test

Sięgnij po fundusze unijne (8). Unia wspiera aktywność zawodową wszystkich osób

2016-11-24 1:24:53

W projektach adresowanych do osób zagrożonych wyłączeniem społecznym pewna pula pieniędzy zawsze jest zarezerwowana dla tych, którzy nie mogą cieszyć się pełnym zdrowiem. Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać pomoc m.in. w rozpoznaniu własnych predyspozycji zawodowych i zdobyciu nowych kwalifikacji ułatwiających znaleziSzczególną rolę w organizowaniu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i w pozyskiwaniu na ten cel funduszy unijnych pełnią gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego. Wspieranie tych osób jest ważne nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale też ogólnospołecznym. Wpływa bowiem na poprawę sytuacji życiowej i ekonomicznej osób z niepełnosprawnościami, ale także na rozwój gospodarczy poszczególnych gmin i regionów.

 

Większe umiejętności, lepsza praca
O pieniądze na aktywizację społeczno- zawodową i poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do rynku pracy mogą się starać wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych, w ramach konkursów organizowanych przez Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wnioskodawcą w jednym z tegorocznych konkursów był powiat ciechanowski, który przygotował projekt wart ok. 500 tys. zł. 80 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie, a 20 proc. tzw. wkład własny. Projekt będzie realizowany od lutego do listopada 2017 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.
– W projekcie udział weźmie 36 osób, w tym 14 niepełnosprawnych. W pierwszej kolejności u osób biorących udział w projekcie zdiagnozujemy indywidualne potrzeby. Będziemy chcieli dowiedzieć się, jakie umiejętności muszą one podnieść, aby łatwiej znaleźć pracę. Gdy rozpoznamy te potrzeby, zorganizujemy stosowne szkolenia. Zarówno podnoszące umiejętności czysto zawodowe, jak i dające niepełnosprawnym więcej pewności siebie i wiedzę na temat przysługujących im praw. Osoby, które mają problemy z poruszaniem się, będą mogły również uczestniczyć w ćwiczeniach usprawniających je ruchowo – tłumaczy Anna Karaś, dyrektor ciechanowskiego PCPR.
Podobny wniosek złożył także samorząd miejski Płocka. W tym przypadku w projekcie przewiduje się udział 48 osób, z których 30 stanowić będą niepełnosprawni.
– W pierwszej kolejności przeprowadzimy diagnozę potrzeb. Gdy je poznamy, dopasujemy do nich odpowiednie formy wsparcia – tłumaczy Marta Obrębska-Jakubik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
Podobne konkursy będą prowadzone również w 2017 r., by jak największa grupa potrzebujących wsparcia mieszkańców Mazowsza mogła z niego skorzystać.

 

Potrzeby bardzo różnorodne 
Wspieranie osób niepełnosprawnych nie może odbywać się według sztywnych schematów, ponieważ grupa ta jest bardzo zróżnicowana. Jedni mają kłopoty ze słuchem, inni z chodzeniem, a jeszcze inni są niepełnosprawni intelektualnie. W wielu przypadkach najważniejsze jest podniesienie własnej samooceny. Osoby niepełnosprawne, które poszukują zatrudnienia, często spotykają się ze stereotypami i uprzedzeniami. Przez potencjalnych pracodawców są odbierane nie jako kompetentni pracownicy, ale wyłącznie jako niepełnosprawni. Takie postawy trzeba zmieniać przede wszystkim u pracodawców, ale osoby narażone na tak niesprawiedliwy odbiór również wymagają wsparcia. Z tego powodu w projektach zwiększających szanse niepełnosprawnych na rynku pracy duży nacisk kładzie się na zajęcia z psychologiem.

Indywidualne podejście 
Na potrzebę dopasowania wsparcia dla konkretnej osoby, w zależności od stopnia i charakteru jej niepełnosprawności, zwraca uwagę dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie Anna Wieczorek. Nawet niezauważalne dla osób postronnych przyczyny, jak choćby alergie, znacznie ograniczają możliwości zatrudnienia.
– W ubiegłym roku zorganizowaliśmy spotkanie z niepełnosprawnymi, którzy znajdują się w ewidencji PUP w Węgrowie. Orzeczenie o niepełnosprawności ma około 100 osób. Ich schorzenia są przeróżne, dlatego każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie – informuje nasza rozmówczyni.
Obecnie PUP w Węgrowie – w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego – realizuje projekt wsparcia dla 8 osób z niepełnosprawnościami. Natomiast w ramach projektu POWER od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku unijnym wsparciem zostanie objętych jeszcze minimum 5 takich osób.

 

Staże i prace interwencyjne 
– Niepełnosprawnym oferujemy bardzo różne formy wsparcia. Największym zainteresowaniem wśród nich cieszą się staże i prace interwencyjne. W naszym powiecie nie ma przeszkód, aby osoba niepełnosprawna wzięła udział w projekcie zwiększającym jej szanse na rynku pracy.
Część uprawnionych zgłasza się sama, a część po otrzymaniu od nas informacji o takiej możliwości – mówi Beata Turczyńska z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.
Obecnie pułtuski PUP w ramach dwóch projektów unijnych dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem wspiera kilkunastu niepełnosprawnych. Obecnie placówka stara się o dofinansowanie kolejnego projektu, który – jeśli zostanie pozytywnie oceniony – będzie realizowany od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Informacje o przedsięwzięciach adresowanych do osób z niepełnosprawnością można znaleźć m.in. w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, powiatowych centrach pomocy rodzinie i gminnych ośrodkach pomocy społecznej.

KRZYSZTOF KOWALSKI

Czytaj także:

Szkolenia, staże, własna działalność gospodarcza. Unijne wsparcie po trzydziestce

Otwarcie firmy na rynki zewnętrzne.
Unia wspiera internacjonalizację

Za unijne fundusze Polska zmienia się cyfrowo

Unia promuje innowacje
Firmy mogą się rozwijać dzięki współpracy z nauką

Zdobywają doświadczenie zawodowe lub otwierają własne firmy
Młodzi z POWER-em

Nie tylko Starter i BizNest
Z myślą o młodych i przedsiębiorczych

Szansa dla zaniedbanych terenów
Zrewitalizują za fundusze unijne

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *