EDUKACJA. O Dniu Otwartym w ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie – Szkoła ogromnych szans

2018-05-20 9:23:33

Krótką wzmiankę z tego wydarzenia publikowaliśmy w ostatnim numerze, dziś więcej o szkole i szansach na przyszłość jakie daje swoim uczniom. Przypomnijmy że ZS w Golądkowie prowadzony jest i nadzorowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Można się tu kształcić w kierunkach: TECHNIKUM W GOLĄDKOWIE – technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik hodowca koni, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu; SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Są to kierunki przygotowujące do konkretnych zawodów, które dają perspektywy na pewną, dobrze płatną pracę.


Niewątpliwym atutem dla młodzieży zainteresowanej podjęciem nauki w ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie jest fakt, że w trakcie można ukończyć dodatkowe kursy, poszerzając swoje kwalifikacje. Można tu wymienić kursy: barmański, baristyczny, fotograficzny, dekoratora wnętrz, operatora koparko – ładowarki, hipoterapii, spawacza, inseminatora zwierząt, uprawnienia energetyczne G1, G2, G3 oraz warsztaty: florystyczne, sommelierskie, małej księgowości.


Budynki i otoczenie szkoły wyglądają imponująco, gwarantując bardzo dobre warunki do nauki. Wciąż wzbogacane i unowocześniane jest wyposażenie.

I choć pewnym problemem mogą się wydawać dojazdy, bo szkoła znajduje się poza Pułtuskiem, to już dziś możemy rozwiać wszelkie wątpliwości. Obecny podczas dnia otwartego w Golądkowie Minister Henryk Kowalczyk zapewnił gimnazjalistów, że likwidacja PKS, o której się ostatnio dużo mówi, nie spowoduje utrudnień w dojazdach do szkoły, a wręcz przeciwnie. Trwają rozmowy z nowym przewoźnikiem, podczas których opracowywany jest rozkład kursów zapewniający optymalne połączenie ze szkołą.

Dyrektor Ewa Leszczyńska usłyszała również deklarację z ust podsekretarza stanu w Ministerstwa Rolnictwa – Rafała Romanowskiego, że od 1 września 2018 roku do ZSCKR trafi nowy autobus, który będzie wykorzystywany na potrzeby szkoły.
Tak więc zapraszamy do Golądkowa!

Ewa Dąbek

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *