test

Polscy wydawcy prasy obchodzą Światowy Dzień Własności Intelektualnej

2020-04-26 11:53:11

Prawa własności intelektualnej, prawa autorskie i prawa pokrewne wydawców i producentów są kamieniem węgielnym naszej europejskiej demokracji, różnorodności mediów i kultury europejskiej


Pandemia koronawirusa potwierdziła, że gazety i czasopisma są najbardziej zaufanymi mediami, a nasi obywatele polegają na ofercie wydawców w zakresie wysokiej jakości informacji i rozrywki, zaś zasięg wydań cyfrowych prasy osiągnął rekordowy poziom. Prawa własności intelektualnej są niezbędne do zapewnienia trwałości ekonomicznej tak ważnego sektora.
Unia Europejska poczyniła historyczny krok, przyjmując prawo pokrewne wydawców w ramach dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. To niezbędne działanie wywołało oddźwięk na całym świecie. Silne i skuteczne prawo pokrewne wydawców prasy ma kluczowe znaczenie dla przyszłości wolnego, silnego i niezależnego sektora prasowego, sprawiedliwego ekosystemu
cyfrowego i bogatego w treści internetu.
Ilias Konteas, dyrektor europejskich organizacji wydawców prasy EMMA/ENPA, powiedział: „Europejscy wydawcy prasy byli zjednoczeni podczas negocjacji dyrektywy o prawach autorskich i pozostają zjednoczeni podczas jej wdrażania. Prawo autorskie ma kluczowe znaczenie dla dziennikarstwa, wydawnictw, dla ochrony i zachowania naszej europejskiej tożsamości, która leży u podstaw
naszej demokracji. Bardziej niż kiedykolwiek prasa europejska potrzebuje szybkiego egzekwowania
prawa wydawców do stworzenia bardziej sprawiedliwego i bogatszego ekosystemu cyfrowego”.
Dlatego w Światowym Dniu Własności Intelektualnej Izba Wydawców Prasy, wraz ze swoimi członkami oraz z wydawcami gazet i czasopism z całej Europy, wzywa Rząd Polski do szybkiej implementacji i wdrożenia prawa pokrewnego dla wydawców prasy.
Szybkie wdrożenie silnych praw pokrewnych wydawców jest niezbędnym warunkiem wyrównania
szans na rynku cyfrowym i niezbędnym pierwszym krokiem w celu przeciwdziałania systematycznym nadużyciom dominujących na rynku megaplatform internetowych w stosunku do wydawców
prasowych.

Izba Wydawców Prasy
Warszawa, 26 kwietnia 2020 r., Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *