Aktualności

PGE Dystrybucja wymienia tradycyjne liczniki na nowoczesne liczniki zdalnego odczytu…

PGE Dystrybucja realizuje masową wymianę liczników u odbiorców końcowych. Zgodnie z harmonogramem do końca 2028 r. LZO zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych, a do lipca 2031 r. urządzenia będą posiadali wszyscy…

…i już jesień?

W sobotę, 23 września, rano pozycja Słońca znalazła się w tzw. punkcie Wagi, co definiuje początek astronomicznej jesieni. O tej porze roku będzie można zobaczyć m.in. częściowe zaćmienie Księżyca, roje…

LEGIONOWSKI. XXI Festiwal Nauka z Pałacem w tle – program…

Już dzisiaj (sobota 23 września) w Pałacu w Jabłonnie startuje XXI Festiwal "Nauka z Pałacem w tle". W godzinach 10-16 przez cały weekend (23-24 września) na terenie Pałacu w Jabłonnie…

  • 1
  • 2
  • 3

Polityka redakcyjna

Polityka redakcyjna

Czym Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o.?

Agencja To i Owo Paweł Kozera istnieje od 1990 roku. Aktualnie jest wydawcą:

portali:  To i Owo.eu, Nowodworski.info, Pultuszczak.pl, Jarmark24.pl

serwisu poświęconego ogłoszeniom (otodrobne.pl),

tygodnika Mazowieckie To i Owo,

tygodnika Nowodworskiego,

tygodnika Pułtuskiego

bezpłatnej wkładki do wyżej wymienionych tygodników: Jarmark Mazowiecki

Wydaje także publikacje poświęcone edukacji lokalnej i regionalnej. Od wielu lat konsekwentnie rozwija działania wynikające z przekonania o społecznej odpowiedzialności mediów, w tym szczególnie inicjatywy.

Misja

Misją Agencji TiO Paweł Kozera. jest dawanie Ci szerszej perspektywy na sprawy lokalne, które mają bezpośredni wpływ na Twoje życie. Nie gonimy za sensacjami. Koncentrujemy się na jakości i wartościach dziennikarskich. Chcemy lepiej rozumieć rzeczywistość wokół nas i dzielić się tą wiedzą z Tobą. Robimy to poprzez tworzenie ciekawych, angażujących, rzetelnych treści opisujących naszą małą ojczyznę – powiaty: legionowski, nowodworski oraz pułtuski. Skupiamy się przede wszystkim na budowaniu kontekstu – politycznego, społecznego, kulturowego dla informacji, które przekazujemy, aby dać Ci wiedzę i pomóc zrozumieć opisywane zagadnienia.

Wybór treści

Nasi dziennikarze oraz autorzy przed stworzeniem materiału muszą odpowiedzieć na pytania:

Jaką wartość dany artykuł czy historia daje mnie, Czytelniczce/Czytelnikowi, redakcji?

Czy jesteśmy w stanie dotrzeć na miejsce?

Czy możemy pogłębić temat, napisać więcej niż można obecnie znaleźć w dostępnych źródłach?

Jaki szerszy problem pokazujemy?

Czy możemy pogłębić historię o dodatkowy kontekst?

Jakie materiały audiowizualne możemy dodać?

Jacy bohaterowie będą częścią historii?

Źródła informacji

Publikujemy wszystkie źródła naszych informacji. Są one jawne i publiczne. Anonimowość stosujemy w przypadku, gdy poprosi o nią bohater naszego materiału, myśląc o swoim bezpieczeństwie. Wykorzystujemy wyłącznie źródła, które są kompletne, wiarygodnie i sprawdzone.

Prywatność

Szanujemy prywatność naszych bohaterów oraz informatorów. Jednocześnie uznajemy, że osoby prywatne mają do niej większe prawo niż urzędnicy publiczni, osoby pełniące ważną funkcję polityczną czy społeczną.

Reprezentacja

Współpracownicy portali To i Owo.eu, Nowodworski.info, Pultuszczak.pl, Jarmark24.pl czy wykonujący dla nas zlecenie – czynią to w sposób jawny, w pełni identyfikują się z Agencją TiO Paweł Kozera. Zawsze ujawniamy się jako dziennikarze, reporterzy, fotografowie. Informujemy również rozmówców i bohaterów o celu naszej pracy.

Nieujawnienie nazwy oraz charakteru pracy mogłoby nastąpić tylko w sytuacji wyjątkowej, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez redaktora naczelnego.

Poprawność

Dbamy o staranny i poprawny język wypowiedzi. Błędy i pomyłki zawsze wymagają sprostowania. Za błąd, naruszenie wartości, etyki odpowiada zarówno autor, jaki i wydawca oraz dziennikarz.

Sceny śmierci, katastrof, konfliktów – pokazujemy bez epatowania i z oznaczeniem, że scena może być odebrana jako drastyczna.

Dziennikarz a konflikt

W relacjach z zamieszek, demonstracji przyjmujemy postawę neutralnego obserwatora. Nie oceniamy, ale pomagamy potrzebującym i rannym po obu stronach konfliktu.

Nie angażujemy się w działalność polityczną i partyjną. Nie łączymy pracy dziennikarskiej z funkcjami w administracji publicznej i w partiach politycznych.

Oznaczenia materiałów

Materiały redakcyjne są zawsze oddzielone od materiałów reklamowych i promocyjnych.