MOJE AKTYWNOŚCI. Niezwykłe rocznice

2017-11-11 10:40:42

W roku 2018 będziemy obchodzić 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Już teraz, w wigilie tego święta, senat RP podejmuje działania na rzecz właściwego uhonorowania naszych bohaterów

Prof. Jan Żaryn

Marszałek senatu RP „z klucza” wszedł do Narodowego Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Senatorowie zaś podjęli starania, by w 2018 r. w sposób szczególny podkreślić znaczenie daty 11 listopada i wydarzeń, dzięki którym powstała Polska Odrodzona. Przygotowaniami zajmuje się szczególnie Komisja Ustawodawcza, której członkowie – na ogół- w formie ostatecznej przygotowują treść stosownych uchwał okolicznościowych i rocznych.

I tak, grupa senatorów PiS i PO podpisała się pod – ostatecznie – wspólnym wnioskiem o ustanowienie roku 2018 jako Roku Powstania Wielkopolskiego. Ustaliliśmy zgodnie, że insurekcja ta ma dziś niezwykły wymiar edukacyjny, a fakt iż była w cieniu innych historycznych zrywów niepodległościowych zakrawa na swoistą zadumę. Przecież była zwycięska! I to, jak podkreślamy w uchwale, zarówno dzięki wysiłkowi zbrojnemu formacji niepodległościowych, od „Sokoła” i harcerzy, po POW, od działaczy narodowych w Wielkopolsce, po Naczelnika Państwa w Warszawie i w końcu, dzięki skutecznej dyplomacji prowadzonej od stycznia 1919 r. w Wersalu przez delegata rządu RP Romana Dmowskiego. Warto podkreślić także, że Powstanie Wielkopolskie lat 1918 – 1919, to zryw doskonale przygotowany mimo swej spontaniczności, a także mający ważnego sojusznika: Francję. To państwo, reprezentowane przez marszałka Ferdynanda Focha stanęło w konflikcie polsko-niemieckim jednoznacznie po stronie naszych praw do tej historycznej polskiej ziemi, kolebki państwowości. Mieliśmy wówczas na tyle dużo wspólnych interesów z państwem francuskim, że krok po kroku stawaliśmy się sobie wzajemnie potrzebni, niezbędni. Owocem doświadczeń z lat I wojny światowej i walk o kształt granic Polski Odrodzonej w latach 1918 – 1921 stanie się sojusz wojskowo-polityczny podpisany w 1921 r. Jeszcze wtedy Francja była nastawiona na ofensywne przeciwstawienie się potencjalnej agresji Niemiec, dających wyraźne sygnały iż nie są w stanie pogodzić się z wersalskim werdyktem. Wówczas, w pierwszych latach powojennych Francja była gotowa bronić zapisów Pokoju wersalskiego, jak własnej niepodległości. 100 lat po tych wydarzeniach warto, byśmy także sobie i Francji przypomnieli, jak wiele nas łączyło i może łączyć.

Z kolei, ja jako senator RP wniosłem projekt uchwały o ustanowienie roku 2018 – Rokiem Niepodległości. Moją intencją, podzieloną przez senatorów reprezentujących różne regiony Kraju, było zainteresowanie opinii publicznej w Polsce wielością środowisk, osób, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie tylko ci, którzy stali na czele państwa, polskiej dyplomacji czy wojska, zaangażowali się w listopadzie 1918 r. na rzecz budowania Niepodległej. W każdym zakątku ziem polskich, w małych ojczyznach, co najmniej od października 1918 r. przejmowano kolejne ziemie i budowano polską administrację. Czekano na powstanie rządu centralnego, by poddać się i oddać pod jego władzę. Tych lokalnych bohaterów warto rozpoznać i uhonorować.

Na najbliższym posiedzeniu senatu RP uroczyście uchwalimy powyższe projekty uchwał. A potem będziemy wspierać wszystkich, także w moim okręgu wyborczym, którzy zechcą budować patriotyzm wspólnoty na dziś w oparciu o pamięć o wydarzeniach sprzed 100 lat.

Zachęcam.
Jan Żaryn

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *