Golądkowo. Agrotronika – przyszłość rolnictwa

2021-03-23 11:04:33

Czy znacie inteligentne maszyny w rolnictwie? Ciągniki, które same jadą bez udziału kierowcy? Kombajny, które same młócą materiał żniwny? Rozsiewacze nawozów, które same dopasowują dawkę wysiewanego nawozu do zasobności danego fragmentu pola? Czy wreszcie siewniki które podczas siewu jadą po polu po idealnie prostej linii? Te wszystkie maszyny podczas wykonywanej przez nie pracy łączy coś, co we współczesnej technice nosi nazwę – agrotronika.

Technikum w Golądkowie, kształcąc w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, przygotowuje młodzież do samodzielnego prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa, podjęcia pracy w sektorze mechanizacji rolnictwa lub kontynuowania nauki na studiach.

W dzisiejszych czasach prowadzenie gospodarstwa rolnego bez wsparcia nowoczesnych technologii staje się już praktycznie niemożliwe. Mechanizacja rolnictwa ulega ciągłym zmianom i obecnie koncentruje się na precyzyjnym sterowaniu aby ograniczyć straty i zużycie środków do produkcji roślinnej. Współczesne pojazdy i maszyny i rolnicze to skomplikowane urządzenia wymagające odpowiednich umiejętności i wiedzy operatora podczas ich użytkowania. Takich specjalistów kształci szkoła w Golądkowie.


Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych. W cyklu kształcenia odbywają także 8- tygodniową praktykę zawodową u pracodawców, której celem jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Dodatkowo mają możliwość odbywania staży zawodowych w kraju i poza jego granicami. Obecnie młodzież przygotowuje się do majowego wyjazdu do Grecji.

W tym roku szkoła została wybrana do wzięcia udziału w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej, realizowanego przez Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
Zespół Szkół w Golądkowie współpracuje z firmami działającymi w dynamicznie rozwijającym się sektorze nowoczesnych konstrukcji ciągników i maszyn rolniczych (między innymi: John Deere – Polska). We wrześniu 2019 roku patronat nad klasą pierwszą objęła firma EMPRA – jedyny w Polsce przedstawiciel hiszpańskiej firmy Ramon – producenta pakowarek próżniowych oraz maszyn do przetwórstwa mięsa.

W ramach programu nauczania uczniowie odbywają szkolenie kandydatów na kierowców kategorii
T i B (ciągnik i samochód), a także naukę pracy maszynami rolniczymi oraz kombajnem zbożowym. Nowość czeka na uczniów, którzy rozpoczną naukę od września 2021 roku – będą oni realizowali obowiązkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych – kurs spawacza.
Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia jest zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (w sesji lato 2020– 100%).

Kim jest golądkowski technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki? To nowoczesny i technologicznie rozwinięty gospodarz, przedsiębiorca, biznesmen, posiadający wiedzę z zakresu obsługi systemów mechatronicznych oraz doświadczenie w pracy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. To również młody człowiek pragnący się dalej rozwijać w dziedzinie mechaniki, mechatroniki, elektrotechniki czy automatyki.
red.
www.zsgoladkowo.eu
www.fb.com/goladkowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *