Oby młody wiedział, a stary jeszcze mógł

2016-11-23 10:02:19

Gdyby stary mógł, gdyby młody wiedział – biadoli jedno z naszych porzekadeł. Wynika z niego, że młody nie ma szans na dobre pokierowanie życiem, gdyż brak mu wiedzy, zaś gdy tę wiedzę już się ma, brakuje czasu na jej spożytkowanie. Przełamanie tego zaklętego kręgu niemocy proponuje nowy portal edukacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Lekcje z ZUS”, to projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Pierwsza edycja programu odbyła się już w roku szkolnym 2014/2015. Wzięło w niej udział kilka tysięcy szkól polskich i kilkadziesiąt tysięcy uczniów. Wielką popularność zdobywa też konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, który jest swego rodzaju zachęto do uczestnictwa w projekcie głównym. Rosnąca samoświadomość i cenne nagrody spowodowały, iż do pierwszej edycji tego konkursu zgłosiło się 328 placówek edukacyjnych i przeszło 11 tys. uczniów. Do drugiej już ponad 19 tys. uczniów z 550 szkół.

Materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS” powstały przy współpracy z metodykiem nauczania, który współtworzył podobne projekty z komercyjnymi instytucjami finansowymi. Ilustracje do lekcji wykonali młodzi polscy rysownicy. Materiały były wstępnie testowane w małych grupach uczniów, a następnie w ramach pilotażu projektu, którego pierwszy etap odbył się w październiku i listopadzie 2013 roku w 10 szkołach Płocka, Radomia i Siedlec, zyskując pozytywną opinię zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Większość uczestników pilotażu wskazała na bardzo duże znaczenie przekazywanej wiedzy i ciekawą formułę zajęć.

Organizatorzy zapraszają do udziału w projekcie „Lekcje z ZUS” wszystkich chętnych pedagogów, ze swej strony zapewniając wszelkie materiały dydaktyczne. Służą też fachowymi poradami w zakresie merytorycznym. W sprawie organizacji zajęć można kontaktować się z właściwym oddziałem ZUS, którego lista jest podana na stronie www. zus.pl/lekcjezzus. Wszystkie materiały znajdujące się na tej stronie są do Państwa dyspozycji. W razie jakichkolwiek wątpliwości do dyspozycji dydaktyków jest formularz kontaktowy i skrzynka mailowa: edukacja@zus.pl.

Mając na uwadze fakt, że część nauczycieli zdecydowała się prowadzić zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, czy też przedsiębiorczości w języku angielskim, ZUS przygotował specjalnie dla nich prezentacje multimedialne do wszystkich czterech zajęć właśnie w języku angielskim.
Materiały te są dostępne na stronie www.zus.pl/lekcjezzus w zakładce MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE. Natomiast w zakładce MATERIAŁY VIDEO udostępniono krótkie filmy dotyczące ZUS i ubezpieczeń społecznych, które również można wykorzystać, aby bardziej uatrakcyjnić prowadzone zajęcia.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *