MOJE AKTYWNOŚCI. Prawdziwe zwycięstwo w wirtualnej przestrzeni

2017-03-17 6:47:59

Byłem ostatnio (7 marca b.r.), po raz kolejny zresztą, w gościnnych progach Gimnazjum nr 2 im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki w Ząbkach. Gospodyni tej placówki oświatowej, pani dyrektor Małgorzata Zyśk, po raz kolejny zorganizowała wspaniałe wydarzenie edukacyjno-historyczne, czyli debatę uczniów w dwóch kategoriach wiekowych, z udziałem młodzieży ze szkół podstawowych (6 klasy) i gimnazjalnych z Ząbek na temat I wojny światowej, odzyskania Niepodległej i Bitwy Warszawskiej 1920 roku.


Tym razem oprócz Pani Dyrektor i wspaniałych nauczycieli historii, duszą projektu (o którym niżej) jest, obecny podczas debaty, radny PiS Paweł Poboży. Jestem jedną z osób, które od początku wspierają panią Dyrektor i pana Pawła w ich dobrych pomysłach (a mają ich całą kopalnię!). Debata, której się przysłuchiwałem wraz z innymi jurorami, wyłoniła zwycięzców którym serdecznie gratuluję wyróżnienia. Poziom odpowiedzi był wprawdzie różny, ale przecież nie od razu Kraków zbudowano…Byłby to zapewne epizod w życiu szkół z Ząbek, gdyby nie fakt, że uczestnicy tego wydarzenia – uczniowie i nauczyciele, a także grono patronów i miłośników historii z powiatu wołomińskiego – biorą jednocześnie udział w projekcie szerszym, którego narodziny odbyły się swego czasu właśnie w szkole pani dyrektor Małgorzaty Zyśk: Młodzieżowe Wirtualne Zeszyty Historyczne (www.wirtulana-historia.pl). Pierwsze dyskusje na ten temat toczyliśmy w gabinecie pani Dyrektor, wraz z panem Pawłem i wspaniałymi nauczycielami historii, jeszcze bodaj w 2015 roku.

Prof. Jan Żaryn

Prof. Jan Żaryn

Inspiracją do powstania tego projektu są dwie zbliżające się rocznice, stulecie odzyskania niepodległości i – jeszcze ważniejsza z perspektywy ziemi wołomińskiej – rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Młodzież z Ząbek, a liczymy na to, że wkrótce co najmniej z całego powiatu, może i z pozostałych, okołowarszawskich i z samej stolicy, przygotowują w formie wirtualnych zeszytów (faktycznie stron internetowych) artykuły, zdjęcia, wywiady i bogatą ikonografię opisujące historię lokalną w kontekście tych dwóch rocznic. Patronem przedsięwzięcia oprócz władz lokalnych i mojej osoby, senatora RP, jest Ministerstwo Edukacji Narodowej co daje szanse, że projekt ten wejdzie w skład ofert edukacyjnych proponowanych przez resort wszystkim placówkom oświatowym znajdującym się w Polsce i poza jej granicami (wśród Polonii i Polaków mieszkających na Wschodzie). Na razie jednak projekt ten realizowany jest w Ząbkach, a jego mottem są słowa Jerzego Waldorffa – jakże niestety trafne, z punktu widzenia polskich dziejów: „Walcząc o przyszłość narodu trzeba oprzeć się o jego groby”. Ten wybitny polski inteligent, prawdziwy bo sięgający w przeszłość by budować przyszłość Polski, użył tych słów w kontekście prac powołanego przez niego w latach 70-tych XX wieku Społecznego Komitetu Powązkowskiego (w którym nota bene także działam jako kwestor od jego narodzin). Uczniowie zatem, nie tylko opisują przeszłość i ja dokumentują, ale także zwiedzają i pielęgnują groby oraz cmentarze, kapliczki i tablice, upamiętniające bohaterów polskich z lat 1914-1920. Pomysł na tworzenie wirtualnych zeszytów historycznych polega także na tym, że jest to dzieło wspólne – kolejnych roczników szkoły, którą zespół reprezentuje. Dzieło nie znika zatem wraz z przejściem uczniów do innej szkoły.

A zatem, tak jak zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej uchroniło nie tylko Warszawę i okolice od bolszewickiego zniewolenia, ale całą Polskę Odrodzoną, tak niech dzisiejsza młodzież z Ząbek stanie się, wraz ze swoimi nauczycielami historii i wirtualnymi zeszytami, współautorem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego poświęconego upamiętnieniu odzyskania Niepodległości w 1918 r. i utrwaleniu Jej suwerenności w sierpniu 1920 r. Zeszyty Historyczne pozostaną zaś w przestrzeni internetowej na wieczną pamiątkę jako dowód, że młodzi Polacy interesują się swoją lokalną historią, która buduje w nich miłość do Ojczyzny, tej jedynej.

Jan Żaryn

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *