ZNAMY POLSKIEGO ZWYCIĘZCĘ: Konkursu na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego!

2018-11-27 7:18:15

W konkursie na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, organizowanym przez Fundację WWF, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, po zwycięstwie w edycji krajowej, Pan Krzysztof Kowalski z Winnik, gmina Nasielsk, odniósł kolejny sukces


Celem tego Konkursu było podniesienie świadomości w zakresie stosowania dobrych praktyk rolniczych, przyjaznych ochronie wód śródlądowych i Bałtyku.
Jury konkursu brało przede wszystkim pod uwagę konwencjonalne i zrównoważone podejście Państwa Kowalskich w prowadzeniu swojego gospodarstwa, które to przyczynia się do ochrony wód przed zanieczyszczeniem, związkami azotu i fosforu. Przenawożona tymi związkami ziemia, jest przyczyną zanieczyszczenia wód gruntowych i spływu tych związków do rzek, a te z kolei ułatwiają transfer biogenów z lądu do morza i przyczyniają się eutrofizacji Bałtyku. Jednym z objawów eutrofizacji, który sami możemy zaobserwować, jest zakwit zielenic i sinic. Niektóre z tych gatunków są toksyczne i szkodliwe dla zdrowia człowieka. Duża ilość związków odżywczych powoduje masowy zakwit glonów, które obumierając, opadają na dno zbiornika, gdzie ulegają rozkładowi. Do tego procesu zużywany jest tlen zgromadzony w przydennych warstwach wody. Gdy brakuje tlenu, wzrasta ilość bakterii beztlenowych, które kontynuują rozkład, a jednocześnie produkują szkodliwy dla organizmów morskich siarkowodór. W ten sposób powstają obszary o obniżonej ilości tlenu lub całkowite pustynie tlenowe (martwe strefy), w których zamiera wszelkie życie.
Rodzinne gospodarstwo Państwa Kowalskich jest prowadzone z poszanowaniem naturalnego środowiska. Bioróżnorodność, zróżnicowana gospodarka roślinna i  zwierzęca jest wzorcowa, służy równowadze w ekosystemie. Państwo Kowalscy, wspierani przez przyjaciół, na własnej ziemi posadzili 1080 drzew! Wiedza i świadomość, jak chronić ziemię i jak prowadzić kulturę rolną, jest w tym gospodarstwie na porządku dziennym, służy tak ludziom jak i zwierzętom.
To bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich, że działania służące ochronie wody, a tym samym ziemi, zostały docenione. Mam nadzieję że Państwo Kowalscy jeszcze nie raz zagoszczą na łamach naszej gazety. Z wielką przyjemnością i satysfakcją będziemy wspierać ich działania.
Razem z laureatami, zachęcamy wszystkich rolników z naszego regionu, do udziału w kolejnej edycji konkursu.
J. Wołynik

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *