ODKRYCIA DLA MAŁYCH I DUŻYCH

2017-04-01 11:44:12

Festiwal młodych badaczy

Kawa i herbata orężem w walce z insektami? Jak gruby jest włos? Czy pantofelki lubią cebulę? Takie i inne pytania badawcze zadali sobie utalentowani, nastoletni naukowcy. A potem zaczęli poszukiwać na nie odpowiedzi. Efekty ich pracy poznamy podczas tegorocznego Festiwalu Młodych Badaczy „Odkrycia”.


Impreza łączy dwa prestiżowe konkursy – Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS) oraz Fizyczne Ścieżki. Celem obu jest wspomaganie utalentowanych uczniów oraz promowanie zainteresowań naukowych wśród młodzieży i zachęcenie jej do rozpoczęcia kariery naukowej.
Podobną ideę – zastosowanie metody badawczej – realizujemy w działającej pod egidą Kopernika sieci Klubów Młodego Odkrywcy (KMO). To miejsca, w których w swobodnej atmosferze, bez stawiania ocen i sprawdzania stanu wiedzy, młodzi eksperymentatorzy uczą się samodzielnie stawiać hipotezy (np. mini projekty badawcze) i weryfikować je drogą doświadczeń. Takie podejście rozwija wiele kompetencji i zdolności, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami, pokazuje, że popełnianie błędów bywa cenne, bo uczy rozwiązywania problemów.

Centrum Nauki Kopernik, laby.
Przedstawiciele klubów oraz „Kopernika” od lat współpracują z Krajowym Funduszem Na Rzecz Dzieci, uczestnicząc we wspólnych warsztatach i konferencjach. Tegoroczny Festiwal Odkrycia jest okazją do spotkania z grupą szczególnie aktywnych opiekunów KMO.
2 kwietnia w Koperniku możesz nie tylko poznać młodych naukowców, ale także zapoznać się z ich badaniami. Zostaną one przedstawione w postaci sesji plakatowej (EUCYS) oraz pokazów naukowych (Fizyczne ścieżki). To cenne doświadczenie zarówno dla uczestników konkursu, którzy będą mogli  zaprezentować się przed szeroką i zróżnicowaną publicznością, jak i dla gości Kopernika poszukujących ciekawych informacji i inspiracji do własnych odkryć.
2 kwietnia, od godz. 10.30. Wstęp wolny

Wieczór dla dorosłych

Postęp wiedzy i nauki jest inspiracją dla dzisiejszych społecznie zaangażowanych artystów. Dostrzegają oni nie tylko piękno nauki i korzystne skutki cywilizacyjne jej rozwoju, ale także czyhające na nas zagrożenia.
Marcowy Wieczór dla dorosłych odbędzie się pod hasłem Eviva l’arte!
Wśród atrakcji znajdą się:

O sztuce i nie-sztuce – wykład we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Opowiemy o tym, co działo się ze sztuką przez ostatnie 100 lat i dlaczego tak trudno odróżnić ją od innych nieartystycznych obszarów ludzkiej aktywności? Jak i gdzie szukać sztuki, kiedy opuszcza ona gmachy muzeów i galerii? Dlaczego zdarza się, że sztuka wpływa na rzeczywistość wokół nas, a jednocześnie traci cechy, które pozwalają rozpoznać ją jako sztukę. Jakie są relacje sztuki z nauką, polityką i ekonomią? Opowie o tym Sebastian Cichocki – kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Wśród eksponatów w Koperniku znajdują się prace wykonane przez artystów. Są to dzieła zainspirowane zjawiskami przyrodniczymi i odkryciami naukowymi. Ukazują one naukę i sztukę jako dwa różne przejawy ludzkiej kreatywności – nie konkurujące, ale uzupełniające się wzajemnie. Proponujemy spojrzenie na naukę z punktu widzenia artysty. Dzięki takiej perspektywie fakty, wzory, teorie przybiorą piękną postać, zaskoczą i zaintrygują.

IMG_5280

Odblokuj swoją kreatywność – warsztaty twórczego myślenia

Poznamy jedną z technik twórczego myślenia – tzw. technikę wymuszonych skojarzeń. Zgodnie z jej założeniami, kreatywność pojawia się w efekcie odległych skojarzeń, powstaje zaś w wyniku harmonii między relaksem a intensywną pracą. Techniki tej można użyć w każdej sytuacji wymagającej twórczych idei i rozwiązań. Stosuje się ją głównie w fazie wypracowywania pomysłów, jako uzupełnienie innych technik, np. „burzy mózgów”. Prowadzenie: dr Joanna Kwaśniewska – psycholog twórczości, adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS

Muzyka łagodzi obyczaje? Społeczne funkcje muzyki

Socjologiczna obserwacja każe zastanowić się nad tym, czy i w jakim stopniu świat muzyki to przestrzeń skonstruowana w oparciu o demokratyczne zasady, na ile zaś praktyki muzyczne służą pewnym społecznie uprzywilejowanym jednostkom i grupom (elicie) w celu generowania hierarchicznych podziałów i utrzymania własnej pozycji. W tym sensie muzyka niekoniecznie łagodzi obyczaje, zaś „indywidualne” gusta muzyczne – wbrew maksymie de gustibus non est disputandum – podlegają jednak społecznej ocenie i przekładają się na elementy wyobrażenia-etykietki, jakie tworzymy sobie na temat danej osoby. Zapraszamy do dyskusji na temat społecznej roli muzyki klasycznej i struktury społeczności muzyków. Prowadzenie: Beata Kowalczyk – doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytecie Warszawskim

Po co artystom naukowcy, a naukowcom artyści?

Art & science to zjawisko o wymiarze społecznym i ogólnokulturowym, a nie tylko rodzaj praktyki artystycznej wykorzystującej efekty wizualne generowane przez naukę. Artyści działający w obszarze art & science sięgają po metody badań naukowych oraz ich naturalną estetykę, by umieścić je w nowych kontekstach. Starają się również inicjować dyskusje środowisk naukowych z resztą społeczeństwa, dotyczące istotnych procesów takich jak rozwój technologii, w tym biotechnologii. O projekcie Safe suicide opowiedzą, uwikłani w niego w różnym stopniu, artystka i biolog, każde z własnej perspektywy. 
Prowadzenie:
 Karolina Żyniewicz – artystka działająca w oparciu o biologię i biotechnologię.

W programie Wieczoru są także zajęcia w laboratoriach, miniwarsztaty, zwiedzanie wystaw Kopernika i seanse w planetarium.
30 marca, godz. 19.00.
Bilety: www.kopernik.org.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *