test

ROCZNICE. 95 lat Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

2017-06-24 11:53:22

14 czerwca 2017 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, pod honorowym patronatem minister Anny Marii Anders, odbyły się obchody jubileuszu 95 – lecia utworzenia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.


Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów i wysłuchania hymnu państwowego oraz hymnu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Warto zaznaczyć, że Hymn Związku wykonany został po raz pierwszy i napisany specjalnie na jubileusz 95 – lecia.
Przybyłych gości powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W obchodach uczestniczyli
m. in.: Małgorzata Kidawa – Błońska – wicemarszałek Sejmu RP, Bożena Żelazowska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, płk Jacek Perkowski – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, ppłk. Piotr Romańczuk – reprezentujący dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, ppłk Kazimierz Mączka – p.o. Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, kmdr Wiesław Banaszewski – przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, ks. kmdr Janusz Bąk – reprezentujący Biskupa Polowego WP.
Najstarszym uczestnikiem uroczystości był 103 letni kombatant, członek ZOR RP, mieszkaniec Gminy Czosnów – kpt. w st. spocz. Andrzej Rak.
W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata przedstawił
nim genezę i działalność Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie międzywojennym. Związek jako organizacja ogólnopolska powstał w 1922 r., kiedy to po zatwierdzeniu 16 czerwca 1922 r. przez władze państwowe statutu, nastąpiło zintegrowanie
w jedną ogólnopolską organizację autonomicznych, tzw. prowincjonalnych związków oficerów rezerwy. Pod względem ideowym członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej łączyła dewiza: Bóg – Honor – Ojczyzna oraz hasło: „Wszystko dla państwa – państwo ponad wszystko”. Płk rez. Alfred Kabata przedstawił także prezentację multimedialną, w której ukazał różnorodne formy działalności współczesnego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który dziedziczy tradycje przedwojennej organizacji i kontynuuje jej działalność.


Uzupełnieniem wystąpienia prezesa płk. rez. Alfreda Kabaty był 10 min. film przedstawiający przebieg ćwiczenia „Obrońca 17” z udziałem organizacji proobronnych, którego patronem i współorganizatorem był Związek Oficerów Rezerwy RP.
Po wystąpieniu płk. rez. Alfreda Kabaty odczytano list okolicznościowy od minister Anny Marii Anders, która objęła patronatem obchody 95 – lecia Związku Oficerów Rezerwy RP. Minister Anna Maria Anders nie mogła uczestniczyć w obchodach ze względu na wyjazd do Uzbekistanu i Kazachstanu. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa – Błońska wyraziła uznanie dla działań Związku, zwłaszcza na niwie historycznej i kształtowania patriotyzmu wśród młodzieży szkolnej. Dodała, że Związek cały czas dynamicznie się rozwija i może być dumny ze swoich osiągnięć.
Podczas uroczystości w poczet członków Związku przyjęto 8 nowych osób
z Okręgów: Mazowieckiego, Lubelskiego i Śląskiego.


Ważnym wydarzeniem obchodów jubileuszowych było odznaczenie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem Pro Masovia „za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego”. Medal w imieniu Marszałka Adama Struzika na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty przekazała Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Obchody jubileuszu 95 – lecia były okazją do wręczenia odznaczeń członkom Związku i osób wspierających jego działalność. Wśród kilkudziesięciu odznaczonych Medalami, czterech członków Związku otrzymało Medale „Pro Patria”, nadane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medale „Pro Patria” otrzymali: ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski, ppłk w st. spocz. Lech Tomasiak, kpt.
w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Grzegorz Leśniewski. W gronie odznaczonych Brązowymi Medalami Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju znaleźli się 93 – letni kombatant Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Teresa Stroińska – Macińska.
Kilkanaście osób wyróżnionych zostało ryngrafami z wizerunkiem sztandaru Związku.
Płk rez. Alfred Kabata
w imieniu Zarządu Głównego ZOR RP wręczył okolicznościowe statuetki w uznaniu dotychczasowej współpracy i wspierania działalności statutowej Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednym z wyróżnionych statuetką był Paweł Kozera – wydawca naszego tygodnika. Ponadto statuetki otrzymali m.in.: Tomasz Dziurzyński – prezes Zarządu Sinevia Spółka z o.o., Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Marek Wrzesiński – Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.
Podczas uroczystości płk w st. spocz. Wiesław Leszek Ząbek – wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, uhonorował płk. rez. Alfreda Kabatę, Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, nadanym przez Zarząd Krajowy tej organizacji.
Obchody jubileuszu 95 – lecia zakończył podniosły koncert patriotyczny w wykonaniu artystów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Dziękując artystom za występ płk rez. Alfred Kabata przekazał na ręce prowadzącej kosz kwiatów.
W obchodach jubileuszowych uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów
z nowodworskich szkół, a mianowicie z Zespołu Szkół nr 2, Publicznego Gimnazjum nr 1 i z Zespołu Szkół Modlin Twierdza.
Po zakończeniu obchodów jubileuszu 95 – lecia utworzenia Związku Oficerów Rezerwy RP wszyscy jego uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową.
Przy organizacji obchodów partnerami Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej były firmy z Nowego Dworu Mazowieckiego: Sinevia Spółka z o.o. oraz Artixen.net Spółka z o.o., a patronami medialnymi: TVP Historia, TVP Polonia, Polska Zbrojna, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”, Tygodnik Do Rzeczy oraz portal SuperHistoria.pl.

Andrzej Krajewski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *