test

KOPERNIK OTWIERA WYTWÓRNIĘ

2017-11-18 2:54:00

Korzystając z wiertarek, lutownic, wycinarek i drukarek 3D można przekuć niemal każdy pomysł w gotowy prototyp. Centrum Nauki Kopernik stworzyło Wytwórnię – FabLab edukacyjny, w którym dzieci, młodzież i edukatorzy uczą się zgodnie z zasadami pedagogiki konstrukcjonistycznej, samodzielnie projektując i budując różne przedmioty. Proces edukacji jest wspierany przez opiekuna, który korzysta z metody myślenia projektowego (design thinking).


FabLab a FabLab edukacyjny
FabLab (fabrication laboratory) to warsztat wyposażony w urządzenia do cyfrowej fabrykacji takie jak drukarki 3D, plotery, wycinarki cyfrowe, a także w narzędzia ręczne (młotki, piły, śrubokręty). Tu projektuje się, majsterkuje i buduje różne przedmioty. Dzięki dostępności wielu narzędzi oraz materiałów można zrealizować praktycznie dowolny pomysł.

Wytwórnia w Centrum Nauki Kopernik jest FabLabem edukacyjnym (FabLearn Lab) i działa według założeń pedagogiki konstrukcjonistycznej.
Konstrukcjonizm głosi, że „dzieci nie dostają idei, one je tworzą” oraz że „uczące się dzieci tworzą nowe idee szczególnie skutecznie wtedy, gdy są aktywnie zaangażowane w konstruowanie różnego rodzaju artefaktów – może to być robot, poemat, zamek z piasku, program komputerowy lub cokolwiek innego, czym można się podzielić z innymi i co może być przedmiotem wspólnej analizy i refleksji”.
Konstrukcjonizm kładzie równy nacisk na trzy aspekty rozwoju poznawczego:
– mentalny (procesy konstruowania wiedzy w głowie ucznia),
– społeczny (uczenie się przez współpracę i dyskusję z innymi ludźmi)
– materialny (konstruowanie materialnych reprezentacji abstrakcyjnych idei).
W tym podejściu akcentowane jest osobiste doświadczenie i zaangażowanie. Pozyskiwanie wiedzy i umiejętności odbywa się w ramach pracy grupowej, w procesie kreatywnego i praktycznego działania.
Uczestnicy procesu (uczniowie czy podopieczni lokalnych świetlic, klubów, ognisk) – moderowanego przez prowadzącego – samodzielnie definiują problemy oraz wspólnie poszukują rozwiązań. Następnie, na podstawie wypracowanych pomysłów, projektują i konstruują przedmioty, stanowiące rozwiązanie problemu oraz testują ich skuteczność. Potem zastanawiają się, jak je poprawić i przebudowują. Cały proces przyczynia się do głębokiego rozumienia podejmowanych wyzwań i własnej pracy, stając się skuteczną metodą uczenia się. Ponadto, taka samodzielna aktywność młodych ludzi pomaga im uwierzyć w siebie i własne możliwości. Odkrywają oni praktyczne wymiary rozwijanych tu kompetencji. W takim środowisku uczenia się, każdy zyskuje równe szanse rozwojowe (inkluzja społeczna). Tu edukacja łączy się z życiem codziennym, środowiskiem rynku pracy.

Koncepcja Wytwórni wpisuje się w rozwój edukacji STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), który ma na celu rozbudzanie zainteresowań uczniów naukami ścisłymi, inżynieryjnymi i technicznymi.
Młodzi ludzie widzą, że technologia, z której korzystają w tym miejscu, pomaga rozwiązać realne problemy i w trakcie procesu zaczynają dostrzegać praktyczne zastosowanie nauk ścisłych, na których jest oparta. W efekcie mogą zdecydować się na wybór inżynieryjnej, technicznej ścieżki kształcenia, tak pożądanej w zaawansowanych technologicznie branżach gospodarki XXI wieku. Taką działalność wspiera Raytheon – wyłączny partner Wytwórni.

Celem działań w Wytwórni jest zachęcenie nauczycieli i edukatorów do stosowania konstrukcjonistycznej metody uczenia w edukacji.

 

Planujemy:
praktyczne warsztaty z konstruowania dla dzieci, młodzieży, nauczycieli,
czy edukatorów uczestniczących w projektach już realizowanych przez CNK:
Szkoła Bliżej Nauki, Konstruktorzy Marzeń, Klub Młodego Odkrywcy, Make Tomorrow Poland.
szkolenia dla nauczycieli/edukatorów, na których poznają oni różne narzędzia oraz nowe technologie, przydatne później podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem elementów konstruowania.
wspólne projekty z lokalnymi ogniskami Centrum Wspierania Rodzin:
ich podopieczni będą mieli okazję własnoręcznie skonstruować rozwiązanie problemu, bezpośrednio związanego z ich otoczeniem.
budowę mobilnych warsztatów, tzw. makerspace, z których będą mogli korzystać nauczyciele-opiekunowie prowadzący kluby w programie Klub Młodego Odkrywcy.
(realizacja na zasadach open-source: każdy będzie miał dostęp do projektu takiego makerspace’u, żeby móc go zbudować samodzielnie oraz do scenariuszy wykorzystujących narzędzia z warsztatu).

Dlaczego FabLab edukacyjny w Koperniku?
Działanie Wytwórni wpisuje się w całokształt prowadzonych przez nas działań edukacyjnych. Praca w tym miejscu rozwija kompetencje określane jako kluczowe dla przyszłego rozwoju społeczeństw i dobrostanu ludzi, którzy je tworzą. Kształtowanie umiejętności uczenia się, odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej, rozbudzanie kreatywności, wzrost aktywności (rozumianej jako podejmowanie inicjatywy), przedsiębiorczość, umiejętność uczestnictwa i korzystania z kultury – stanowią cele Kopernika. FabLab edukacyjny i towarzysząca mu metodologia skoncentrowana na myśleniu projektowym, w szczególny sposób rozwijają
te kompetencje.
W Wytwórni, pracownicy Kopernika – zaangażowani w powstawanie eksponatów, produktów edukacyjnych czy elementów potrzebnych do realizacji zajęć i warsztatów – będą mogli tworzyć ich prototypy i gotowe produkty. Wytwórnia ze swoim bogatym wyposażeniem to idealna platforma do prototypowania i testowania nowych pomysłów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *