test

Ostatni dzwonek na sprawozdanie finansowe za 2020 r.!

2021-03-14 5:45:26

 

W ubiegłym roku sprawozdanie finansowe ze względu na pandemię COVID-19 można było złożyć do końca czerwca. Nic nie wskazuje na to, by tym razem sytuacja się powtórzyła, dlatego firmy mają na to czas do końca marca. Podpowiadamy, jakie czynności należy wykonać, by sprawnie i rzetelnie zamknąć księgi rachunkowe.
Wiosna to gorący czas w każdej firmie, w której są prowadzone księgi rachunkowe. Trwa wtedy sporządzanie dokumentów takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz opracowanie dodatkowych informacji, które składają się na sprawozdanie finansowe.

Jak przygotować się do zamknięcia ksiąg rachunkowych w firmie?

Sporządzenie sprawozdania poprzedza szereg czynności, których ostatecznym celem jest zamknięcie ksiąg rachunkowych. Aby zrobić to prawidłowo i rzetelnie należy pamiętać o następujących kwestiach:
● Na początek sprawdzamy, czy w księgach rachunkowych są ujęte wszystkie operacje, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym (zwykle w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Robimy to w oparciu o odpowiednio sporządzone dowody księgowe (m.in. faktury, polecenia księgowania i inne).
● Aby sprawozdanie finansowe było wiarygodne, trzeba rzetelnie rozliczyć przeprowadzoną wcześniej inwentaryzację (chyba, że zgodnie z ustawą o rachunkowości nie było takiego obowiązku).
● Kolejny ważny etap to analiza i uzgodnienie sald poszczególnych kont księgowych, począwszy od środków trwałych, zapasów (towarów, produktów) przez środki pieniężne w kasie (z raportami kasowymi) po środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyciągami bankowymi).
● Niezwykle istotne jest uzgodnienie sald rozrachunków z kontrahentami – zarówno należności, jak i zobowiązań. Jeżeli jest ryzyko nieuregulowania należności przez kontrahenta, wówczas należy dokonać odpisów aktualizujących.
● Należy też pamiętać o ustaleniu sald rozrachunków publicznoprawnych, np. z tytułu podatku VAT, CIT, PIT czy ZUS.

Wszystko się zgadza? Można zamykać

Jeżeli wszystkie wskazane powyżej elementy zostały sprawdzone, przystępujemy do zamknięcia ksiąg rachunkowych i na podstawie zapisów na kontach sporządzamy zestawienie obrotów i sald, które jest podstawą do ujęcia odpowiednich kwot w sprawozdaniu finansowym.

Ważny format!

Kierownik danej jednostki musi zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w odpowiednim formacie (w tzw. formie ustrukturyzowanej). Oryginałem sprawozdania finansowego jest wersja elektroniczna. Wydruk w formie papierowej jest tylko kopią (obrazem ) tego sprawozdania.

Do ustrukturyzowanych elementów sprawozdania finansowego należy wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – jeśli jednostka je sporządza, rachunek przepływów pieniężnych – gdy jednostka go sporządza i tzw. nota podatkowa w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Tak sporządzone sprawozdanie musi być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki.

Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z pomocy fachowców

Firmy, które wolą skupić się na prowadzeniu biznesu i chcą mieć pewność, że sprawozdanie finansowe jest sporządzone prawidłowo i na czas, mogą skorzystać z pomocy specjalistów. Kancelaria Rachunkowa Leganti poza świadczeniem usług księgowych, opracowywaniem zasad polityki rachunkowości i prowadzeniem ksiąg rachunkowych zajmuje się także sporządzaniem sprawozdań finansowych. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Piotr Kowalski,
Leganti Kancelaria Rachunkowa,
www.leganti.com.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *