Każdy jest geniuszem

2017-03-17 6:34:59

– Wierzymy, że każdy ma jakiś talent, nie zawsze odkryty. W każdym dziecku szukamy takiego talentu i go rozwijamy. Podążamy za dzieckiem, a nie za podręcznikiem. Uczymy kreatywnego myślenia poprzez doświadczanie, a nie zapamiętywanie – piszą na swojej stronie internetowej pomysłodawcy powstania placówki, która będzie miała swą siedzibę przy ul. Dębowej13.


Autorski program nauczania w nowej szkole będzie dostosowany do potrzeb i talentów każdego dziecka, daleko wykraczając poza standardy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgodnie ze słowami Alberta Einsteina, że każdy jest geniuszem, twórcy placówki stawiają sobie za cel rozpoznawanie mocnych i słabych stron każdego ucznia, aby w oparciu o tę wiedzę opracowywać indywidualną ścieżkę rozwoju dziecka, w tym zajęcia dopasowane do jego talentów, zainteresowań i potrzeb.

Głównymi filarami programu nowej szkoły mają być:

– intensywna nauka języka angielskiego metodą CLIL czyli nauczanie angielskim a nie angielskiego; 5-10 godzin języka obcego tygodniowo (w tym z native spekarem), wybrane kluby zainteresowań i projekty badawcze w tym języku
– rozwijanie inteligencji wielorakich, oparte na założeniu, że każdy posiada jeden lub więcej talentów, które należy odkryć, by następnie w oparciu o nie podążać indywidualną ścieżką nauki i rozwoju oraz otrzymywać wsparcie psychologiczno-emocjonalne w kierunku budowania cech lider w danej dziedzinie
– budowanie cech lidera, takich jak: zapał, wytrwałość, samodzielność, nie poddawanie się, rozwijanych nie poprzez suche wykłady, lecz poprzez podejmowanie konkretnych aktywności: udział w wystąpieniach publicznych, zadaniach z kształtowania charakteru, grupowych zawodach, wolontariacie, radach uczniowskich itd.
– udział w projektach badawczych, dzięki którym dzieci będą uczyły się kreatywnie myśleć, samodzielnie wykonywać i efektywnie prezentować zagadnienia w oparcie o problemy nie z książki, lecz otaczającej rzeczywistości

Przy Szkole mieści się również Przedszkole. Program edukacyjny i wychowawczy w naszym przedszkolu jest realizowany przy pomocy projektów badawczych. Projekty badawcze odbywają się w języku polskim i angielskim. Nie uczymy się o krowie tylko jedziemy zobaczyć krowę i dyskutujemy o tym skąd ma mleko. Pobudzamy dzieci do kreatywności, samodzielnego myślenia i działania. Dzieci poznają świat i rozwiązują problemy przez odkrywanie, doświadczanie i dyskutowanie. Integralną częścią realizacji programu edukacyjnego przedszkola i projektów badawczych są zajęcia dodatkowe. Obejmują one min. eksperymenty, taniec z elementami hiszpańskiego, zajęcia umuzykalniające, warsztaty ceramiczne, zumba klub, MasterChef klub. Zajęcia z jęz. angielskiego odbywają się codziennie. Dodatkowo w zerówce zajęcia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim.

Placówka mieści się w nowym budynku przy ul. Dębowej 13 w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest to jedyny budynek na północ od Warszawy zaprojektowany i zbudowany z myślą o edukacji o wysokim standardzie. Na ok 2,500 m2 mieszczą się słoneczne, przestronne sale lekcyjne, pracownie tematyczne, sale na zajęcia dodatkowe, sala gimnastyczna, stołówka, kuchnia, biblioteka, audytorium plus oddzielna część przedszkolna i żłobkowa. Szkoła posiada oddzielne wejście. W czerwcu 2017 kończy się budowa parteru budynku a w sierpniu 2018 pierwszego piętra. Przewidziane są również klasy terapeutyczne, stworzone specjalnie z myślą o dzieciach ze spektrum autyzmu i dostosowane do ich potrzeb.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.ndm.edu.pl lub pod numerem telefonu  697 346 700

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *