test

MAZOWSZE. Za trzy lata pomkniemy wyremontowaną „ekspresówką”. Pierwsza umowa na projekt i budowę S7 Płońsk – Czosnów podpisana

2020-05-25 12:17:34

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała właśnie umowę na zaprojektowanie i budowę pierwszego z trzech odcinków S7 Płońsk – Czosnów. Umowa dotyczy prawie 10-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S7 Modlin – Czosnów

Pierwszy z trzech odcinków na trasie Płońsk – Czosnów jest coraz bliższy realizacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 12 maja br. podpisała umowę na projekt i realizację blisko 10-kilometrowego odcinka między Czosnowem a Modlinem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2023 r. pierwsi kierowcy będą mogli przejechać nowo wyremontowanym odcinkiem.
Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Umowa o wartości ok. 598,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest z końcem 2023 r.

Co się zmieni?

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik (na nitce obiektu w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (na nitce obiektu w kierunku Gdańska). Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Małe trudności dla kierowców

GDDKiA informuje, że prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dla odcinka Siedlin – Załuski i Załuski – Modlin). W przypadku odcinka Modlin – Czosnów, czyli tego, na który podpisaliśmy umowę, dopuszczone będzie miejscowo zastosowanie trzech pasów w systemie o zmiennych kierunkach w zależności do natężenia ruchu.

Przetargi na kolejne dwa odcinki w toku

Na dwóch kolejnych odcinkach trasy S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem: Siedlin – Załuski (o długości 12,9 km) oraz Załuski – Modlin (12 km), GDDKiA otworzyła 21 listopada 2019 r. W przypadku pierwszego z jest to etap przed wyborem najkorzystniejszej oferty. W stosunku do drugiego odcinka złożone zostało odwołanie od wyboru oferty najkorzystniejszej. Sprawa czeka na rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą.
Poszczególne fragmenty odcinka Płońsk – Czosnów przedstawiają się następująco:
odcinek I w. Siedlin (bez węzła) – w. Załuski (bez węzła), długość 12,9 km,
odcinek II w. Załuski (z węzłem) – w. Modlin (bez węzła), długość 12 km,
odcinek III w. Modlin (z węzłem) – w. Czosnów (bez węzła), długość 9,7 km.

EG/Materiał GDDKIA

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *