GOLĄDKOWO. Praca, która rodzi się z pasji… – Tym razem o …technikach weterynarii

2018-02-17 12:50:46

Miłość do zwierząt, chęć związania z nimi przyszłości zawodowej oraz perspektywa dobrej pracy i wysokich zarobków to powody, dla których młodzież podejmuje naukę w zawodzie technik weterynarii.

Zespół Szkół w Golądkowie kształci techników weterynarii od 2011 roku. Są oni przygotowani do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt, wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt, a także wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt. Szkoła przygotowuje również do wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego, czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

W ramach programu nauczania młodzież odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową realizowaną w zakładach leczniczych dla zwierząt, punktach sztucznego unasieniania zwierząt, czy rzeźniach. Technicy weterynarii należą do grupy poszukiwanych pracowników, szczególnie jako pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, w ubojniach zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w organach Inspekcji Weterynaryjnej.

Zdobyte wykształcenie umożliwia technikom weterynarii również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własną działalność gospodarczą np.: świadczenie usług w zakresie unasiennia zwierząt, korekcji racic, pielęgnacji kopyt, pielęgnacji zwierząt towarzyszących itp.

Dobre przygotowanie do zawodu zapewnia kadra dydaktyczna, którą stanowią wysokiej klasy specjaliści, praktycy w zakresie weterynarii, zootechniki i hodowli zwierząt. Szkoła kładzie nacisk na łączenie teorii i praktyką. W tym celu współpracuje z wieloma instytucjami, takimi jak: Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach, Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt oraz Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów – Obory .

dav

Dyrektor Ewa Leszczyńska pragnie kontynuować dobre praktyki w zakresie kształcenia techników weterynarii w Golądkowie, dlatego mocno inwestuje w bazę dydaktyczną.

Już dziś szkoła może pochwalić się bogatym wyposażeniem pracowni anatomiczno – zootechnicznej, a od września powstanie nowoczesne laboratorium diagnostyczne.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *