MOJE AKTYWNOŚCI (1). Miłość do książek

2015-12-15 1:34:53

Część czytelników wie zapewne, że jestem od niedawna senatorem RP z naszej wspólnej ziemi mazowieckiej, tej części która obejmuje powiaty warszawski zachodni, legionowski, nowodworski i wołomiński. W comiesięcznych felietonach chciałbym pisać o mojej aktywności zawodowej i społecznej, zapraszając jednocześnie czytelników do biernego, a jeszcze lepiej czynnego, wsparcia tych dzieł, z którymi są państwo gotowi się utożsamić.

Jako profesor historii i wykładowca Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, mam wielu uczniów w tym magistrów, doktorantów i doktorów (tych ostatnich już 15). Jest to już spora kolekcja osób, z którymi staram się utrzymać kontakt naukowy do dziś. Nie jest to łatwe, bo wielu młodych ludzi po studiach humanistycznych nie ma perspektywy pracy w dziedzinie, która stanowiła ich pasję i miłość. Jedną z form tej współpracy jest prowadzenie serii wydawniczej w UKSW pt. „W służbie Niepodległej”. Seria ta, w której wyszło już kilkanaście prac, obejmuje udane prace magisterskie i doktorskie, obronione w naszej uczelni. Jest zatem serią książek naukowych. Stanowią one plon pracy promotorów i ich uczniów. O jakości merytorycznej serii ma świadczyć skład Rady Programowej, z powszechnie znanymi historykami, jak np. prof. Andrzejem Nowakiem, czy prof. Wojciechem Roszkowskim. Ze względu na to, że jestem specjalistą od XX wieku, znaczniejsza część tytułów dotyczy tego właśnie okresu.

Idea serii powstała kilka lat temu, kiedy udało mi się znaleźć sponsorów gotowych wesprzeć to dzieło. To dowód, że można znaleźć w Polsce ludzi dobrej woli, którym zależy na tym, by młode pokolenie badaczy nie straciło woli zajmowania się historią: nauczycielką życia, budującą wspólnotę narodową. Ostatnio, co najmniej dwie książki z naszej serii zostały zauważone i docenione jako kandydatki nominowane do prestiżowej Nagrody Książki Historycznej Roku. To pionierska praca dr Przemysława Zwiernika, który na przykładzie Poznania, opisał dzieje drugoobiegowej prasy solidarnościowego w ostatniej dekadzie komunizmu. Pewnym szokiem dla czytelników może być fakt, że w tym mieści – symbolu legalizmu – od wprowadzenia stanu wojennego do ostatnich dni obrad „okrągłego stołu” wydawano co najmniej 135 tytułów prasy podziemnej. Drugą nominowaną pozycją książkową do tej Nagrody (a było ich jedynie 10 w skali całego roku) jest praca ks. Dr Macieja Smolińskiego, pt. Biskup negocjator. Jest to pierwsza monografia opisująca trudną drogę życia „prawej ręki” Prymasa Tysiąclecia, bp Zygmunta Choromańskiego, w latach 1946 – 1968 sekretarza Episkopatu Polski. Jednym z wielu ustaleń autora jest odnalezienie i skompletowanie listy kapłanów i świeckich, którzy donosili na biskupa, a także odnalezienie dokumentów ubeckich, z których wynika m.in., że w roku 1955 – a zatem w czasie internowania prymasa Polski – to właśnie biskup negocjator był kolejnym hierarchą „przygotowywanym” do aresztowania. Przyszła jednak „odwilż” i komuniści musieli poszukać w Kościele sojusznika. Ostatnią pracą wspólnie wydaną przeze mnie i moich doktorantów jest książka łatwa i przyjemna, co widać po samym tytule: „Z historią do tramwaju”, ale także do podmiejskiego pociągu i autobusu.

Moja i innych promotorów (ks. prof. Józefa Mandziuka) praca z uczniami została doceniona, a odbiór książek jest coraz powszechniejszy. Stale jednak muszę zabiegać o pieniądze, co niniejszym także czynię. Sponsorzy z naszych wspólnych powiatów mile zatem widziani! Czas prezentów i świątecznych życzeń nadszedł, a zatem życzę czytelnikom radości obecnej w domowej, zacisznej atmosferze. Życzę mniej zgiełku w przyszłym roku, a więcej w życiu publicznym tej atmosfery i tych pozytywnych emocji, które królują w naszych domach w Boże Narodzenie.

Jan Żaryn
Senator RP z okręgu nr 40

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *