Każdy jest geniuszem

2017-03-17 6:34:59

– Wierzymy, że każdy ma jakiś talent, nie zawsze odkryty. W każdym dziecku szukamy takiego talentu i go rozwijamy. Podążamy za dzieckiem, a nie za podręcznikiem. Uczymy kreatywnego myślenia poprzez doświadczanie, a nie zapamiętywanie – piszą na swojej stronie internetowej pomysłodawcy powstania placówki, która będzie miała swą siedzibę przy ul. Dębowej13.


Autorski program nauczania w nowej szkole będzie dostosowany do potrzeb i talentów każdego dziecka, daleko wykraczając poza standardy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgodnie ze słowami Alberta Einsteina, że każdy jest geniuszem, twórcy placówki stawiają sobie za cel rozpoznawanie mocnych i słabych stron każdego ucznia, aby w oparciu o tę wiedzę opracowywać indywidualną ścieżkę rozwoju dziecka, w tym zajęcia dopasowane do jego talentów, zainteresowań i potrzeb.

Głównymi filarami programu nowej szkoły mają być:

– intensywna nauka języka angielskiego metodą CLIL czyli nauczanie angielskim a nie angielskiego; 5-10 godzin języka obcego tygodniowo (w tym z native spekarem), wybrane kluby zainteresowań i projekty badawcze w tym języku
– rozwijanie inteligencji wielorakich, oparte na założeniu, że każdy posiada jeden lub więcej talentów, które należy odkryć, by następnie w oparciu o nie podążać indywidualną ścieżką nauki i rozwoju oraz otrzymywać wsparcie psychologiczno-emocjonalne w kierunku budowania cech lider w danej dziedzinie
– budowanie cech lidera, takich jak: zapał, wytrwałość, samodzielność, nie poddawanie się, rozwijanych nie poprzez suche wykłady, lecz poprzez podejmowanie konkretnych aktywności: udział w wystąpieniach publicznych, zadaniach z kształtowania charakteru, grupowych zawodach, wolontariacie, radach uczniowskich itd.
– udział w projektach badawczych, dzięki którym dzieci będą uczyły się kreatywnie myśleć, samodzielnie wykonywać i efektywnie prezentować zagadnienia w oparcie o problemy nie z książki, lecz otaczającej rzeczywistości

Przy Szkole mieści się również Przedszkole. Program edukacyjny i wychowawczy w naszym przedszkolu jest realizowany przy pomocy projektów badawczych. Projekty badawcze odbywają się w języku polskim i angielskim. Nie uczymy się o krowie tylko jedziemy zobaczyć krowę i dyskutujemy o tym skąd ma mleko. Pobudzamy dzieci do kreatywności, samodzielnego myślenia i działania. Dzieci poznają świat i rozwiązują problemy przez odkrywanie, doświadczanie i dyskutowanie. Integralną częścią realizacji programu edukacyjnego przedszkola i projektów badawczych są zajęcia dodatkowe. Obejmują one min. eksperymenty, taniec z elementami hiszpańskiego, zajęcia umuzykalniające, warsztaty ceramiczne, zumba klub, MasterChef klub. Zajęcia z jęz. angielskiego odbywają się codziennie. Dodatkowo w zerówce zajęcia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim.

Placówka mieści się w nowym budynku przy ul. Dębowej 13 w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest to jedyny budynek na północ od Warszawy zaprojektowany i zbudowany z myślą o edukacji o wysokim standardzie. Na ok 2,500 m2 mieszczą się słoneczne, przestronne sale lekcyjne, pracownie tematyczne, sale na zajęcia dodatkowe, sala gimnastyczna, stołówka, kuchnia, biblioteka, audytorium plus oddzielna część przedszkolna i żłobkowa. Szkoła posiada oddzielne wejście. W czerwcu 2017 kończy się budowa parteru budynku a w sierpniu 2018 pierwszego piętra. Przewidziane są również klasy terapeutyczne, stworzone specjalnie z myślą o dzieciach ze spektrum autyzmu i dostosowane do ich potrzeb.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.ndm.edu.pl lub pod numerem telefonu  697 346 700

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *