GOLĄDKOWO. Zakończenie roku

2018-07-04 1:36:17

„Mądrym być, to wielka sztuka, ale dobrym – jeszcze większa” – te słowa Kornela Makuszyńskiego stały się myślą przewodnią uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół w Golądkowi

Nie bez powodu wybrano akurat te. W rozmowach z Tygodnikiem dyrektor Ewa Leszczyńska wielokrotnie podkreślała, że golądkowska szkoła nie tylko wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności ale również kształtuje postawy młodych ludzi zgodne z najwyższymi wartościami. Wspominali o tym również obecni na uroczystości goście, a wśród nich: proboszcz parafii Winnica Zbigniew Paweł Maciejewski, Kierownik Terenowego Oddziału KRUS – pani Teresa Gąsiorowska, Prezes Oddziału Powiatowego ZNP pani Maria Korbal, Przewodnicząca NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej pani Jolanta Siejbik oraz przewodniczącą Rady Rodziców pani Ewa Jaworska.

Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni Zespołu Szkół w Golądkowie rozpoczęli upragnione wakacje. Życzymy wszystkim, aby był to czas zasłużonego odpoczynku, który pozwoli z nowymi siłami i charakterystyczną dla Golądkowa pasją, wkroczyć we wrześniu w kolejny rok szkolny.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *