GOŚCINNIE. Nowy rok z uwłaszczeniem?

2018-06-29 3:52:30

Po raz kolejny, pojawiły się zapowiedzi wprowadzenia ustawowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Identycznie jak poprzednio zapowiedziano również konkretny termin wprowadzenia tej długo oczekiwanej zmiany. Tym razem jest to 1 stycznia 2019 r.

mgr. M. Robert Szymański

Ponieważ to nie pierwsza, ani nawet druga tego typu zapowiedź w ostatnich dwóch latach, warto podejść do niej z pewną rezerwą.

Tytułem przypomnienia podam, że w przedstawionym projekcie przyjęto, że aktualni, wieczyści użytkownicy gruntów, staną się z dniem określonym w ustawie ich pełnoprawnymi właścicielami. Z tego tytułu właściciele lokali mieszkalnych zapłacą opłatę przekształceniową w wysokości 20 rocznych stawek opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, której spłata może być, na wniosek płatnika, rozłożona na 20 lat. W czasie trwania ratalnej spłaty nie będzie już pobierana dodatkowa opłata z tytułu użytkowania wieczystego. Na tym nie koniec.

Zgodnie z projektem, Skarb Państwa będzie zobowiązany udzielić 50 procentowej ulgi każdemu wpłacającemu jednorazowo całą należność. W opisanej sytuacji jednorazowa opłata przekształceniowa wyniesie zatem de facto dziesięciokrotność jednej rocznej stawki opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Jednak wspomniana ulga będzie dotyczyć obligatoryjnie wyłącznie gruntów należących do Skarbu Państwa.

Jednostki samorządu terytorialnego również będą mogły ją zastosować, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie będzie leżeć w gestii rady każdego samorządu.

Nieco inaczej będą wyglądać zasady dotyczące przekształcenia gruntów pod lokalami usługowymi. Po pierwsze w ogóle nie będzie przysługiwać 50-cio procentowa ulga. Również proponowana stawka opłaty przekształceniowej dla gruntów pod lokalami usługowymi wyniesie równowartość 33 rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zamiast 20 jak w przypadku lokali mieszkalnych.
W tym miejscu warto odnotować, że najnowszy projekt zawiera pewne modyfikacje w stosunku do poprzednich propozycji. Jakie konkretnie? Mianowicie współwłaściciele wielostanowiskowych garaży podziemnych, funkcjonujących jako wyodrębnione lokale z własnymi księgami wieczystymi zostaną w myśl najnowszego projektu potraktowani identycznie jak właściciele lokali użytkowych. Trudno zrozumieć i zaakceptować takie stanowisko. O ile lokale użytkowe, co zrozumiałe, są wykorzystywane biznesowo, o tyle podziemne garaże wielostanowiskowe pełnią zgoła odmienną funkcję. Nie generują przychodów finansowych dla swoich właścicieli, za to odciążają przeładowane i zatłoczone autami centrum miasta ułatwiając innym użytkownikom parkowanie na powierzchni. We współczesnych realiach są zwyczajnie koniecznością w gęsto zaludnionych miastach, takich jak Legionowo.

Warto przypomnieć, że w poprzednich projektach ustawy garaże wielostanowiskowe traktowano na takich samych zasadach jak lokale mieszkalne. Czyżby ustawodawca w powyższej sprawie zamierzał działać jak Rada Miasta Legionowo, która w mijającej kadencji podniosła jednorazowo dziesięciokrotnie stawkę podatku dla właścicieli podziemnych garaży?

Dobrze by się stało, gdyby zagadnienie uwłaszczenia gruntu zabudowanego wielostanowiskowymi garażami zostało jeszcze raz przeanalizowane przez autorów ustawy, ponieważ w obecnie zaproponowanym kształcie budzić może jedynie rozczarowanie…

mgr M. Robert Szymański

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *