Oświadczenie SGL w spr. uwolnienia Andrzeja Poczobuta

2021-09-24 9:46:38

Oświadczenie

My wydawcy polskich gazet lokalnych zgromadzeni na zjeździe w
Sobieszewie wzywamy Państwo Polskie do zdecydowanych działań
zmierzających do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Ten polski dziennikarz
od pół roku jest pozbawiony wolności i przebywa w białoruskim areszcie
śledczym w Żodzinie. Czujemy się bezsilni i bezradni, ale mamy
świadomość, że władze polskie mają narzędzia do tego by zmusić reżim
Łukaszenki do uwolnienia naszego kolegi. Oświadczamy, że nigdy nie
pogodzimy się z sytuacją represjonowania dziennikarzy. W sobotę, 25
września przyłączamy się do akcji Fundacji Grand Press i we wszystkich
naszych portalach internetowych przypomnimy o tragicznej sytuacji w
jakiej znajduje się nasz kolega dziennikarz Andrzej Poczobut a także
wielu białoruskich dziennikarzy.

Sobieszewo, 23 września 2021

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *