha – wiceprezes zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Pan Arkadiusz Urban – Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości
Pan Piotr Uściński – Wiceminister Rozwoju i Technologii
Pan Mateusz Walewski – Dyrektor Departamentu Badań i Analiz, Główny Ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego

Podczas drugiego panelu dyskutowano o współczesnych wyzwaniach samorządowych. Uczestnikami tego panelu byli:
Moderator: dr Mariya Pelekh – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczestnicy panelu:
Pan Mariusz Ambroziak – Wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
Pani Anna Brzezińska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Pani Maria Czernienko – sołtys wsi Rohan, obwód charkowski
Pan Oleksandr Jesin – sołtys wsi Nowowodolaz, obwód charkowski
Pan Paweł Kownacki – Przewodniczący Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
Pani Marta Olczak – doradca energetyczny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pan Mirosław Skurka – prezes Związku Ukraińców w Polsce
Pan Edward Trojanowski – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zalew Zegrzyński”.

I Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe, to nie tylko konferencja, która odbyła się 21 marca lecz także liczne wyjazdy po Mazowszu, podczas których uczestnicy forum zapoznali z funkcjonowaniem odwiedzonych instytucji i działalnością polskich samorządów.

Podczas pierwszego dnia forum uczestnicy zwiedzili miasto i gminę Serock. Odwiedzili między innymi szkołę w Jadwisinie, gdzie mogli zobaczyć nowoczesne boisko sportowe. Następnie Mirosław Pakuła (Izba Pamięci i Tradycji Rybackich) oprowadził grupę po ekspozycji Izby oraz po mieście.

Kolejny dzień goście rozpoczęli w Legionowie, gdzie odwiedzili stację uzdatniania wody oraz przedszkole nr 7 i Szkołę Podstawową nr 2. Następnie uczestnicy pojechali do Radzymina, gdzie na przykładzie firmy Coca-Cola HBC Polska omówiono jaką rolę odgrywa duży inwestor przemysłowy w rozwoju gminy, oraz zaprezentowano kompleks Panattoni Park Warsaw North II, gdzie powyższa firma się znajduje. Przedostatnim punktem wyjazdu tego dnia była wizyta w zakładzie „Waflex”. Dzień zakończył się dyskusją na temat współpracy pomiędzy samorządem a lokalnym środowiskiem gospodarczym, która miała miejsce w „Scena Cegielnia” w Radzyminie. W dyskusji udział wzięli także burmistrz miasta Krzysztof Chaciński oraz przedstawiciele Radzymińskiego Klubu Biznesu.

23 marca uczestnicy odwiedzili Wieliszew, gdzie mieli możliwość zwiedzenia nowo powstającego Centrum Społeczno-Kulturalnego oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie. Omówiono organizację i wyposażenie jednostki OSP. Ponadto zebrani mieli możliwość przećwiczenia na fantomie pierwszej pomocy przedmedycznej a strażacy zaprezentowali osiąganie gotowości do działania. Następnie grupa udała się do Winnicy, gdzie odwiedziła gospodarstwo rolno-ogrodnicze, oczyszczalnię ścieków oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, gdzie przedstawiono jej odnawialne źródła energii.

Ostatniego dnia I Polsko-Ukraińskiego Forum Samorządowego uczestnicy wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania a także zwiedzili KEZO Centrum Badawcze PAN – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne oraz odwiedzili Polską Agencję Inwestycji i Handlu w Warszawie. Koniec dnia jak i całego forum zwieńczyło spotkanie podsumowujące, podczas którego odbyło się wręczenie certyfikatów.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, partnerom i patronom za pomoc w organizacji tego szczególnego wydarzenia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *