Golądkowo. Zawód przyszłości

2021-04-13 10:04:34

Kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Energetyka odnawialna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Z roku na rok rośnie wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii a co za tym idzie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Absolwenci golądkowskiego technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą być spokojni o znalezienie stabilnej, ciekawej pracy i dobre zarobki.


Mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.

Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej łączy w sobie zagadnienia związane z energetyką, inżynierią środowiska oraz budownictwem autonomicznym i zrównoważonym energetycznie. Jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe.

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w doskonale wyposażonych pracowniach zawodowych oraz warsztatach szkolnych. Zespół Szkół w Golądkowie jest w swoich rejonie pionierem w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej. Pompy ciepła i kolektory słoneczne wykorzystywane są do ogrzewania wszystkich budynków wchodzących w skład szkolnego kompleksu oraz zapewnienia ciepłej wody.

W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 8-tygodniową praktykę zawodową u pracodawców, dzięki czemu mają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła zapewnia również możliwość zdobywania i poszerzania wiedzy w formie staży krajowych i zagranicznych.

Począwszy od roku szkolnego 2021/22 uczniowie realizowali będą obowiązkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych – uprawnienia energetyczne G1 (świadectwo kwalifikacyjne). To kolejny czynnik zapewniający absolwentom przewagę na rynku pracy.

red.

www.zsgoladkowo.eu
www.fb.com/goladkowo

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *