test

LEGIONOWO. „RYBACTWO I MORZE 2014-2020” – stoisko promocyjne w trakcie festynu KONIEC LATA z TO i OWO

2018-09-21 7:42:14

Kto może otrzymać dofinansowanie? Jakie projekty mogą liczyć na finansowe wsparcie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020? Kto i gdzie może składać wnioski o dofinansowanie?

O tym można będzie się dowiedzieć na stoisku informacyjno-promocyjnym programu oraz z udostępnionych tam materiałów.

Na stoisku dostępne będą informacje o Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, który zakłada realizację aż sześciu priorytetów dotyczących:
– promowania zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa,
– wspierania zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury, w tym przede wszystkim osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w Unii Europejskiej w produkcji ryb pochodzących z akwakultury śródlądowej,
– wspierania wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
– zwiększania zatrudnienia i spójność terytorialną na obszarach rybackich, z naciskiem na rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury
– wspierania wprowadzania do obrotu i przetwarzania, a przede wszystkim wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury,
– zintegrowanej polityki morskiej.

PROGRAM OPERACYJNY „RYBY 2014-2020” daje możliwość udzielenia finansowego wsparcia, który obejmie m.in. sektor rybacki, rynek rybny, zintegrowaną politykę morską. Pomoc obejmie również rybołówstwo śródlądowe, akwakulturę i w niewielkim zakresie przetwórstwo. Więcej informacji o Programie finansowanym z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (w tym o naborze wniosków) na stronie ministerstwa:

www.mgm.gov.pl

Zapraszamy w sobotę 22 września od 13
Koniec lata z To i Owo – Legionowo, obok DH Maxim ul. Siwińskiego 2

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *