Golądkowo. Technik OZE wszystko może! – Kształcą z energią.

2017-12-07 6:06:23

Rynek odnawialnych źródeł energii to jena z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki. Polityka energetyczna Polski, w perspektywie do 2050 roku ma przygotować naszą gospodarkę


i społeczeństwo do wyzwań nowej ery, w której energetyka w znaczącej mierze opierać się będzie na źródłach odnawialnych. Oznacza to rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w tej dziedzinie.

Kilka lat temu Zespół Szkół w Golądkowie w swojej ofercie edukacyjnej zaproponował nowy zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Był to wówczas swoisty „eksperyment pedagogiczny”. Jedyna szkoła w powiecie, jedna z niewielu w województwie. Dziś uczniowie, którzy rozpoczęli naukę na tym kierunku są już w trzeciej klasie technikum. Przed nimi egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację w zawodzie.

– W 2019 roku nasza szkoła będzie mogła pochwalić się pierwszymi absolwentami technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Będą to młodzi ludzie doskonale przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Głęboko wierzę, że z łatwością znajdą zatrudnienie w firmach prowadzących tego typu działalność. Zdobyta wiedza pozwoli im wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej czy też prowadzić własną działalność gospodarczą – powiedziała nam dyrektor Ewa Leszczyńska.


Szczegółowych informacji o tym, czego i jak uczy się młodzież, udzielił nam pan Paweł Pieńkosz – nauczyciel przedmiotów zawodowych.
– W szkole kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne. Wiedza zdobyta na zajęciach to nie tylko sucha teoria, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności i wiele godzin ćwiczeń przy prawdziwych instalacjach. Podejście takie sprawia, że nasi absolwenci zyskują niezbędne doświadczenie i oswajają się z czynnościami zawodowymi. Ich przygotowanie jest więc wystarczające, aby natychmiast po zdobyciu dyplomu rozpocząć pracę w zawodzie.


Uczniowie w trakcie 4-letniej nauki podchodzą do 2 egzaminów zawodowych, których pozytywny wynik upoważnia do uzyskania tytułu technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz otrzymania na tej podstawie certyfikatu instalatora OZE. Certyfikat wydawany jest z przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na okres 5 lat i stanowi potwierdzenie posiadanych uprawnień do instalowania następujących rodzajów odnawialnych źródeł energii: kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz płytkich systemów geotermalnych.
Szkoła posiada potężną bazę dydaktyczną – gruntowe pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Młodzież na zajęciach zdobywa wiedzę i umiejętności typowe dla branży budowlanej, elektrycznej i hydraulicznej. Na początku nauki w Technikum uczniowie zdobywają wiedzę o rysunku technicznym mechanicznym i budowlanym. Uczą się rysować w programach CAD rzuty kondygnacji i nanosić stosowane instalacje.

Wykonują prawidłowo pomiary i interpretują wyniki pomiarów m.in. parametrów instalacji grzewczej, wentylacyjnej i fotowoltaicznej. W następnym etapie kształcenia wykonują przedmiary i kosztorysy robót budowlanych i instalacyjnych w specjalistycznym programie Norma Pro. Dobierają materiały i ich grubość na izolacje budynków oraz analizują budynki pod względem strat ciepła. W trakcie nauki budują własną instalację fotowoltaiczną, podłączają pomy ciepła i dokonują pomiarów ich parametrów pracy. Montują na dachu szkoleniowym panele i kolektory słoneczne. Podczas wykonywania montażu posługują się fachowym słownictwem i stosują narzędzia i przyrządy specjalistyczne. W ramach nauki szkoła organizuje dla uczniów wyjazdy na targi energetyki odnawialnej m.in. RENEXPO w Warszawie i Energy Expo w Ostródzie.

Nic dodać, nic ująć. Jednym zdaniem, zapraszamy go Golądkowa.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *