test

Ryby miały głos – Promocja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020)

2018-09-26 1:38:31

To nie spacerujący kucyk, ani nie pan zachęcający do oddania pierwszych strzałów na strzelnicy, ani nawet nie kolorowa karuzela powodowały największe zainteresowanie na rodzinnym festynie „Koniec lata z To i Owo”. Gdy na ogromnej scenie trwały jeszcze ostatnie przygotowania do występu artystów, stojący nieopodal namiot ze stoiskiem promującym Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) był już oblegany przez starszych i młodszych…


Nic dziwnego. O planowanej imprezie i będącą jej częścią promocją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” informowaliśmy od dawna. Można było o niej przeczytać na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Nie bez wpływu na frekwencję musiały być również nadawane ogłoszenia na targowisku miejskim, a także zachęty, jakie padały wprost ze sceny. Natomiast w sobotę, 22 września, do stoiska promocyjnego zapraszał wielki telebim stojący tuż przy scenie.

Kilkuosobowa obsada stoiska miała zatem ręce pełne roboty. Rozdano znaczną liczbę materiałów promocyjnych. Przyznać trzeba, że najwięcej osób do namiotu przyciągnęły dzieci, którym niezwykle spodobały się kolorowe gadżety, jakie można było dostać całkiem za darmo. Na szczęście monitor, na którym wyświetlano materiały wyjaśniające tajniki Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, nieczęsto potrzebował ludzkiej ingerencji. Sam potrafił skupić na sobie uwagę całkiem sporej grupy widzów.

 

Wsparcie finansowe dla Polski w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, pochodzące z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego UE (EFMR), zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską decyzją z dnia 22 października 2015 r. Polsce przyznano ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków – mamy 4 najwyższą alokację w Unii Europejskiej.

Program zakłada realizację sześciu priorytetów: Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy; Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy; Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania oraz Zintegrowana Polityka Morska a także Pomoc techniczną.

Warto wiedzieć, iż pomoc finansowa ukierunkowana została na wsparcie zarówno tradycyjnie rozumianego sektora rybackiego (jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013), jak i nowych komponentów, dotychczas finansowanych z innych źródeł niż fundusze UE. Nowością są tu m.in. rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa celem skuteczniejszego zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz gromadzenie danych, a także zintegrowana polityka morska, służąca szeroko rozumianej ochronie środowiska morskiego. Poza rybołówstwem morskim wsparcie obejmie rybołówstwo śródlądowe, akwakulturę oraz przetwórstwo.

W przypadku akwakultury, EFMR będzie wspierał także inne działania niż te stanowiące kontynuację okresu 2007-2013. Pojawią się nowe elementy: koszty związane z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej, usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Kolejną nowością będzie wsparcie dla nowych hodowców w zakresie rozpoczęcia działalności w sektorze akwakultury. Warunkiem jest posiadanie przez nich odpowiednich umiejętności i kompetencji zawodowych, których uzyskanie będzie również finansowane z PO RYBY 2014-2020. Co więcej, pomoc finansowa będzie kierowana do producentów ryb w celu ubezpieczenia zasobów akwakultury. Ubezpieczenie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe np. w związku z klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, czy też chorobami w hodowlach.

Instytucją Zarządzającą (IZ) PO RYBY 2014-2020 jest minister właściwy ds. rybołówstwa, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Rybołówstwa, która przekazała część swoich zadań związanych z realizacją PO RYBY 2014-2020 instytucjom pośredniczącym (IP): Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Samorządom Województw. ARiMR realizuje zadania IZ w zakresie priorytetów I-III, V-VI oraz pomocy technicznej. Do głównych zadań Agencji należy ogłaszanie naborów, rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów o dofinansowanie, wypłata pomocy oraz kontrola operacji. Samorządy Województw realizują zadania w zakresie priorytetu IV. W ramach tego priorytetu wybranych zostało 36 Rybackich Lokalnych Grup Działania (RLGD), które w szczególności przeprowadzają nabór wniosków.

Zasady obowiązujące beneficjentów przy ubieganiu się o dofinansowanie są ogłaszane na stronach internetowych IZ, IP lub RLGD. Dla priorytetu I-III oraz V-VI będzie to strona administrowana przez ARiMR – www.arimr.gov.pl, siedziba i oddziały regionalne ARiMR oraz strona internetowa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – www.mgm.gov.pl. Ogłoszenia o naborze wniosków dla priorytetu IV znajdziemy na stronie internetowej RLGD przeprowadzającej nabór.

tukaj

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *