EDUKACJA. W gronie najlepszych! Golądkowo w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020

2020-01-18 3:51:22

Liceum lub technikum to szkoła, która w największym stopniu kształtuje młodego człowieka. Jeśli jest dobra – wpaja wartości, otwiera umysł, zapewnia udany start w dorosłe życie. Ranking Perspektyw pokazuje te polskie szkoły ponadpodstawowe, które robią to najlepiej, a wśród nich Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia. Szkoła w Golądkowie znalazła się na 200 pozycji, uzyskując tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”. Warto podkreślić, że jest to jedyne technikum z powiatu pułtuskiego, które trafiło na listę rankingową, prezentującą 500 najlepszych techników w Polsce.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół, a więc: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

Na ogłoszenie rankingu czekają każdego roku nie tylko dyrektorzy szkól i nauczyciele, dla których jest on podsumowaniem ich pracy. Wyniki mają także ogromny wpływ na decyzje dziesiątków tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły. Ranking Perspektyw to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce. Umożliwia porównywanie szkół, sprawdzanie ich sukcesów i słabszych stron, wyników na tle konkurencji. Pokazuje szkoły, w których warto się uczyć.
Dlatego, sam fakt znalezienia się w gronie takich szkół jest ogromnym wyróżnieniem, a wysoka pozycja to niewątpliwy powód do dumy dla dyrektora i całej społeczności szkolnej.

-W naszą pozycję rankingową wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, uczniów, którzy potrafią korzystać, z tego co mamy im do zaoferowania, rodziców i podmiotów z sektora gospodarczego oraz organu prowadzącego, dbającego o dobre warunki pracy. Wszyscy razem zapracowaliśmy sobie na to wyróżnienie i wszyscy możemy być z niego dumni – powiedziała nam Ewa Leszczyńska – dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie.
Ranking umożliwia również porównywanie szkół w skali poszczególnych województw. I tak technikum w Golądkowie widnieje na 33 miejscu w województwie mazowieckim. To znakomita pozycja, z uwagi na fakt, że konkurencją dla golądkowskiej szkoły były wielkomiejskie technika z Warszawy, Radomia, Siedlec itp. „Dziubińska” stawiła im czoła okazała się szkołą na miarę najlepszych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *