REGION. Oni wiedzą, że krew ratuje życie

2018-06-17 3:07:27

 

Krew – to dar. Nie można jej kupić, nie można jej wytworzyć, jednak można się nią podzielić z potrzebującym. To właśnie robią honorowi krwiodawcy.

Klub HDK Legion

Istniejący od ponad czterech lat Klub HDK Legion z powodzeniem wspiera ideę krwiodawstwa w Polsce. Jak mówią jego członkowie – nadrzędnym celem jest rozwój i propagowanie działań mających na celu pozyskiwanie krwi. Na początku istnienia Klub posiadał w swoich szeregach zaledwie kilkanaście osób. Dzisiaj – to potężna grupa zrzeszająca przedstawicieli różnych grup zawodowych na terenie całego kraju, a także poza jego granicami m.in. w Wielkiej Brytanii z aspiracjami na współpracę z Polonią w Stanach Zjednoczonych oraz Australii.

Serwis na miarę XXI wieku

Honorowi Krwiodawcy z Klubu HDK Legion oprócz przeprowadzania cyklicznych akcji poboru krwi oraz krzewienia idei dawstwa za pośrednictwem dostępnych kanałów informacyjnych postanowili pójść o krok dalej. Dlatego też powstał portal internetowy: legionhdk.pl. – pierwszy tego typu serwis na świecie pozwalający na tworzenie i zarządzanie własnym „profilem krwiodawcy”. Założone w ten sposób profile dają możliwość ich użytkownikom kreować w indywidualny sposób idee krwiodawstwa ale także prowadzić osobisty dziennik donacji jak również prezentować innym otrzymane odznaczenia i wyróżnienia.

SYRENA LEGIONU – SYstem REagowania Na Apele o Krew

SYRENA to system bezpośredniej pomocy konkretnej osobie. Głównym jego zadaniem jest kontakt z krwiodawcami mieszkającymi w bezpośrednim sąsiedztwie potrzebującego lub w pobliżu miejsca jego leczenia. Niezaprzeczalnym atutem i zarazem najistotniejszą możliwością wspomnianego powyżej portalu jest celowana selekcja i bezzwłoczny kontakt z dawcą o danej grupie krwi oraz odpowiednim miejscu zamieszkania za pośrednictwem e-mail i sms. Funkcjonowanie systemu wymaga od dawcy pozostawania wyłącznie niezbędnych informacji jak: imię (nick, pseudonim), grupę krwi, telefon oraz miejsce zamieszkania – miasto / dzielnica / gmina / powiat / województwo – które posłużą do jak najdokładniejszej selekcji konkretnych dawców. Dzięki temu potrzebujący niezwłocznie otrzyma niezbędną pomoc w postaci potrzebnej krwi.
System Reagowania Na Apele o Krew zostanie wprowadzony po raz pierwszy w Polsce na terenie Powiatu Legionowskiego – to miejsce szczególne dla Klubu HDK Legion – miejsce rozpoczęcia jego działalności.

red

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *