test

Sięgnij po fundusze unijne (10). Mazowsze z funduszami unijnymi w 2017 roku

2016-12-08 11:01:22
Rozmowa z Mariuszem Frankowskim, dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
Jakie są priorytety w regionalnym programie województwa mazowieckiego na 2017 rok? – W 2017 roku odbędą się 42 konkursy o łącznej wartości ponad 1 mld zł. Gros środków zostanie przeznaczonych na aktywizację społeczno-zawodową, niskoemisyjność, badania i rozwój. Ponad 280 mln zł – na aktywizację społeczno-zawodową osób oddalonych od rynku pracy, starszych i niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Fundusze te pozwolą też na wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitację dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz programów terapii dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Ponad 220 mln zł zaplanowano na przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zwłaszcza w dziedzinie transportu miejskiego. Prawie 200 mln zł zainwestujemy w infrastrukturę badawczo- rozwojową jednostek naukowych oraz firm, a także w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w tym w zakresie eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych.

 

Z jakiego wsparcia Funduszy Europejskich będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z małych i średnich firm? 
– Do tej pory firmy złożyły ponad 900 wniosków na ponad pół miliarda złotych. Rok 2017 to kolejna szansa na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości na Mazowszu. Dla małych i średnich przedsiębiorców przewidziano fundusze na tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego (październik), co ułatwi im prace nad innowacjami produktowymi, usługowymi lub procesowymi. W maju ruszy kolejny konkurs na realizację prac badawczo-rozwojowych. Ważne jest, by firmy planowały działania zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji (inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia, nowoczesne usługi dla biznesu i bezpieczna żywność), które wynikają z Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. W marcu rozpocznie się konkurs dotyczący bonów na doradztwo, a w czerwcu – wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo- -rozwojowych. Będzie też szansa na dotację na eksperymentowanie, szukanie nisz rozwojowych (październik), co umożliwi firmom poprawę konkurencyjności. Łącznie w przyszłorocznych konkursach zaplanowano prawie 160 mln zł na dotacje dla przedsiębiorców.

 

Czy będą fundusze na popularne start-upy i bony na innowacje? 
– Właśnie trwa konkurs dotyczący przyznania bonów na innowacje. Pierwszy cieszył się ogromnym zainteresowaniem – złożono aż 360 wniosków o wartości ponad 83,6 mln zł, co kilkukrotnie przekroczyło pulę dostępnych środków. Obecnie jest do rozdysponowania ponad 13 mln zł. O dofinansowanie unijne mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa i te ze statusem spin-off, czyli wywodzące się ze środowiska naukowego. Wspierane będą zakupy usług opracowania innowacji produktowych, usługowych lub procesowych od instytucji naukowych, w tym usług z wzornictwa. Mogą to być badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Maksymalna dotacja wyniesie 200 tys. zł, ale trzeba pamiętać o konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kosztów kwalifikowanych.

 

Przewiduje się dotacje na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw?
– Zwiększenie ilości kontraktów zagranicznych, a przez to popularności produktów i usług oferowanych przez mazowieckich przedsiębiorców poza Polską to jeden z obszarów wspieranych przez Unię Europejską. Na pierwszy taki konkurs wpłynęło 265 wniosków na ponad 73,2 mln zł. Mikro-, małe i średnie firmy ubiegały się m.in. o dofinansowanie udziału w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych. Dotacja obejmie też opracowanie strategii ekspansji zagranicznej, co jest wymogiem, jeśli chce się myśleć o sukcesie działań biznesowych. Nowy konkurs na internacjonalizację, tym razem grup przedsiębiorstw, ruszy 30 grudnia bieżącego roku i potrwa do 3 marca. Do rozdysponowania jest prawie 30 mln zł.

 

W czym przedsiębiorcom pomagają środki zewnętrzne?
– Poza zdobywaniem rynków zbytu umożliwiają im wdrażanie nowych produktów, usług lub zmian procesowych, co zwiększa innowacyjność i konkurencyjność ich firm. Wsparcie obejmie cały proces – od opracowania innowacyjnego rozwiązania po jego wdrożenie. Zrefundowane będzie m.in. nawiązanie współpracy z naukowcami, realizacja prac badawczo- rozwojowych, utworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Przedsiębiorcy skorzystają także z bonów na doradztwo i ze środków na rozwój e-biznesu.

 

Czy zwykli mieszkańcy też będą mogli ubiegać się o jakieś formy wsparcia?
– Mieszkańcy skorzystają głównie jako odbiorcy projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Chociażby łatwiej i szybciej załatwią sprawy w urzędach i instytucjach zdrowotnych dzięki e-usługom. W drodze do pracy skorzystają z parkingów „Parkuj i Jedź”, by przesiąść się do niskoemisyjnych autobusów. Mogą uczestniczyć w projektach związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym, a także w działaniach z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej, realizowanych przez urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej.

 

Gdzie zainteresowani uzyskaniem środków mogą szukać szczegółowych informacji?
– Informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza. eu/nabory-wnioskow/. Pomocni są też eksperci z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie oraz z lokalnych punktów w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Czynna jest także infolinia: 801 101 101. Pytania można również kierować na adres e-mail: punkt_kontaktowy@ mazowia.eu.

 

Nowe konkursy w 2017 r. Harmonogramy naborów wniosków:

Program Wiedza Edukacja Rozwój www.power.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój www.poir.gov.pl

Program Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl

Program Polska Cyfrowa www.popc.gov.pl

Program Polska Wschodnia www.polskawschodnia.gov.pl

Program Pomoc Techniczna www.popt.gov.pl

Regionalny Program Województwa Mazowieckieg   www.funduszedlamazowsza.eu

AGNIESZKA ORKWISZEWSKA

Czytaj także:
Pomoc dla rodzin i wychowanków pieczy zastępczej

Unia wspiera aktywność zawodową wszystkich osób

Szkolenia, staże, własna działalność gospodarcza. Unijne wsparcie po trzydziestce

Otwarcie firmy na rynki zewnętrzne.
Unia wspiera internacjonalizację

Za unijne fundusze Polska zmienia się cyfrowo

Unia promuje innowacje
Firmy mogą się rozwijać dzięki współpracy z nauką

Zdobywają doświadczenie zawodowe lub otwierają własne firmy
Młodzi z POWER-em

Nie tylko Starter i BizNest
Z myślą o młodych i przedsiębiorczych

Szansa dla zaniedbanych terenów
Zrewitalizują za fundusze unijne

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *