test

Kopernik na nowy rok szkolny SIEĆ WIE LEPIEJ?

2017-09-08 2:29:10

W XXI wieku szukamy wiedzy nie tylko w szkołach, książkach, na uczelniach, czy u ekspertów. Dynamiczny rozwój internetu i nowych mediów daje nam nieograniczone możliwości pozyskiwania informacji, których dodatkowo wciąż przybywa i które ulegają zmianom. W tej sytuacji trzeba na nowo nauczyć się, jak się uczyć. Które informacje są ważne? Jak weryfikować ich wiarygodność? W jaki sposób można wykorzystać zdobytą wiedzę? Co daje nam sieć – zarówno ta wirtualna, jak i międzyludzka? Centrum Nauki Kopernik wspólnie z nauczycielami i edukatorami poszukuje nowatorskich metod edukacyjnych. Nowy rok szkolny rozpoczynamy intensywnie – inaugurując nowe projekty i kontynuując działania już sprawdzone. 

EDUKACYJNY KOPERNIK
Spotkania, warsztaty, seminaria, konferencje. Kopernik od dawna bada procesy edukacji i wspiera edukatorów w ich pracy. Udało nam się stworzyć swoistą sieć – sporą grupę ludzi, dla których uczenie i uczenie się jest pasją. To grono wciąż się rozrasta, a jego kreatywność owocuje nowymi programami.
Szkoła bliżej nauki
W projekcie przygotowanym z m.st. Warszawą i samorządami Mazowsza uczestniczy blisko 2000 uczniów oraz ponad 160 nauczycieli z 38 szkół. Jego celem jest stworzenie w szkołach warunków do nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej, czyli prowadzenia samodzielnych obserwacji i eksperymentów. Aby stało się to możliwe, szkolne pracownie zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt, materiały i zestawy edukacyjne. Nauczyciele (przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki) skorzystają z cyklu warsztatów, a uczniowie wezmą udział w specjalnych zajęciach prowadzonych w szkole i w Koperniku. Zdobyte kompetencje dzieci wykorzystają przy realizacji projektów edukacyjno-badawczych, tworzonych pod opieką nauczycieli i naukowców. W rezultacie powstanie sieć międzyszkolnych relacji między nauczycielami, naukowcami i uczniami, umożliwiająca dalszy rozwój i wymianę doświadczeń.
Klub Młodego Odkrywcy
Sieć Klubów Młodego Odkrywcy łączy cały kraj i część Europy. 700 klubów działa w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, Litwie, w Gruzji, Belgii czy Szwajcarii. Dzieci i młodzież eksperymentują w nich pod okiem opiekunów, zdobywając samodzielnie wiedzę. Dzięki internetowi wymieniają się swoimi pomysłami i planują wspólne działania. Współpracują z regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi partnerami, którzy angażują kluby do udziału w wyjątkowych inicjatywach edukacyjnych, badawczych i prospołecznych. Partnerstwa z biznesem pozwalają również KMO realizować innowacyjne projekty związane z konstruowaniem czy programowaniem. Kluby budują dużą społeczność, działającą na rzecz edukacji.
ESERO
To program edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, skierowany do nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem tematyki kosmicznej w szkole. Lekcje uzupełnione o kontekst kosmiczny staję się bardziej atrakcyjne dla uczniów, a wiedza o kosmosie ukazuje interdyscyplinarność nauk. Dzięki takim zajęciom dzieci mogą w sobie odkryć lub pogłębić istniejące już pasje i zainteresowania. A rozwijający się przemysł kosmiczny wciąż potrzebuje inżynierów, oferując im niezwykle ciekawą i niebanalną pracę.

W ramach programu organizujemy warsztaty dla nauczycieli i konkursy dla uczniów oparte o ideę konstruowania. Aktualnie trwa nabór do konkursu CanSat, w którym młodzież samodzielnie konstruuje niewielkie satelity. Informacje o tym konkursie: http://esero.kopernik.org.pl/?p=2849
Sieć ESERO działa w całej Europie.

W SIECI PASJI
Powyższe przykłady pokazują, jak ważnym aspektem edukacji jest sieciowanie. „To jeden z głównych celów i zadań edukatorów w dzisiejszym świecie. – mówi Anna Dziama, dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik. – Takie sieci rodzą się najczęściej oddolnie. Powstają z autentycznej potrzeby, aby dzielić się kompetencjami i zdobywać nową wiedzę.”
Podłączenie się do jak największej sieci kontaktów to najlepsza metoda uczenia się według George’a Siemensa i Stephena Downesa – twórców konektywizmu. Ich teoria mówi, że wiedza jest rozproszona w sieciach połączeń pomiędzy ludźmi, przedmiotami (np. książki), wirtualnymi miejscami w internecie (jak choćby Wikipedia), czy urządzeniami (tzw. internet rzeczy – internet of things). – „Wiedza nie jest zbiorem faktów, tylko siecią skojarzeń, która łączy nasze doświadczenia i działania. Uczymy się poprzez sieć kontaktów z ludźmi, organizacjami, urządzeniami. Nie ma tu miejsca dla jednej szkoły, jednego nauczyciela, jednego podręcznika.” – tłumaczył Stephen Downes podczas tegorocznej konferencji Pokazać – Przekazać w Koperniku.

Konektywiści – podobnie jak Centrum Nauki Kopernik – poszukują efektywnych metod edukacyjnych, pozwalających kształtować kompetencje niezbędne w naszych czasach. Zaliczamy do nich umiejętność wyszukiwania wiedzy, krytycznego myślenia, kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów. „Czy konektywizm pozwoli odpowiedzieć na kluczowe pytania i osiągnąć kolejnym pokoleniom sukces w edukacji? Tego jeszcze nie wiemy. Ale dostrzegamy, że to ważna i mądra próba.” – podsumowała Anna Dziama.

Więcej
o edukacyjnych działaniach
Centrum Nauki Kopernik:
http://www.kopernik.org.pl/dla-nauczycieli/

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *