Sięgnij po fundusze unijne (7). Szkolenia, staże, własna działalność gospodarcza. Unijne wsparcie po trzydziestce

2016-11-17 3:36:06

Na pomoc unijną mogą liczyć nie tylko młodzi. Także pozostałe osoby mają szansę się o nią ubiegać, jeśli akurat są nieaktywne zawodowo lub zagrożone zwolnieniem z pracy. Bezrobotni po 30 roku życia zainteresowani uzyskaniem środków na własny biznes powinni zwrócić się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla ich miejsca zamieszkania.

Tak też zrobiła Joanna Ludwiczuk z Siedlec, która w bieżącym roku otrzymała z urzędu pracy dotację na własną pracownię ceramiczną. Przez wiele lat pani Joanna była zatrudniona w odlewni wyrobów artystycznych. Postanowiła spróbować sił w branży pokrewnej, pracując na własny rachunek. Nie zdecydowałaby się na to, gdyby nie ponad 20 tys. zł unijnej dotacji, która pozwoliła jej na urządzenie pracowni.

Znalazła niszę na lokalnym rynku 
– W tej chwili koncentruję się na oferowaniu firmom gadżetów ceramicznych. Znajomych zaopatruję zaś w oryginalne talerze i misy. Za chwilę chcę ruszyć z warsztatami dla uniwersytetów trzeciego wieku i młodzieży szkolnej – opowiada pani Joanna.
W jej przypadku procentuje doświadczenie zawodowe i dodatkowy kurs z wykorzystania ceramiki w terapii i edukacji artystycznej. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej do łatwych nie należy, ale siedlczanka widzi przyszłość dla swojej firmy. Uważa, że kluczem do sukcesu jest znalezienie niszy na lokalnym rynku.

Projekty będą kontynuowane 
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, tak jak wiele pośredniaków na Mazowszu, kończy dwuletni projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy”. Jest on finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Aldona Zasina, zastępca dyrektora PUP w Mławie, mówi, że w projekcie uczestniczą 203 osoby, z tego 63 mają powyżej 50 lat. Z myślą o tej grupie organizowane są staże, prace interwencyjne, jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia nowo utworzonych stanowisk pracy. – Osoby powyżej 50 roku życia z równym zainteresowaniem korzystają ze wszystkich form aktywizacji zawodowej. Planujemy podobny projekt realizować w powiecie mławskim również w latach 2017-2018 – zastępca dyrektora zachęca już teraz do wzięcia w nim udziału.

Czego Jaś się nie nauczył…
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w bieżącym roku nie prowadzi szkoleń skierowanych do przedsiębiorstw oraz osób pracujących. Nie oznacza to jednak, że dla tej ostatniej grupy nie ma obecnie żadnych propozycji. Przykładem jest ogłoszone pod koniec października szkolenie dla osób w wieku powyżej 50 lat, którego koszt pokryty zostanie ze środków unijnych. Firma IT Config zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego na bezpłatne zajęcia podnoszące umiejętności obsługi komputera, na których można zdobyć ogólnoeuropejski certyfikat ECDL potwierdzający zdobytą wiedzę. Kurs ma objąć 210 osób w wieku 50 lat i więcej, tj. 110 kobiet i 100 mężczyzn o niskich kwalifikacjach zamieszkujących w województwie mazowieckim, w tym minimum 129 osób musi pochodzić z terenów wiejskich. Swoje umiejętności mogą podnieść nie tylko osoby bezrobotne, w tym długotrwale, ale także zatrudnione, niepełnosprawne czy o niskich kwalifikacjach. Szkolenie może okazać się przydatne, bo wiele ofert pracy wiąże się z wymogiem posiadania umiejętności obsługi komputera i podstawowych programów biurowych.

Stawiają na aktywność 
Rusza także unijny projekt „Stawiam na aktywność”, realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Płocku przy ul. Ułańskiej 1 w partnerstwie z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego. Jest skierowany do osób w wieku co najmniej 30 lat, biernych zawodowo, zamieszkujących obszary wiejskie powiatu płockiego. Będzie w nim uczestniczyć 30 osób, z czego większość mają stanowić kobiety. Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie psychologiczno- doradcze (m.in. warsztaty z pośrednikiem pracy, motywacyjne, aktywnego poszukiwania pracy, kreowania własnego wizerunku) i szkoleniowe (kursy zawodowe w zakresie systemów fotowoltaicznych, ekotechnologii w budownictwie, opieki nad osobami starszymi i sortowania odpadów wtórnych) oraz staże u pracodawcy (za tę część odpowiada Izba Gospodarcza Regionu Płockiego). Uczestnicy otrzymają stypendium w wysokości około 8 zł za godzinę, poczęstunek, zwrot kosztów przejazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe i ubezpieczenie. Nabór już się rozpoczął i potrwa do końca bieżącego miesiąca.
– Najbardziej zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób, które zgłoszą się do tego projektu, znalazło stałe zatrudnienie. Wybraliśmy szkolenia, które powinny zwiększyć szansę na znalezienie pracy w tych konkretnych zawodach – opowiada Aleksandra Grzybowska, specjalista ds. funduszy unijnych w ZDZ w Płocku.
Wsparcie osób w średnim wieku i starszych na rynku pracy jest naturalną konsekwencją zmian demograficznych. O tym, że niski poziom aktywności zawodowej tej grupy nie musi być powszechnym zjawiskiem świadczą przykłady innych państw (np. Szwecji i Danii), gdzie wskaźnik zatrudnienia w tej grupie jest znacznie wyższy niż w naszym kraju.

ROMAN NADAJ

Czytaj także:

Otwarcie firmy na rynki zewnętrzne.
Unia wspiera internacjonalizację

Za unijne fundusze Polska zmienia się cyfrowo

Unia promuje innowacje
Firmy mogą się rozwijać dzięki współpracy z nauką

Zdobywają doświadczenie zawodowe lub otwierają własne firmy
Młodzi z POWER-em

Nie tylko Starter i BizNest
Z myślą o młodych i przedsiębiorczych

Szansa dla zaniedbanych terenów
Zrewitalizują za fundusze unijne

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *